Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Q&A – Kako si lahko tekom selekcijskega postopka zagotovim povratno informacijo in kdaj?

Laura Smrekar

Partnerka, direktorica komuniciranja

Vsak trenutek tekom zaposlitvenega procesa je lahko tisti pravi, da delodajalca povprašamo za povratno informacijo. Lahko gre za pridobivanje povratnih informacij, ki se dotikajo časovnice in samega načina procesa izbora ali pa za pridobivanje vsebinskih povratnih informacij, vezanih na našo predstavitev, priložnosti za nadgradnjo lastnih kompetenc, znanj oz. potencialov.

  • Za povratno informacijo lahko povprašamo, ko se prijavimo na razpis, a ne dobimo nobene povratne informacije, da je bila naša prijava sprejeta.
  • Ob zaključku razgovora, lahko delodajalca že takoj povprašamo, kako nas on zaznava, katere skladnosti prepoznava, s tem kar v družbi želijo in potrebujejo.
  • Za povratno informacijo lahko povprašamo, ko dobimo obvestilo o tem, da nismo izbrani ali ko smo se uvrstili že v 2., 3., 4. krog, na koncu pa prejeli le kratko obvestilo o tem, da se niso odločili za nas.
  • Dober trenutek za pridobivanje povrtane informacije je prav tako po predstavitvi konkretne naloge, ki smo jo pripravili za potencialnega novega delodajalca.

S tem, ko tekom zaposlitvenega procesa povprašamo za povratno informacijo, izkažemo naše zanimanje za učenje ter osebno in karierno rast. Zaposlitveni proces vselej predstavlja dvosmerni proces. Tvorita ga vsaj dva »enakovredna« partnerja. Tekom procesa se oba spoznavata, raziskujeta drug drugega, izmenjujeta poglede in razmišljanja. Na koncu lahko skleneta dogovor ali morda ne. Kar pričara dober občutek na obeh straneh pa je transparentna in iskrena dvosmerna komunikacija, človeški odnos z visoko mero spoštovanja. In kakovostna povratna informacija predstavlja pomemben del vzpostavljanja in gradnje dobrih odnosov.

Praksa podajanja kakovostnih povratnih informacij tekom in po zaključku zaposlitvenega procesa v našem prostoru še ni uveljavljena praksa. Priložnosti za razvoj imamo tako kandidati ko tudi delodajalci. Morda povratne informacije vselej ne boste dobili, morda bo le ta zelo splošna, a s tem korakom boste naredili veliko zase, hkrati pa tudi pripomogli k vzpostavitvi kulture podajanja kakovostnih povratnih informacij tudi tekom zaposlitvenega procesa.

Ostali članki

Spremembe so proces

25.06.2022
Spremembe so proces. Ko uvajamo spremembe v podjetjih, še posebej, če so večje in posegajo v del organizacijske kulture ali se tičejo novih...

Spremembe - Skupaj na ladji

13.06.2022
Spremembe so del razvoja vsake organizacije in so nujne za njen dolgoročen obstoj. Ljudje so tisti, ki spremembe uvajajo. V interesu vodstva...

Q&A – Kakšen pomen imajo informacije za zaposlene v procesu organizacijskih sprememb?

11.06.2022
Organizacijske spremembe so kompleksne in za marsikaterega člana organizacije predstavljajo velik izziv. Večkrat so nepričakovane ali pa so plod...