Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Slaba izkušnja kandidata slabi moč tudi privlačne znamke delodajalca

Laura Smrekar, partnerka

V bitki za privabljanje talentov danes zmagujejo podjetja s privlačno znamko delodajalca. Toda, le ta nam ne bo prav dosti koristila, v kolikor kandidati v zaposlitvenih postopkih ne bodo deležni pozitivne izkušnje.

Zakaj je pozitivna izkušnja kandidata tako pomembna?

 

Kandidati si v vsaki fazi zaposlitvenega procesa ustvarjajo percepcijo o tem, kakšno je naše delovno okolje in kako so zaposleni v podjetju obravnavani. Če sta njihov vtis in sama izkušnja negativni, se lahko hitro odločijo za izstop iz zaposlitvenega procesa. Velikokrat pa kandidati s slabo izkušnjo na koncu tudi iz tega razloga ponudbe za delo ne sprejmejo.

»54% kandidatov je izpostavilo slabo komunikacijo ali ne-komunikacijo potencialnega novega delodajalca kot ključni razlog, zaradi katerega so odstopili iz samega postopka izbora v preteklosti.«

(Criteria: Candidate Experience Report 2023)

Vpliv na ugled podjetja

Izkušnja kandidata je neposredno povezana z ugledom vašega podjetja. Če so kandidati nezadovoljni s samim postopkom ali slabo obravnavi, bodo svoje izkušnje zagotovo podelili s svojimi kolegi ali to izkušnjo zapisali na različnih družbenih kanalih, kar bo posledično negativno vpliva na podobo vašega podjetja.

Največji izziv ustvarjanja pozitivne izkušnje kandidata

 

Predolgi postopki in ne-komuniciranje

Za kandidate dolgi in kompleksni postopki zaposlovanja niso najbolj privlačni. Če se postopek vleče predolgo ali če kandidati niso obveščeni o poteku, lahko izgubijo zanimanje oz. sprejmejo kakšno drugo ponudbo. Za kandidate je zelo neprijetno, v kolikor tekom procesa izbora ne prejmejo povratnih informacij, pa tudi, če ni jasne komunikacije o naslednjih korakih. To lahko namreč ustvari občutek, da podjetje njihovega časa in njih samih ne ceni dovolj.

Kako lahko izboljšamo izkušnjo kandidata

 

  1. Redna komunikacija in hitre povratne informacije

Redno obveščajte kandidate o poteku postopka, časovnih rokih in vseh morebitnih spremembah. Odzivajte se na njihova vprašanja. Tudi, če kandidata ne izberete, mu podajte čim bolj koristno povratno informacijo, ki mu bo pomagala razumeti razloge za odločitev.

  1. Transparenten in iskren partnerski odnos

V zaposlitveni proces sta vključena vsaj dva enakovredna partnerja. Sestaneta in pogovorita se z namenom, da preučita medsebojno skladnost. Da lahko čim bolj temeljito preučimo našo skladnost, se je potrebno dovolj odpreti, prisluhniti in skušati razumeti – človeka kot takega. Ko vzpostavimo prijetno vzdušje, poskrbimo za dobro podlago, da se bo sogovornik odprl in ustvaril prve temelje zaupanja. Ustvarimo priložnost za čim bolj transparentno medsebojno spoznavanje.

  1. Bodimo jasni glede naših pričakovanj

Že v zgodnjih fazah komunikacije zelo transparentno izpostavimo naša pričakovanja glede same vloge, odgovornosti in razvojnih možnosti v podjetju. To kandidatom veliko pomeni in bodo lažje ocenili ali je delovno mesto in okolje skladno z njihovimi željami in pričakovanji.

  1. Čim prej se dotaknimo pogovora o plači

Odprto se pogovorimo o naših željah in pričakovanjih. Poleg znanj, kompetenc, izkušenj,… naj tudi finančni okvirji postanejo ključna tema naših prvih zaposlitvenih pogovorov. Tako bomo hitro ugotovili ali med nami obstaja skladnost ali ne. Z izbiro transparentnega in partnerskega pogovora lahko oba deležnika samo pridobita. In četudi se po pogovoru o plači že na začetku ne bomo našli, bo občutek boljši, kot bi bil po štirih ali petih krogih razgovorov.

Poskrbimo za kakovostne odnose

 

»Ne iščem službe. Želim soustvarjati zgodbo v organizaciji z močno organizacijsko kulturo ter se razvijati v okolju, kjer vladajo kakovostni odnosi, temelječi na spoštovanju in zaupanju.«

Tako danes razmišljajo dobri kadri na trgu dela. Poskrbimo, da jih bomo s kakovostnim in spoštljivim odnosom navdihnili že teko samega zaposlitvenega procesa. Poskrbimo, da bodo z nami doživeli najboljšo izkušnjo kadarkoli ter, da si bodo želeli postati naši ambasadorji, kupci, partnerji, dobavitelji, naši sodelavci.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...