Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Primer dobre prakse – Razvoj globalnih kompetenčnih centrov in zaposlovanje v družbi Belimed Slovenija

Barbka Novak, ACC, direktorica Belimed Slovenia

Preprečevanje širjenja okužb je tema, o kateri se je še leto in pol nazaj v javnosti govorilo le redko. Tema, ki je bila v večini primerov rezervirana le za strokovnjake, se je zaradi epidemije COVID-19 v zadnjem letu dotaknila slehernega človeka in postala del našega vsakdana. Če je COVID postal glasnik zavedanja ustreznih higienskih ukrepov, pa se strokovna javnost že desetletja ukvarja s preprečevanjem širjenja bolnišničnih okužb. Zadnja slovenska raziskava, ki je bila izvedena pred desetimi leti, je pokazala, da je bilo na dan raziskave v vseh slovenskih bolnišnicah v oskrbi 6,4% bolnikov, ki so imeli bolnišnični okužbo ali pa so bili še vedno na zdravljenju zaradi nje.[1]

Skupina Belimed se s preprečevanjem okužb ukvarja že od leta 1968. Belimed Slovenija je bilo pod imenom »Kon pomivalni sistemi« ustanovljeno leta 1991, skupini Belimed pa se je pridružilo leta 1997. Kljub temu, da je podjetje že trideset let predano izdelavi strojev in naprav za preprečevanje okužb in da je število zaposlenih od takratnih 26 zraslo na skoraj 260 (130 od leta 2016 dalje), je v Sloveniji še vedno relativno neznano. Z našimi tehnološko dovršenimi pomivalnimi napravami in sterilizatorji bolnišničnemu osebju in pacientom po vsem svetu zagotavljamo zaupanje v popolno sterilnost, ter na nek način rešujemo življenja, čeprav smo nevidni. Smo inženirji zaupanja, gradimo varnost sterilnih procesov v bolnišnicah.

Nove vloge in izzivi

Poleg podjetja Belimed Infection control je na lokaciji v Grosuplju tudi novo podjetje Belimed Life Science, ki proizvaja podobne stroje, ki pa so namenjeni uporabi v sektorju Life Science. Primarno je bila lokacija v Grosuplju predvidena kot največja proizvodna lokaciji v skupini Belimed Infection control (druga proizvodna lokacija je v Švici). V zadnjih nekaj letih pa v našem podjetju odpiramo tudi druge, bolj mednarodne vloge. V letu 2018 smo v Sloveniji ustanovili kompetenčni center na področju računovodstva, ki je v treh letih prevzelo računovodenje za vse evropske države v skupini in več kot podvojilo število zaposlenih, dodatna širitev pa se načrtuje tudi v letošnjem letu. Z rastjo se sooča tudi IT oddelek, ki iz Slovenije skrbi za nemoteno delovanje IT infrastrukture in izvaja pomoč uporabnikom v skupini Belimed, zaposleni v HR vodijo in oblikujejo HR razvoje aktivnosti in kot HRBP pokrivajo evropske države, širijo se tehnični oddelki, na novo pa smo pridobili globalno marketinško funkcijo. Sodelavci iz Grosupljega soustvarjajo mednarodno Belimedovo zgodbo: struktura našega podjetja zaposlenim omogoča, da predlagajo spremembe, sooblikujejo procese in tako pustijo svoj pečat na globalni organizaciji.

Računovodski kompetenčni center

Skupina Belimed je s postavitvijo računovodskega kompetenčnega centra v Sloveniji zelo hitro dosegla pričakovane pozitivne učinke, kot so standardni in konsistentni procesi, boljša koordinacija ter zanesljivost in primerljivost računovodskih podatkov. Bistveno, kar je pripomoglo k temu, je prilagojena struktura računovodske ekipe, kompetence, zagnanost in izkušnje vsakega posameznika znotraj ekipe. Kljub možnosti postavitve tovrstnega centra v drugih državah, je vodstvo skupine Belimed prepoznalo potencial v Sloveniji, saj imamo  izredno kakovosten strokovni kader.

Računovodja, ki na svoji karierni poti išče nove izzive ali pa se spogleduje s prvo zaposlitvijo, in se ji / mu delo v mednarodnem podjetju zdi privlačno, si zagotovo postavi temeljni vprašanji, ki sta: Kako lahko jaz prispevam k uspešnosti računovodskega centra in kaj mi delo v računovodskem centru nudi?

Belimed stremi k razvoju svojih zaposlenih, kar je bistveno za rast vsakega posameznika.

Vsak član ekipe v kompetenčnem centru je pomemben za delovanje le-tega. V želji po strokovnem razvoju in osebni rasti je prednost biti član pomembne ekipe znotraj skupine, ne samo za delovanje v mednarodnem okolju, temveč za krepitev povezovalnega odnosa z notranjimi in zunanjimi strankami, nadgradnja računovodskega znanja.

Delovanje centra temelji na zagotovitvi najboljše storitve, zato nobene spodbude ali ideje sodelavcev ne ostanejo prezrte. Center je del globalnih financ, ki v vse spremembe v delovanju procesov aktivno vključuje tudi naš center, saj za zagotovitev optimalnih finanćnih procesov skrbi tudi poslovni analitik, ki je del naše ekipe.

Kako v Belimedu iščemo nove sodelavce?

Hitra rast podjetja ne predstavlja izziva le v tem, kako privabiti nove strokovnjake, temveč tudi kako ustrezno usposobiti vodje, da bodo uspešni tako v procesu zaposlovanja kot procesu integracije novo zaposlenih v obstoječ tim.

