Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Pomerili smo organizacijsko klimo. Kaj pa sedaj?

Organizacijska klima je raziskava, ki jo mnoga podjetja uporabljamo za merjenje utripa, vzdušja in občutkov zaposlenih. Praktično je že skoraj obvezna, če se želimo pomeriti v mednarodnem okolju, pridobiti certifikate, se uvrstiti na lestvico uglednih, odličnih in investicijsko zanimivih podjetij. A usode prejetih krovnih poročil so lahko zelo različne in tu je »kleč«: rezultate je potrebno pravilno interpretirati, umestiti v kontekst in izbrati smiselne ukrepe za izboljšanje klime.

Najslabša praksa = ne narediti ničesar

Recimo, da rezultate pospravimo v predal in čakamo na naslednje merjenje. Da počakamo na čase, ko bodo morda gospodarske in družbene okoliščine bolj ugodne. Morda upamo, da se bo vse sâmo uredilo in bodo rezultati brez intervencij višji. No, kar ste pravkar prebrali, je najbolje takoj pozabiti.  Najslabša praksa bi bila, če ne bi naredili ničesar. Zanemarili bi pomemben vir informacij, zapravili dragocene vire in udeleženci raziskave se bodo zagotovo slabše odzivali na naslednja vabila k izpolnjevanju mnenjskih anket.

Čim prej predstavimo rezultate in izluščimo ključne točke za diskusijo

Namesto tega se pripravimo na predstavitev rezultatov prek kanalov internega komuniciranja. Organizirajmo predstavitvene delavnice in izluščimo ključne točke za diskusijo. Vključimo zaposlene k razpravi in podajanju konstruktivnih predlogov za izboljšave. Ne zadovoljite se z zaključkom, da bomo uvedli ‘redne delovne sestanke’ in ‘organizirali team building’, kar se lahko pogosto pojavi v akcijskem načrtu za izboljšanje klime in zadovoljstva.

Vodenje, komunikacija, delovno okolje, medsebojni odnosi in ostale dimenzije raziskave so v vsaki sredini malo drugačne. Ujemimo te posebnosti. Izkoristimo priložnost raziskave tudi za razvoj timov, da se aktivno vključijo v oblikovanje sistemov. Tako bodo različna mnenja slišana in ob skupnem dogovoru upoštevana.

Kakšne pa so vaše izkušnje po merjenju klime?

Katere naslednje korake ste ubrali?

V kolikor potrebujete strateško kadrovsko podporo na področju razvoja ljudi in organizacij, vabljeni, da nas kontaktirate: office@competo.si

Ostali članki

Vitalnost in energija človeka nista odvisni od letnice rojstva

22.05.2023
Večkrat slišimo, da je letnica rojstva eden izmed ključnih dejavnikov, ki naj bi vplival na sposobnost in produktivnost posameznika – še...

Pri izražanju idej in predlogov se 51% sodelujočih v anketi s strani vodje počuti slišane in sprejete

20.05.2023
Več kot polovica sodelujočih se počutite slišane pri komunikaciji predlogov, mnenj ali idej do svojih vodij. To je spodbuden rezultat,...

Se tudi vam zdi, da se vaši sodelavci vse hitreje menjajo?

12.05.2023
Po raziskavah, ki jih navaja HBR, stroški menjave zaposlenega znašajo 50 % do 200 % njegove letne plače, odvisno od ravni delovnega mesta. Dobro...