Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Primer dobre prakse – AMZS: naj agilnost postane del kulture podjetja

Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS

Pa začnimo nekoliko drugače. Z razmislekom, vprašanjem: Če bi sodelavca želeli opisati z lastnostmi ene od naštetih živali, katero bi izbrali: lev, čebela, gazela,  slon ali mravlja?

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod geslom priden najdemo opis: priden je tisti, ki rad, dosti dela: priden delavec in tisti, ki izpolnjuje dolžnosti in zahteve: pridni učenci. Zveni znano? Mar nismo v večini tako vzgojeni, da smo »pridni in marljivi delavci«, »pridni, kot mravljice«? Žal je še danes največkrat tako, da v šoli dobijo otroci odlično oceno, če naredijo vse tisto, kar jim učitelj naroči, če se snovi naučijo na pamet ali povedo tako, kot nekdo misli, da je prav. Prav …?!

Kdo in kako določa, kaj je prav? Na primer: učitelj da za domače branje desetletnemu učencu na izbiro katerokoli knjigo. Ko ta z veseljem izbere knjigo in jo obnovi, ga učitelj opomni, da knjiga ni bila dovolj zahtevna. Težko verjamem, da si bo ta otrok še želel izbirati knjige ali še huje: brati. Najprej dobi svobodo, da se odloči, potem pa je njegova odločitev subjektivno označena za napačno. Iz tega zaključi: delaj raje tisto, kar ti naročijo. Ne razmišljaj, svobodna izbira ne prinaša priznanja, niti dobre ocene.

Pa niso odgovorni samo učitelji. Tu je tudi podzavestna navada staršev, ki otroku pred šolo v slovo pomahajo in dodajo: »Pa bodi priden!« Ali mu naročijo, da naj uboga učitelje. Namesto, da bi ga spodbudili: »Kaj novega se nauči danes!« ali mu zaželeli naj se ima lepo. Tudi sami s(m)o bili tako vzgojeni.

Otroke že zaradi vzorcev iz otroštva, ki so nam jih prenesli naši starši, vzgajamo v mravljice, ki naredijo točno tisto kar jim naročiš … saj misliti drugače, izven poznanih okvirjev, ni zaželeno. Te pridne mravlje kasneje postanemo pridni delavci, ki naredimo/jo, kar nam je naročeno, kar od nas zahteva opis del ter nalog in ne tisto, kar bo potencialno najboljše, pametno za podjetje in tako za vse nas. Pridne mravlje (s čimer seveda ni nič narobe!) ne razmišljajo, kako nekaj narediti boljše, drugače, bolj učinkovito, saj so navajene na navodila in ´šolane´, da so odkloni od pravil kaznovani, ne pa nagrajeni in dobrodošli. In veliko prevečkrat, od kasneje zaposlenih šolarjev, slišimo: že 20 let delam tako, ne mi razlagat kako naj delam drugače. A se praksa izpred 20 let v obdobju sprememb ni res, prav nič spremenila?

Prilagajanje spremembam

Pogledati na stvari drugače je danes nuja. Živimo v času nenehnih sprememb in prilagajanj, novih tehnologij, hitrega življenja, času ko se med najbolj zaželenimi kompetencami fleksibilnost, prilagodljivost in agilnost. Enačba je preprosta. Če želimo imeti več in živeti bolje, očitno samo privzgojena pridnost ni dovolj. Prilagoditi moramo svoje navade, mišljenje, veščine … prav zadnje leto nam je celo pokazalo, da tako ali drugače vsi to zmoremo.

Tako se tudi v AMZS pomena sprememb in nujnosti prilagajanja trendom prihodnosti zavedam in zato želimo to razširiti do vsakega posameznika. Veliko aktivnosti je usmerjenih v to aktivacijo. Izpostavila bom tri:

  1. Vzpostavitev kompetenčnega modela AMZS, ki je skladen s potrebnimi znanji in vedenji za danes in zasledovanje ciljev prihodnosti. S sodelovanjem in vključevanjem zaposlenih smo tako identificirali 5 ključnih kompetenc AMZS: komunikacijske spretnosti, timsko delo, ciljna usmerjenost, inovativnost in nenazadnje AGILNOST, kot tudi vedenja, ki opredeljujejo posamezno kompetenco. Pripravili smo načrt krepitve petih ključnih kompetenc AMZS, delavnice in izobraževanja za predstavitev in približanje kompetenc vsakemu posamezniku v AMZS. Zasnovali smo potrebno komunikacijsko podporo ponotranjenju in razvoju kompetenc, predvsem z interim komunikacijskim orodjem – intranetom, ki omogoča kontinuiran sistem obveščanja zaposlenih.

