Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Strateška vloga HRM – Moč in odgovornost, da spreminjamo prihodnost dela in organizacij

Pogovor z Natašo Plementaš, HR direktorico Pro Plus

 

Področje trajnosti v poslovnem svetu postaja vse bolj pomembno za dolgoročni uspeh organizacij. Kako vi vidite pomen trajnosti na področju HRM in na kakšen način lahko HRM nadgradi svoje prakse za boljše odzivanje na trajnostne izzive organizacije?

Trajnost v kontekstu HRM ni le moralna odgovornost, pač pa ključna za dolgoročno uspešnost organizacije. Ustvarjanje okolja, kjer bomo zaposleni lahko uresničili svoje potenciale, delovali skladno s svojimi vrednotami, kjer bomo skupaj kot organizacija prispevali k dobrobiti širše skupnosti v kateri živimo – verjamem, da je to prava pot. Na kak način lahko HRM nadgradi svoje prakse-  z vključitvijo trajnostnih načel in smernic, ki usmerjajo vsa kadrovska vprašanja v svoje procese – od zaposlovanja, razvoja zaposlenih… in seveda tudi tako, da pustimo prostor za inovativne pobude zaposlenih.

Ali v družbi vlagate v izobraževanje in razvoj zaposlenih v smeri trajnosti ter spodbujate trajnostno miselnost in prakse v delovnem okolju? Če da, bi lahko navedli nekaj konkretnih primerov? Kako se izobraževalni programi in razvojni načrti v družbi prilagajajo specifičnim trajnostnim izzivom v vaši industriji?

Zaposlene in tudi širšo javnost spodbujamo k razmisleku o odločitvah, ki jih dnevno sprejemajo. V tem letu smo zaposlene aktivno vključili preko različnih projektov  – od prvega »Zelenega tedna«, aktivnega spodbujanja prostovoljstva, promocije trajne mobilnosti skozi projekt »Z bajkom na bajto«  in številnih drugih aktivnosti, ki so del krovne iniciative POP me briga!

Tudi pri  ustvarjanju resničnostnih šovov, serij, oddaj iščemo zelene rešitve in delujemo trajnostno. Devet naših projektov (Masterchef, Slovenija ima Talent, Kmetija,…) je že prejelo mednarodni certifikat Albert za trajnostno filmsko produkcijo in s tem bomo nadaljevali tudi  v prihodnje.

Ali v vaši organizaciji izvajate programe prostovoljnega dela oz. drugih trajnostnih aktivnosti za zaposlene? Če da, kako ti programi vplivajo na skupnost in organizacijsko kulturo?

Naši prostovoljci in prostovoljke so  v sodelovanju z ZPM Moste Polje sodelovali pri dobrodelni peki potic, pripravi šolskih torb ob začetku šolskega leta, decembra pri pakiranju humanitarne pomoči, priskočili smo na pomoč v  času poplav … Spodbujamo tudi  iniciative zaposlenih, ki smo jih podprli s tem, da vsakemu zaposlenemu omogočamo 4 dodatne proste dni , ki jih lahko izkoristijo za prostovoljne aktivnosti po svoji izbiri.

Za dolgoročni uspeh zaposlenih je potrebno razvijati tako trde kot mehke veščine. Katere so ključne kompetence za prihodnost in zakaj so za organizacijo pomembne – vaš pogled?

Verjamem, da bodo še naprej ključne mehke veščine – kritično mišljenje oz. zdrava kmečka pamet, empatija, avtentičnost, povezovalnost, sposobnost sprejemanja odločitev in prevzemanje odgovornosti. Navedene kompetence so pomembne za učinkovito  prilagajanje in reševanje problemov v hitro spreminjajočih se okoliščinah, hkrati pa na njih lahko gradimo zaupanje in sodelovanju znotraj organizacije.

Kako se v družbi spopadate s potrebami po nenehnem učenju in prilagajanju zaposlenih na hitre spremembe na trgu dela, zlasti v luči trajnostnih sprememb? Kako ocenjujete uspešnost programov nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih na hitre spremembe, zlasti glede na dosežke in trajnostni vpliv?

Medijska industrija se je v zadnjih 20 letih korenito spremenila, in naša organizacija se je ne le uspešno prilagodila, pač pa že od samega začetka postavlja trende na trgu. Tega ne bi zmogli brez vrhunsko usposobljenih zaposlenih in organizacije, ki je zelo odzivna na hitre spremembe. Zdi pa se, da je tempo sprememb vse hitrejši in to je eno od področij, kjer nas kot posameznike, organizacijo in družbo, čaka še veliko izzivov.

Kako se soočate s potrebami po prilagodljivem delovnem okolju in ravnotežju med delom ter zasebnim življenjem in kako te vidike vključujete v politike zaposlovanja?

24 UR je več kot blagovna znamka, je po malem tudi naš delovni slog😊 Včasih se zdi, da na Kranjčevi nikoli ne ugasnemo luči,  zato se že od vsega začetka soočamo s potrebami po prilagodljivem delovnem okolju. Trudimo se prisluhniti potrebam naših zaposlenih s prilagajanjem urnikov, omogočanjem dela od doma in poiščemo tudi možnosti interne premestitve, če ima zaposleni težave pri usklajevanju poslovnega in zasebno življenje.

Kako lahko HRM ohranja dolgoročno usmerjenost kljub nenehnim izzivom, povezanim s kratkoročnimi vidiki poslovanja? Katere strategije vi uporabljate za doseganje ravnovesja med dolgoročnimi cilji ter operativnimi zahtevami?

Skrb za  ohranjanje dolgoročnega fokusa, ne glede na dnevne operativne zahteve, je precejšen izziv, s katerim se tudi sama dnevno soočam. Ko imam v mislih organizacijo, redno komuniciranje strateških ciljev ter delitev vizije z zaposlenimi omogočata, da se ti bolje spopadajo s trenutnimi izzivi in bolje razumejo svoj prispevek k dolgoročnim ciljem podjetja. To je ena od strategij, ki ji skušamo slediti tudi v našem podjetju. Veliko aktivnosti je usmerjenih tudi v to, da bi z uvedbo naprednih tehnologij avtomatizirali nekatere operativne procese oz. obremenitve, in s tem pridobili več časa za bolj  dolgoročno usmerjene in inovativne aktivnosti.

Katere kompetence menite, da bodo ključne za HR strokovnjake v prihodnosti?

Še vedno na prvem mestu vidim predvsem veščine dela z ljudmi, etičnost, empatija , pa seveda veščine , ki nam pomagajo navigirati v vedno bolj spremenljivih okoliščinah – strateško razmišljanje, sposobnost hitrega prilagajanja, razumevanje podatkov in učinkovito odločanje, prožnost , obvladovanje oz. sprejemanje negotovosti.

Kako poskrbite za svoj lasten karierni razvoj, vključno z razvojem kompetenc, in napredek?

Verjamem, da vsak dan, vsaka izkušnja prinaša priložnost za učenje . V okviru matičnega podjetja CME smo povezani v HR skupini, kjer imamo veliko  priložnosti za prenos znanj. Si pa vzamem čas tudi za kakšno strokovno srečanje ali bolj formalna usposabljanja kot je na primer letos program akreditacije za ICF Coacha.

Katera literatura na temo HRM vas trenutno navdušuje? Kaj bi priporočili v branje/poslušanje vašim kolegom?

Rada poslušam podkaste, ki ponujajo raznolike poglede na različne teme, tudi na področju HRM. Zato bi priporočila na primer Dairy of a CEO, Worklife with Adam Grant ter HBR IdeaCast.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...