Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Primer dobre prakse – Hibridno delo kot priložnost za uravnoteženost kariernega in zasebnega življenja zaposlenih

Andreja Boštjančič, vodja splošnih služb Blubit

V podjetju Blubit d.o.o. se ukvarjamo s celovitimi rešitvami na področju industrijske avtomatizacije in robotizacije. Razvijamo unikatne rešitve, ki so v popolnosti prilagojene zahtevam naših strank, so unikatne in neponovljive. Z njimi stranke optimizirajo stroške svoje proizvodnje in povečujejo svojo konkurenčnost na trgu. Zavedamo se, da zaradi unikatnih rešitev, pisanih na kožo stranki, vsaka od njih predstavlja nov izdelek in zahteva tudi precej vložka v razvoj. Zato v svoje storitve vključujemo najsodobnejše znanje in tehnološke trende, usmerjamo se v trajnostni razvoj in vpeljavo novih inovativnih digitalnih rešitev ter strmimo k optimizaciji našega poslovanja. Posledično to tudi pomeni, da veliko vlagamo v znanje zaposlenih, medsebojne odnose, skušamo se individualno prilagoditi potrebam posameznika in poskrbeti za čim bolj fleksibilno delovno okolje, kjer zaposleni lažje usklajujejo svoje službene in zasebne obveznosti.

Fleksibilnost je ena izmed naših vrednot in je tako že od samega začetka našega poslovanja vpletena v organizacijsko kulturo. Prav zaradi tega smo se tudi ob vseh izzivih, ki jih je za organizacijo dela predstavljala pandemija, zelo hitro organizirali. Pred tem obdobjem smo le pri določenih poklicih, in še to izjemoma, omogočili zaposlenim možnost dela od doma. Ko pa smo morali s hitrim prilagajanjem na nove razmere v času pandemije ohraniti produktivnost in učinkovitost poslovanja, je delo od doma postala rutina in ne zgolj izjema v posebnih okoliščinah. Pandemija nam je v resnici pomagala, da smo v podjetju resno razmislili o alternativnih načinih umeščanja opravljanja rednega dela naših zaposlenih v vsakdanjo obliko poslovanja. Tako smo v svoj proces dela vključili način t. i. hibridnega dela, kjer gre za kombinacijo dela v poslovnih prostorih in dela od doma. Seveda je potrebno poudariti, da ima takšen način organizacije dela prednosti in slabosti. Vsekakor pa hibridni način dela ni primeren za vse vrste dela in se ga v glavnem poslužujemo takrat, ko opravljamo kreativno delo, delo, pri katerem je potrebna popolna koncentracija, ali pa v primerih, ko je takšna oblika dela sicer mejno učinkovita in se prilagajamo posameznikovim zasebnim obveznostim (npr. bolniška odsotnost, varstvo otroka ipd.)

Rada bi poudarila, da Blubitovo ekipo sestavljajo posamezniki, ki so odprti in pripravljeni na nove inovativne pristope pri svojem delu. Krasi nas timski duh, samoiniciativnost, odgovornost do dela – kar je predpogoj, da takšen hibriden način organiziranja dela lahko uspe. Poudariti velja, da je za to potrebna velika stopnja odgovornosti in medsebojnega zaupanja, da ni dilem o tem, ali bo nekdo izkoriščal delo od doma. Le v tem primeru je hibridni način organiziranja delovnega časa lahko učinkovit. Seveda je ob vsem tem potrebno postaviti jasna pričakovanja in določiti pravila dela od doma in investirati v ustrezno tehnološko opremo ter digitalizacijo poslovnih procesov. Le-to lahko zagotavlja višjo učinkovitost in kakovost opravljenega dela.

Zavedamo se, da je hibridno delo način dela, ki v ospredje postavlja rezultate in kakovost opravljenega dela zaposlenih in ne le njihovo fizično prisotnost na delovnem mestu. Zato je hibridni način dela del našega poslovanja, kjer v ospredje postavljamo skrb za medsebojne in timsko naravnane odnose, se prilagajamo potrebam posameznika in mu dajemo možnost za drugačne, inovativne pristope dela, ki jim zagotavljajo na delovnem mestu večjo dinamiko, nove izzive ter možnost uravnoteženosti kariernega in zasebnega življenja.

Ostali članki

Kako motivirati zaposlene 45+ za izobraževanje?

17.06.2024
Anita Lovše, senior svetovalka Competo Za boljšo vključitev zrelejših zaposlenih v izobraževalne programe je pomembno, da organizacije...

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...