 

  1. Leta 2017 smo zasnovali Razvojne dneve, katerih primarni namen je ozaveščanje zaposlenih o pomenu oziroma prilagodljivosti na spremembe in aktivacija zaposlenih v razmišljanju in soustvarjanju AMZS jutri. Letos smo jih (prilagojeno, v virtualnem okolju) izvedli četrtič zapored. Razvojni dan, je dan v letu, ki je namenjen vsakemu od 440 zaposlenih, ki prispevamo k uspehu in edinstveni zgodbi Pravega prijatelja, nosilnemu sloganu blagovne znamke. Prepričani smo, da ima vsak ustvarjalnost in ideje, ki lahko kreirajo in soustvarijo AMZS jutri. Z znanji, izkušnjami in vsakodnevnim srečevanjem s potrebami in izzivi obstoječih strank, skozi pogovore, delavnice in tudi hekatone, preko Razvojnih dni prispevamo k novim rešitvam za še uspešnejše delovanje in zasledovanje poslanstva in ciljev družbe. Gre za spoznavanje in ozaveščanje novih praks, trendov in možnosti, ki jih imamo kot posamezniki, da nanje vplivamo. Predvsem pa gre za preokvirjanje starih vzorcev in krepitev zavesti zaposlenih, da vsak lahko prispeva, da je biti agilen vrlina in dajanje pobud in idej dobrodošlo.

 

  1. AMZS ZI:D je spletna platforma namenjena zbiranju idej, predlogov, koristnih informacij in namigov zaposlenih. Okolje, ki je vsem dostopno na intranetu in prav tako omogoča »varno« platformo za podajanje predlogov. Kadarkoli, od kjerkoli lahko vsak zaposleni poda svoj predlog.

To so le tri od aktivnosti v nizu tistih, ki krepijo fleksibilnost, dinamičnost in agilnost. Podpirajo kulturo prilagajanja sprememb in nakazujejo smer prilagodljivosti. Predvsem pa sporočajo, da posameznik lahko poda mnenje, idejo  in če je le ta koristna jo z veseljem uresničimo.

Ker to današnji čas, čas nenehnih sprememb pričakuje od nas. In ne, ne pravim, da ne bodimo več pridni, le bolj fleksibilni in bolj agilni. Ne bodimo več samo mravlje, ki v vrsti slepo sledijo vodji. Poskusimo kdaj, na poti do skupnega cilja, zaviti tudi malenkost levo ali desno, poiskati bolj iznajdljivo pot ali izzvati privzeto, mogoče se tako nekaj novega naučimo in hitreje dosežemo cilj. Mogoče spoznamo novo pot, prepoznamo nov talent. Bodimo večkrat »opice«, ki brezskrbno skačejo po drevesih, so kdaj tudi norčave in igrive ter jih ni strah novih izzivov.

**Zapis, poleg predstavitve praks AMZS d.d. vsebuje del bloga – osebnega razmišljanja, ki sem ga pred leti napisala za Mediade d.o.o.

Ostali članki

Voditeljstvo v dobi generacijskih razlik: ključ do trajnostne uspešnosti podjetja

18.04.2024
Vse pogosteje poslušamo o izzivih vodenja sodelavcev različnih generacij. Veliko smo lahko prebrali o posebnostih ene ali druge generacije. Imamo...

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Znamka delodajalca: kaj je, kaj ni, s čim jo pogosto zamenjujemo

20.03.2024
Znamke podjetja Korporativna znamka podjetja, blagovne znamke podjetja in znamka delodajalca predstavljajo tri stebre identitete podjetja, ki skupaj...