Zaradi specifičnosti notranje organiziranosti koncerna mnogo naših sodelavcev poroča funkcijskim oziroma linijskim vodjem v tujini. Zaradi s tem povezane kulturne diverzitete je mednarodno zaposlovanje še posebej zanimivo in zahtevno, pandemija pa je tej kompleksnosti dodala novo dimenzijo. Razlike v postopkih zaposlovanja v različnih državah so velike, in posebno pozornost smo namenili poenotenju znotraj skupine. Kot del Belimedove akademije vodenja in del obveznega programa usposabljanja novih vodij, smo v Belimed Slovenija pripravili trening zaposlovanja. V okviru poldnevne delavnice vodja spozna proces zaposlovanja v podjetju in koncernu, svoje odgovornosti ter izpili svoje spretnosti vodenja razgovorov. V središču izobraževanja je katalog vedenjskih vprašanj, ki smo ga razvili s pomočjo naših sodelavcev in katere osnova so Belimedove vrednote in vedenja, ki si jih iščemo pri novih zaposlenih. Treningi potekajo v živo, podkrepljeni pa so seveda tudi z e-izobraževanjem. Uspešnost izobraževanja in samih postopkov pa merimo tudi s prilagojenimi KPI.

Kot večina podjetij smo tudi v Belimedu postali precej bolj »virtualni« – večina zaposlitvenih razgovorov poteka preko spleta. Pred vsakim projektom se posvetimo usklajevanju pričakovanj – v srečanju med vodjo in lokalnim kadrovskim strokovnjakom definiramo zahteve delovnega mesta in potek zaposlovanja. Pri tem velik poudarek posvetimo kulturnim razlikam, s čimer zagotovimo, da vodje razumejo specifiko lokalnega okolja, bazena kandidatov in procesa zaposlovanja. Razgovori z vodjo in kadrovskim strokovnjakom potekajo virtualno, poleg Belimedovih vedenjskih vprašanj pa se pri izbiri pravega kandidata ali kandidatke največkrat zanašamo na študije primerov. Tudi tu imajo naši vodje aktivno vlogo, saj nam črpajo iz lastnih izkušenj, da nam pomagajo definirati realne primere.

V zadnjem letu bi si zaposlovanje brez virtualnih kanalov težko predstavljali. Kljub temu pa poskušamo, kadar je le možno, zadnji razgovor izvesti v živo. Virtualna srečanja ne morejo popolnoma nadomestiti energije osebnih srečanj in kandidati si pogosto radi v živo ogledajo naše naprave ter njihovo proizvodnjo. Za določena delovna mesta pa je obvezen korak v zaposlovanju seveda tudi psihološka ocena, ki nam pomaga pri odločitvi, ali bo kandidat na določenem delovnem mestu uspešen in zadovoljen. Povratna informacija pa je dragocena tudi za kandidate, ki v postopku zaposlitve niso bili izbrani.

Postopke zaposlovanja se s tem seveda še ne konča. Vsak novi zaposleni mora hitro dobiti vpogled v delovanje našega podjetja, kar zagotavljamo s kakovostim onobardingom in z individualiziranimi programi uvajanja. Pa vodje? Tudi njim nudimo podporo pri vodenju svojih oddaljenih sodelavcev. Ravno v tem času poteka Belimedova šola vodenja (Belimed Leadership Academy), ki jo aktivno sooblikujejo zaposleni v našem kadrovskem oddelku. Poleg splošnih tem smo posebno pozornost namenili tudi vodenju virtualnih timov, coachingu, agilnosti, spopadanju s spremembami in digitalizaciji. Ker gre za globalni program pa bo kar nekaj srečanj potekalo virtualno.

Kako naprej?

Leto Pandemije je pokazalo, da je na vseh področjih poslovanja, mogoče pa prav posebno na področju HR, za uspešno rast in razvoj podjetja v posebnih razmerah, potrebno razmišljanje in delovanje izven okvirov. Čeprav vsi nestrpno pričakujemo povratek v normalnost, pa ta ne bo več takšna, kot smo je bili vajeni. Pred nami je veliko izzivov. Rast računovodskega kompetenčnega centra z vključitvijo novih držav in funkcij ter izgradnja IT kompetenčnega centra sta le dva večja izziva. Z veseljem bomo k sodelovanju povabili nove sodelavce s področja računovodstva, IT-ja, ter specialiste poslovnih procesov, skupno število zaposlenih v podjetju pa bomo do konca leta povečali za približno 10 %. Pripravljamo se na vpeljavo novih produktov ter izboljšavo obstoječih procesov na vseh področjih delovanja podjetja. Prakse, ki so nastale kot posledica pandemije, bomo ohranili in izboljšali, saj nam omogočajo večjo fleksibilnost in učinkovitost v procesu zaposlovanja. Agilnost in sposobnost vseživljenjskega učenja pa so se izkazale za nove ključne kompetence zaposlenih v kadrovski službi in širše.

[1] Vir spletni portal NIJZ, spletna povezava https://www.nijz.si/sl/bolnisnicne-okuzbe#koliko-je-bolnisnicnih-okuzb%3F, zadnji dostop 23.5.2021

Ostali članki

Vodje kot vzor želenega vedenja v organizaciji

19.06.2024
Vodenje v organizaciji igra ključno vlogo pri oblikovanju delovnega okolja, kjer se spoštujejo pravila in dogovori. Vodje ne le določajo...

Kako motivirati zaposlene 45+ za izobraževanje?

17.06.2024
Anita Lovše, senior svetovalka Competo Za boljšo vključitev zrelejših zaposlenih v izobraževalne programe je pomembno, da organizacije...

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...