Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Sproščeno delovno okolje – kako ga doseči?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutro. Beseda, ob kateri marsikdo pomisli na zamujanje, hitenje in splošno trenutno nezadovoljstvo. Spet drugi v jutrih vidijo čas za tišino, skodelico kave in branje najljubšega časopisa.

Zjutraj ob prihodu v naše pisarniške prostore največkrat opazim drugo možnost, ki se kaže v drobnih malenkostih. Sodelovka si umirjeno pripravlja metin čaj, druga v kotičkih omare išče jutranji piškot, sodelavec pa ob prihodu v pisarno potihem mrma pesem, se počasi usede za pisalno mizo in reče »Kakšne glasbene želje imamo pa danes?«

Je sproščenost na delovnem mestu sploh mogoča?

Sproščeno delovno okolje igra v našem vsakdanu veliko večjo vlogo, kot bi si sprva mislili. Zadovoljni in produktivni zaposleni, zmanjšan stres, večja motiviranost in spodbujanje kreativnosti so le eni izmed pomembnih prednosti. Načinov za doseganje sproščenega delovnega okolja je veliko, pomembno pa je, da te spremembe vnašamo skladno z željami zaposlenih in vrednotami podjetja. Tudi v Competu se poslužujemo nekaterih prijemov sproščenega delovnega mesta:

  • Fleksibilnost

Energija, ki jo zaposleni prinese na delovno mesto, je mnogokrat pomembnejša od števila ur, ki jih preživi za pisalno mizo. Fleksibilnost delovnega časa je postala eden pomembnejših faktorjev pri izbiri delovnega mesta, saj zaposlenim omogoča boljše usklajevanje delovnega in zasebnega življenja. Rezultati takšnega načina poslovanja se kažejo v večji produktivnosti zaposlenih in manjši napetosti med opravljanjem dela. Ob tem je pomembna tudi možnost dela od doma, katerega ena izmed pozitivnih posledic je naprimer izogib prometni gneči in posledični izgubi časa.

 

  • Odprta komunikacija

Transparentna in odprta komunikacija zaposlenim vzbuja občutek, da je njihovo mnenje pomembno. Zaposleni čutijo, da njihov prispevek vpliva na odločitve in strategije v podjetju. Odprta komunikacija poleg tega vzbuja občutek skupinskega sodelovanja. Zaposleni se ne počuti zgolj kot posameznik, ki služi individualnemu poslanstvu, temveč kot del skupine, ki lahko dosega večje in udarnejše rezultate, ki presegajo delo enega samega človeka.

 

  • Prijetni delovni prostori

Ko pomislimo na službo, ponavadi ne razmišljamo o zabavi in sprostitvi, vseeno pa vedno več podjetij investira določene finančne vložke v preureditev prostorov, namenjenih za sprostitev. Te investicije so lahko manjše, kot se na prvi pogled zazdi. Že zgolj udoben fotelj, nekaj cvetočih rastlin, dovolj dnevne svetloba in prijetna glasba so lahko odlični faktorji za zmanjšanje stresa v pisarniških prostorih. Vse to pa vodi v manjše tveganje za izgorelost in zdravstvene težave, konflikte med sodelavci in nezmožnost osredotočenosti na delo.

 

 

Sproščeno, a ne sprostitveno delovno okolje

Zgolj upoštevanje naštetega seveda še ne pomeni, da nam stres ne pride do živega. Sem ter tja se tudi mi srečamo z marsikatero neljubo situacijo, ki je v hitrem tempu poslovnega življenja povsem pričakovana. Vendar pa je še posebaj v takšnih situacijah pomembno, da se zaposleni v svojem delovnem času počutijo motivirane, cenjene in pomembne. Sproščeno delovno okolje k temu pripomore, v kolikor ga spremlja dobro mentoriranje, medsebojno zaupanje, pripadnost delu in sledenje skupnim ciljem podjetja.

 

Neža Gerden

Ostali članki

Trajnost in zaposlovanje: Gradnja trajnostne prihodnosti skozi znanja in kompetence

22.09.2023
Uresničevanje trajnostnih strategij zahteva strokovnjake s specifičnimi trajnostnimi znanji in kompetencami. Kako do njih? Kaj naj sploh iščemo?...

Pomen trajnostnega vodenja

15.09.2023
Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov...

Kako najti delodajalca, ki skrbi za trajnostno delovanje družbe?

08.09.2023
Dobri kandidati ne iščejo povprečnih delodajalcev. Želijo si soustvarjati zgodbo podjetja z jasno vizijo, vrednotami in poslanstvom. Želijo si...