Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Primer dobre prakse – Vrednote, ki nas povezujejo  

Alenka Potočnik, vodja službe za razvoj kadrov GEN-I

Kaj je tisto, kar vas opredeljuje? Kaj žene vaš razvoj? Kaj je vaš svetilnik v težkih trenutkih? Odgovori na zgornja vprašanja so vaše vrednote. Vrednote so tista prepričanja, ki so vam najbližja in vodijo vaše življenje ter ga polnijo s smislom. Naše temeljne vrednote nas usmerjajo tako doma kot v službi in podjetja jih rada izpostavljamo. Še bolj pomembno kot izpostavljanje vrednot je oblikovanje kulture, ki te vrednote podpirajo.

Delovno okolje in vsi elementi izkušnje zaposlenega (od privabljanja kandidatov, do zaposlovanja in uvajanja, pa razvoja, izobraževanja in končno tudi zaključevanja zaposlitve) povejo nekaj o naših vrednotah. Skozi vse procese, ki jih kot kadroviki so-oblikujemo, lahko spodbujamo k sledenju skupnim vrednotam. Zavedanje tega je zelo pomembno. Če vrednot ne znamo opredeliti kot konkretna vedenja ter jih kot vodja ali kadrovik živeti skozi konkretna dejanja, je bolje, da jih niti ne razglašamo.

Zakaj so naše vrednote pomembne?

Predstavljajo srce naše kulture. Naš nabor vrednot je v spremenljivem okolju hitrih tehnoloških, okoljskih in družbenih sprememb stalnica. Z njimi oblikujemo naša vedenja in identiteto naše organizacije. Predstavljajo naša načela, prepričanja in filozofijo in kar je najpomembnejše, vrednote nas povezujejo in združujejo.

GEN-I vrednote

  • Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnim ciljem.
  • Odgovornost kažemo v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate. Odgovorni smo tudi do okolja, zato tako v službi kot zasebno stremimo k trajnostnemu razvoju.
  • Predanost je v naši kulturi izražena tako v odnosu zaposlenih do znanja, dela in sodelavcev kot tudi do poslovnih partnerjev.
  • Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo.
  • Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo priložnost za rast.

Živimo vrednote

V lanskem letu smo se še posebej posvetili spodbujanju vključenosti in povezovanju zaposlenih. Na novo smo oblikovali tri prakse. V prvih dveh smo se osredotočali na dva vidika, ki pomembno pripomoreta k uresničevanju cilja ohranjanja zaposlenih: možnosti za neprestano rast in razvoj v uigrani ekipi ter skrb za dobro počutje zaposlenih.

S prakso Kultura vrlin se osredotočamo na priložnosti in maksimiranje naših talentov. Vrline nam dajejo skupni jezik, ki krepi sodelovalne medosebne odnose. Vsak zaposleni ima možnost prek vprašalnika spoznati svoje najmočnejše vrline. Za vse ekipe v podjetju smo organizirali delavnico in do zaključka projekta jih bomo s pomočjo 9 glasnikov izpeljali 94. Delavnice vodijo glasniki kulture vrlin, to so vodje, pri katerih smo prepoznali,  da z vsakodnevno prakso kažejo, da je ne samo mogoče, temveč tudi koristno uporabiti vrline pri delu. Zaposleni lahko svoje poročilo delijo s komer koli v podjetju in tako gradijo mostove medosebnega razumevanja in sprejemanja različnih stilov dela. Pomemben učinek projekta je to, da so sodelavci bolje spoznali sebe pa tudi svoje sodelavce in njihov naravni način mišljenja, čustvovanja in vedenja. Z boljšim razumevanjem razvijamo vrednoto spoštovanja.

V nadaljevanju smo se osredotočili na dobro počutje zaposlenih. Razvili smo digitalni modul Karierno dobro počutje, ki na tedenski ravni ponuja uporabniku prijazno grafično upodobitev počutja. S tem spodbujamo zaposlene, da redno spremljajo svoje počutje in čim prej o morebitnih spremembah spregovorijo z vodjo. S tem krepimo našo odgovornost do lastnega dela in počutja. Presenetilo nas je, kako si najbolj napredni vodje ob pogledu na trend počutja zaposlenega še bolj prizadevajo podpreti svoje sodelavce in odstraniti ovire, ki se pogosto pojavijo v silosnih sodelovanjih.

V okviru prakse Psihološko blagostanje smo izbranim zaposlenim ponudili tri strokovne individualne metode za soočanje s stresom in jih tako spodbudili, da skrb zase vzamejo s svoje roke. Zaradi izjemnega zanimanja smo dodali še skupinske delavnice. Tako se je pokazala naša prilagodljivost. Sodelavci so v programu pridobili pozitivno izkušnjo skrbi za svoje lastno dobro počutje. Hkrati je sodelovanje tudi potrditev, da imamo vsi ob primerni strokovni podpori v sebi močen potencial, da se razvijamo in v svoje življenje vpeljujemo zdrave navade.

Kam naprej?

Pot naprej meni in ekipi kot svetilnik kažejo naše vrednote. Skupna kadrovski ekipi je predanost, ki jo kažemo v odnosu do vseh sodelavcev. Ko poslušamo svoje sodelavce in kandidate, s katerimi se o sodelovanju še pogovarjamo, ugotavljamo, kako pomembno je, da iščemo in najdemo občutek smisla pri svojem delu. Mnoge nagovori trajnostna naravnanost in želja po skrbi za boljši in bolj zeleni jutri. Vse bolj pogosta pa je tudi želja po skrbi za svoje psihološko blagostanje. Vsakega nagovarjajo tudi osebne vrednote in z veseljem jim prisluhnemo, saj verjamemo, da tak pogovor odpira pomembne teme za naše delo.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...