Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Gostujoči blog: Stavim na kreativnost, sodelovanje in sprejemanje pobud

Mateja Panjan, vodja inovativnosti, novih načinov dela in odnosov s kupci, za poslovno področje Danfoss District Energy  

Skozi celotno kariero sem posvečala svojo energijo ljudem v organizaciji in širši poslovni skupnosti z željo, da se skupaj učimo, izboljšujemo procese in seveda povečujemo dodano vrednost. Ljudje v vsakem podjetju, če so le strastni in zavzeti, zagotovo naredijo razliko nasproti konkurenci. To zavedanje nas v Danfossu že vrsto let vodi, da razvijamo projekte in gradimo kulturo, ki poudarja eksperimentiranje z novimi načini dela, sodelovanje in iskanje novih rešitev vedno hitreje.

KREATIVNOST

Da pri ljudeh sploh lahko razvijamo določene kompetence, moramo najprej razumeti, njihov naravni razvoj. Človek je maksimalno kreativen ravno v otroštvu, saj se s kompetenco kreativnosti praktično rodi. Vsi se verjetno strinjamo, da so otroci neizmerno kreativni, lesena palica jim lahko predstavlja letalo, ali pa pisalo. Kup peska je lahko primeren za tobogan ali pa iz njega naredijo dirkališče za svoje avtomobilčke. Kompetenca kreativnosti se skozi življenje in predvsem skozi sistem izobraževanja in vzgoje šibi. In tako dobimo zaposlene po koncu izobraževalnega sistema zelo ukalupljene, pogosto premalo drzne in zelo podobno misleče. Naša naloga v podjetjih je, da damo zaposlenim čas in prostor za razmišljanje izven okvirjev in ustvarjamo kulturo nenehnega učenja, predvsem pa, da zaposlene povezujemo v skupnosti. Hekatoni so v Danfossu postali stalnica in so ključni spodbujevalci kreativnosti, inovativnosti in novih idej, prirejamo jih redno na vseh nivojih in na vseh poslovnih področjih. Pogosto na hekatone povabimo tudi kupce, še prej pa z njimi delimo produktne novosti in nove poslovne modele. Redno smo prisotni tudi na mednarodnih hekatonih, ki jih prirejajo ugledne poslovne skupnosti, kot so MIT, ETH Zürich ali energetske agencije, ki vodijo aktivnosti za izboljšanje podnebnih razmer. Vse te aktivnosti pomenijo novo znanje in svež pogled. Korona obdobje je spodbujanje kreativnosti pospešilo in nas navdušilo za uporabo digitalnih orodij, nastal je projekt Danfoss Connect, ki vse zaposlene povezuje v močno digitalno skupnost, ki se skupaj uči na področjih, ki jih predlagamo zaposleni (Modeliranje in simulacije, Elektrifikacija, 3D printing, Ženske v Danfossu, Novi načini dela, Raznolikost in Vključenost zaposlenih…). Skupnost Danfoss Connect samo v nekaj mesecih šteje že več kot 8.000 zaposlenih in pomeni nov mejnik sodelovanja in deljenja dobrih praks kolegov iz celega sveta.

SODELOVANJE

Da bi bolje sodelovali in hitreje napredovali, moramo seveda razumeti eden drugega, pa naj si bo to med zaposlenimi v podjetju ali pa v širših poslovnih skupnostih. Temelj vsakega sodelovanja je zaupanje, ki ga lahko gradimo leta in izgubimo zelo hitro. Moč sodelovanja me navdušuje v trenutni ekipi Business Development & Product Portfolio, kjer smo pred štirimi leti dobili nalogo razviti področje daljinskega ogrevanja, ki je srce energetike. Organizirali smo se zelo »startupovsko« in od takrat zrasli iz skupine 10 ljudi na več kot 100 ljudi, ki prihajajo iz različnih držav Evrope, Kitajske in Rusije. V 4. letih smo se naučili kako povečati agilnost, da se hitreje odzovemo na spremembe, kako zgraditi odporno organizacijo, ter predvsem kako tesno moramo sodelovati, si zaupati, se biti pripravljeni ves čas učiti in se prilagajati. Sodelovanje v Danfossu krepimo tudi s posebnimi projekti, kot so Vzajemno mentorstvo, kjer imamo vsi člani managementa svoje junior partnerje in se vzajemno mentoriramo. K sodelovanju so bili povabljeni vsi sodelavci, pravilo je zgolj to, da partnerja nista iz istega oddelka. Vsako leto imamo več kot 40 parov, ki počnejo različne stvari in se učijo eden od drugega. Predvsem je pomembno, da senior partnerji poskušajo razumeti novo generacijo, ki predstavlja že več kot četrtino celotne organizacije.

SPREJEMANJE POBUD

Kreativni in opolnomočeni zaposleni, ki med sabo dobro sodelujemo, pa brez dvoma sprejemamo tudi pobude, saj si želimo sooblikovati ožje in širše okolje v katerem delujemo. Za podajanje in sprejemanje najrazličnejših pobud je potreben pogum in hkrati odprtost. In ravno odprtost nas je pripeljala do projekta TALENTCloud. Gre za mednarodni program, ki je nastal na pobudo slovenskih podjetji in ustvarja varen prostor za izmenjavo zaposlenih, s ciljem hitrejšega razvoja talentov, prenosa znanj in dobrih praks, izboljšanja procesov organizacije, rasti konkurenčnost sektorjev in gospodarstva. V TALENTcloudu smo prepričani, da smo najboljši zaposleni lahko uspešni in zadovoljni, če nam podjetja sama omogočijo gibanje in svobodo. Tako dobimo priložnost, da stopimo iz ustaljenih praks in presežemo »to-se-pa-pri-nas-ne-da« miselnost.

Trdno verjamem, da so v tem VUCA svetu, poleg učinkovitega zbiranja podatkov, nujni odprti, povezovalni in kreativni zaposleni. Vse kar je do sedaj znanega o umetni inteligenci namreč pravi, da imamo ljudje še vedno kreativne sposobnosti razmišljanja, ki ga trenutna tehnologija ni zmožna. V tem zapisu sem želela poudariti eno izmed ključnih kompetenc, ki ji tudi sama posvečam veliko pozornosti in kamor stavim vse karte sodobne organizacije in uspešnega vodenja. Stavim na kreativnost, sodelovanje in sprejemanje pobud.

Ostali članki

Voditeljstvo v dobi generacijskih razlik: ključ do trajnostne uspešnosti podjetja

18.04.2024
Vse pogosteje poslušamo o izzivih vodenja sodelavcev različnih generacij. Veliko smo lahko prebrali o posebnostih ene ali druge generacije. Imamo...

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Znamka delodajalca: kaj je, kaj ni, s čim jo pogosto zamenjujemo

20.03.2024
Znamke podjetja Korporativna znamka podjetja, blagovne znamke podjetja in znamka delodajalca predstavljajo tri stebre identitete podjetja, ki skupaj...