Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Rezultati ankete – Kakšna je vaša izkušnja z virtualnimi razgovori?

Laura Smrekar

Partnerka

Z namenom, da bi ugotovili, kakšne so izkušnje kandidatov z virtualnimi razgovori s potencialnimi delodajalci v času korona obdobja, smo v mesecu avgustu in septembru izvajali spletno anketo. Danes vam predstavljamo rezultate ankete, v kateri je sodelovalo 55 kandidatov.

Večina kandidatov je svojo izkušnjo z virtualnim razgovorom ocenila kot pozitivno

Kar 93 odstotkov kandidatov je svojo izkušnjo z virtualnim razgovorom ocenila kot pozitivno, le 7 odstotkov kandidatov jo je ocenilo kot negativno. Dejavniki, ki so kandidate najbolj pozitivno presenetili so sledeči:

  • neformalno vzdušje in sproščenost,
  • prilagodljivost glede na časovno razpoložljivost,
  • da kljub trenutnim razmeram, podjetja niso prenehala z iskanjem kadra.

Kandidate je na virtualnih razgovorih najbolj zmotilo sledeče:

  • tehnične težave (slabši zvok, prekinjanje linije),
  • dolga odzivna doba,
  • manjkajoča osebna povratna informacija na odgovore.

72 odstotkov kandidatov je ocenilo, da so razgovori v povprečju potekali 30 min do 1 ure. 19 odstotkov kandidatov je imelo daljši razgovor, ki je trajal več kot 1 uro. Le 9 odstotkov kandidatov je imelo razgovor, ki je trajal manj kot 30 minut.

Kandidate smo v anketi spraševali tudi po drugih dejavnikih, ki prav tako pomembno vplivajo na izkušnjo kandidata tekom virtualnega zaposlitvenega procesa.

Zagotavljanje odlične izkušnje kandidatov naj bo naše vodilo. V ta namen smo za vas pripravili nekaj napotkov in smernic, kako izboljšati proces zaposlovanje od privabljanja kadrov, izvajanja procesa selekcije in izbora, do samega uvajalnega obdobja.

»Bodimo čim bolj transparentni in dostopni. Smiselno je, da kandidatom jasno predstavimo nadaljnje korake in časovnico: kdaj se jim bomo oglasili s povratno informacijo, kdaj jim bomo poslali v reševanje psihometrična testiranja, kdaj sledi morebiten drugi razgovor, kdaj se bomo predvidoma odločali o izbranem kandidatu. Pokažimo jim, da cenimo njihov interes in čas. V kolikor že vnaprej vemo, da bo proces trajal dlje od običajnega, to komuniciramo že v začetni fazi, sicer pa sproti. Na ta način ohranjamo zanimanje kandidatov in jim pokažemo, da nam je mar.«

PRENESI priročnik » Kako lahko izboljšamo proces virtualnega zaposlovanja?« 

Ostali članki

Kompetence trajnosti: pomen sodelovanja in empatije

02.12.2023
Za gradnjo kompetenc sodelovanja in empatije imamo torej še nekaj prostora. Nismo še na cilju. Cilj je v resnici vseživljenjsko učenje. Za...

Učinkovito merjenje potenciala zaposlenih

15.11.2023
S celovitim pristopom k merjenju potenciala zaposlenih, vključno s pridobivanjem informacij o njihovih željah in dosežkih, organizacije postanejo...

Kako osmisliti razvoj zaposlenih?

15.11.2023
Razvoj kompetenc zaposlenih je proces. Usposabljanja sama niso dovolj. Razvoj je potrebno podpreti s čim več raznolikimi kadrovskimi sistemi (npr....