Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Pričakovanja HR v letu 2024

Leto prilagajanja in zadrževanja mlajših generacij, pridobivanja zaposlenih ter razvoja vodij in zaposlenih

Tina Novak Kač, partnerka Competo

Kot se spodobi za konec leta, so naši načrti za prihodnje leto večinoma že »pod streho«. Kar smo dali v plan, bo naše vodilo in vir navdiha za leto, ki prihaja. Z raziskavo o HR sentimentu 2024 smo vas povabili, da z nami delite svoje načrte, ključne fokuse vlaganj ter vas povprašali, kateri so vaši trenutni  izzivi na kadrovskem področju*.

Izzivi pri pridobivanju in zadrževanju mladih generacij

Pa začnimo kar pri izzivih. Kar pri dveh tretjinah podjetij ostaja najbolj aktualen izziv kadrovske službe pridobivanje zaposlenih ter prilagajanje in zadržanje mladih generacij. Ja, mladi so nas kar pošteno stresli iz hlač s svojimi visokimi pričakovanji glede tega, kaj in kako bodo delali. In ker so pripravljeni tvegati več, ne želijo biti zgolj številka v delovnem okolju. Hibriden način dela, zagotavljanje ravnovesja med delom in prostim časom, smiselno delo, zavzemanje za (okoljsko) trajnost, neposredna in spoštljiva komunikacija ter hiter onboarding so postali novi standardi. Hitreje kot jih bomo osvojili, hitreje bodo izzivi »minili«.

Izzivi pri privabljanju zaposlenih in prilagajanje tržnim razmeram

Izziv privabljanja zaposlenih bo ostal pomemben tudi v prihodnjih letih. Kljub temu se v letu 2024 kaže nekoliko več negotovosti na področju zaposlovanja – slaba polovica vas napoveduje rast zaposlovanja, tretjina ohranitev, dobra petina pa celo zmanjšanje števila zaposlenih. V zadnjem letu smo opazili več odpuščanj kot v letu prej, predvsem v avtomobilski in finančni industriji, kjer smo priča nadaljnjim konsolidacijam trga in posledično optimizaciji in avtomatizaciji ponavljajočih, rutinskih del.

Izzivi pri vključevanju tujih delavcev in gradnji znamke delodajalca

Ker pritisk na trg dela v splošnem ne bo popustil, je pričakovano, da med izzivi navajate tudi vključevanje tujih delavcem v delovno okolje. Za uspešnejše privabljanje novih zaposlenih je smiselna nenehna skrb za gradnjo in osvežitev vaše znamke delodajalca ter skrben premislek, kaj je vaša obljuba delodajalca. Kako se razlikujete od drugih podjetij je ključni faktor X, oziroma konkurenčna prednost na trgu dela.

Investicije v razvoj zaposlenih in dobro počutje

Ob izjemno visokem deležu nezavzetih zaposlenih (kar 72% po Gallupu), sem zelo vesela podatka, da vas kar dve tretjini načrtuje povečanje vlaganj v razvoj in izobraževanje tako vodij kot sodelavcev. Zavzetost je neposredno povezana v vodenjem, in pospešeno vlaganje v vodje predstavlja najboljši odgovor pri spreminjanju delovnih okolij na bolje. Zagotovo bodo ta vlaganja pozitivno vpliva na vse kazalnike, ki ste jih opredelili kot ključne za spremljanje uspešnosti HR funkcije: višja zavzetost, nižja stopnja fluktuacije ter manjše število bolniških odsotnosti/absentizma. Med bolj inovativnimi kazalniki bi izpostavila eNPS (Employee Net Promotor Score) – merjenje zadovoljstva zaposlenih v organizaciji, skrb za mentalno zdravje ter merjenje ravnovesja med delom ter privatnim življenjem zaposlenih.

Dobra polovica vas načrtuje tudi povečanje vlaganj v programe za dobro počutje zaposlenih, kar daje pomembno sporočilo, da nam je mar!

Prenova HR sistemov za odzivanje na tržne razmere

Kar zadeva področje HR sistemov, se največje število podjetij (vsako tretje) odloča za najvišje odstotke vlaganj v prenovo sistemizacije in notranje organiziranosti. Slednje ni presenečenje, saj je fleksibilna in agilna sistemizacija izredno pomembna za hitro odzivanje na hitre spremembe na trgu. Hkrati predstavlja osnovo za ostale HR sisteme (kot npr. plačni model). Vsako šesto podjetje načrtuje prenovo plačnega modela in sistem nagrajevanja ter sistem upravljanja uspešnosti. S stanjem na trgu dela v zadnjih letih, ki je izrazito v prid kandidatom in vsakoletnim dvigom minimalne plače, so se v mnogih podjetjih podrla plačna sorazmerja. Tudi sistem nagrajevanja je potrebno redno prilagajati aktualni strategiji in tržnim razmeram.

Pogled v prihodnost

V letu 2024 se obeta dinamično obdobje za kadrovske službe, saj se soočamo z izzivi, ki zahtevajo inovativne pristope. Pridobivanje in zadržanje zaposlenih ostajata v središču pozornosti, pri čemer mlade generacije postavljajo nove standarde glede dela in pričakovanj. Hibridni načini dela, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter poudarek na trajnosti postajajo ključni dejavniki privlačnosti delodajalcev. Poleg tega se soočamo z večjo negotovostjo na področju zaposlovanja, kar zahteva prilagodljive strategije.

Zavzetost zaposlenih ostaja ključna, zato je spodbudno opaziti, da podjetja načrtujejo povečanje vlaganj v razvoj zaposlenih. V ospredju so tudi investicije v dobro počutje zaposlenih, kar odraža premik k bolj človeku usmerjenim praksam. Hkrati se podjetja zavedajo potrebe po prenovi HR sistemov, še posebej v luči spremenjenih tržnih razmer. Vse to nas vodi v leto, polno priložnosti za oblikovanje delovnih okolij, ki bodo odražala sodobne vrednote in spodbujala trajnostno rast.

Za konec vam želim veliko pozitivne energije pri inovativnem reševanju kadrovskih izzivov in dober skok v 2024.

* Skupno je v raziskavi doslej sodelovalo 32 podjetij. Vprašalnik je še vedno odprt od 15. decembra, tako ste še vedno vabljeni k reševanju: https://portal.digi.competo.si/public/questionnaires/v1H01dMkuicFVP9

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...