Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Se tudi vam zdi, da se vaši sodelavci vse hitreje menjajo?

Živimo v času, ko je povpraševanja po delovni sili veliko. Iskalci nove zaposlitve lahko izbirajo med več priložnostmi. Pojavlja pa se nov trend. Po menjavi delovnega okolja se kandidat še vedno sprašuje, ali je bila to prava odločitev ali ni morda za naslednjim ovinkom nekje še boljša priložnost… Kandidati za zaposlitev se vse hitreje odločajo za menjavo službe, ker trg dela to omogoča.

Uvajalno obdobje (onboarding) je »stresno« tako za delodajalca kot novo zaposlenega

Za podjetje je izguba največja, če se novo zaposleni premisli približno po enem letu dela. Običajno obvelja prepričanje, da »se nismo ujeli v pričakovanjih«. Morda pa smo se prehitro otresli odgovornosti, ki jo imamo do vseh, vključenih v proces. Pomislimo na ekipe, ki so ob tem obremenjene z dodatnim delom. Medtem ko opravljajo svoje delo, prevzamejo nekaj nalog od bivšega sodelavca, ker le ta še ne zmore vsega, hkrati pa uvajajo novega sodelavca po začrtanem programu. Tako na fizični kot čustveni ravni je to obdobje izjemno stresno. Lahko vodi tudi v izgorelost, če po eni spremembi v timu sledijo nove in nove in nove… Zato si dajmo priložnost za uspešen kadrovski premik.

Poglejmo še enkrat ključne odgovornosti vseh deležnikov v procesu onboardinga

Novo zaposleni

 • Pred menjavo službe se dobro pozanimamo o novem delodajalcu, vsebini našega dela, poziciji, odgovornostih, nagrajevanju, ugodnostih, delovnem okolju oz. o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na nadaljnje odločitve »should I stay or should I go«.

Vodje

 • Pričnimo z onboardingom takoj. Predstavimo strategijo, vrednote, kulturo, procese, interne predpise.
 • Zagotovimo buddyja ali mentorja za hitrejše spoznavanje dela in okolja.
 • Postavimo jasne cilje, komunicirajmo pričakovanja in načine merjenja uspešnosti, zagotovimo sprotno povratno informacijo.
 • Spremljajmo celoten postopek onboardinga in ga nadgrajujemo.

Sodelavci

 • Poskrbimo za topel sprejem – vtisi prvega dne se trajno ohranijo v spominu.
 • Bodimo na razpolago za vprašanja in podporo.
 • Vključujemo novega zaposlenega v neformalna druženja in gradimo timsko sodelovanje.

Po raziskavah, ki jih navaja HBR, stroški menjave zaposlenega znašajo 50 % do 200 % njegove letne plače, odvisno od ravni delovnega mesta. Dobro vpeljan in učinkovit onboarding pa podjetju prinaša:

 • 54 % večjo produktivnost novo zaposlenih,
 • 50 % boljše zadržanje kadra,
 • do 50 % krajši čas do razvoja polnega potenciala.

Vir: https://hbr.org/2017/06/your-new-hires-wont-succeed-unless-you-onboard-them-properly

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...