Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+

V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila, da se bom upokojila takoj, ko bom dosegla te pogoje, zdaj ugotavljam, da si upokojitve še ne želim. Zanimivo je, da poznam veliko sodelavcev in prijateljev mojih let, ki razmišljajo enako.

Po drugi strani v zadnjih letih močno primanjkuje delovne sile. Nezaposlenost je rekordno nizka, podjetja pa se soočajo z izzivi starajoče delovne sile. Tudi v kadrovski družbi Cometo se dnevno srečujejo z vprašanji starajoče se delovne sile. Odločili smo se združiti moči in pripraviti projekt, ki smo ga poimenovali 45+, saj se ravno pri 45 letih naša kariera prevesi v drugo polovico. S skupnimi močmi lahko slovenskim podjetjem pomagamo pripraviti rešitve, da bodo poslovanje lažje prilagodili novi realnosti, in njihovim starejšim zaposlenim, da bodo pri delu uživali, bili produktivni in uspešni.

Poti obstajajo, dobre prakse tudi, le lotiti se je treba. Podjetja, ki razumejo potrebe starejših zaposlenih in prilagajajo delovna mesta v skladu z njimi, ne le ohranjajo pomembna znanja in sposobnosti, temveč so tudi korak pred konkurenco ter si s tem utirajo pot v trajnostni razvoj in napredek.

 

Kako naj torej vodstvo podjetja usmerja razvoj in vpliva na spremenjene izzive dolgožive družbe?

 

Analiza starostne strukture, kompetenc in zdravstvenega stanje svojih zaposlenih

Poznavanje strukture zaposlenih je ključno za učinkovito prilagoditev poslovnih procesov in kadrovskih politik z namenom prepoznavanja specifičnih potreb in zmožnosti starejših zaposlenih.

Prilagoditev HR sistemov

Potrebno je prevetriti obstoječe sisteme nagrajevanja, napredovanja, sistematizacije delovnih mest, vodenja letnih pogovorov, mentorstva, sistemizacije delovnih mest in podobno.

Izobraževanja in usposabljanja

Starejši zaposleni imajo obsežna strokovna znanja, veščine in izkušnje, vendar potrebujejo tudi nadgradnjo teh znanj in veščin. Investiranje v njihovo izobraževanje in usposabljanje je nujno za njihovo učinkovitost.

Medgeneracijsko sodelovanje

S spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja lahko ustvarite vključujoče delovno okolje. Rušenje starostnih ovir in spodbujanje timskega dela prispeva k povečanju produktivnosti in inovacij. Starejši zaposleni imajo bogate izkušnje. Pomembno je, da se ta znanja prenesejo na mlajše generacije in da se tudi starejšim omogoča karierni razvoj.

Prilagodljivost delovnega okolja

Delovna okolja doživljajo velike premembe. Zato je ključno, da jih prilagodimo tudi za namen zadovoljstva starejših zaposlenih. To vključuje skrajšanje in fleksibilnost delovnega časa, možnost dela od doma ter ergonomsko urejeno delovno mesto.

Pozitivna in spoštljiva poslovna kultura

Pomembno je razvijati organizacijsko kulturo, kjer se podjetja uspešno spopadajo s stereotipi. Kultura vključenosti starejših zaposlenih prispeva k dvigu motivacije in produktivnosti zaposlenih po 45. letu. Zavedati se moramo, da so starejši zaposleni na delovnem mestu, ker želijo biti koristni in jih to ohranja v stiku z drugimi ljudmi, ne pa zaradi zaslužka, ki jih ne motivira več tako močno, kot v mladosti.

Spodbujanje zdravega življenjskega sloga

Na ta način bomo za vse zaposlene dvigovali delovno aktivnost in odpornost na stresne situacije pri delu.

Vsekakor je pomembno, da podjetja razvijejo celovite strategije za upravljanje starejših zaposlenih, saj to prinaša koristi tako za podjetje kot za posameznike.

V Sloveniji bodo demografska gibanja, kot sta zmanjševanje števila rojstev in podaljševanje življenjske dobe, v naslednjih desetletjih močno vplivale na vse prebivalce. Potrebno bo sprejeti več ukrepov in prilagoditev na nivoju skupnosti, države, podjetij in vsakega posameznika, da bomo zagotovili vzdržnost javnih financ. Ukrepi, ki se jih loteva država, vključujejo reformo pokojninske in zdravstvene blagajne, ureditev dolgotrajne oskrbe ter priseljevanje in zaposlovanje tujcev. Vse to bo močno vplivalo na delovanje podjetij. Vsak delodajalec, ki bo želel upravljati z usposobljenimi, motiviranimi in razvojno naravnanimi zaposlenimi, teh sprememb ne bo smel ignorirati.

Jasno je, da je izziv, povezan s starostjo zaposlenih, veliko bolj zapleten kot zgolj spoznanje, da ljudje zdaj želijo delati dlje v življenju. Zato je vse bolj nujno, da se vodstva podjetij zavedajo tega vprašanja. Potrebno je zagotoviti pogoje poslovanja in razvoj strategij raznolikosti ter vključevanja, tako da, podobno kot pri spolu in etnični pripadnosti, starost nikoli ne bo vodila v diskriminacijo.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...