Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kako do še bolj strateške kadrovske funkcije v podjetju?

Kadrovska funkcija (HRM) je v zadnjih letih doživela preobrazbo. Pri številnih delodajalcih je zaznati premik od klasične administrativne vloge HRM do nekoliko bolj strateške. Vendar se podjetja še vedno srečujejo s številnimi ovirami in izzivi, ki preprečujejo, da bi kadrovska funkcija postala strateška v pravem pomenu te besede.

Katere so najpogostejše ovire in kako jih premagati?

Ne dovolj kompleksno razumevanje kadrovske funkcije

V nekaterih organizacijah kadrovsko funkcijo še vedno dojemajo kot izključno operativno in administrativno. Za premik v strateško vlogo je ključno, da organizacija razume, da kadrovska funkcija igra ključno vlogo pri oblikovanju organizacijske kulture, razvoja kadrov in doseganja poslovnih ciljev. Pri tem je ključno izobraževanje in osveščanje vseh deležnikov v organizaciji.

Pomanjkanje podpore vrhnjega vodstva

Brez jasne podpore najvišjega vodstva je težko doseči strateško preobrazbo kadrovske funkcije. Na vodstvu je, da prepozna vrednost, ki jo lahko dodajo kadrovski strokovnjaki ter sodelujejo pri oblikovanju kadrovske strategije. Na HRM je, da vzpostavi trdne odnose z vodstvom in, da zna aktivno komunicirati ter argumentirati svoj prispevek k doseganju poslovnih ciljev družbe.

Pomanjkanje ustreznih orodij in analitike

Strateški  HRM  da zbira, analizira in interpretira podatke o zaposlenih, delu, kulturi, klimi ipd. Pogosto pa se srečuje s pomanjkanjem ustreznih tehnoloških orodij, ki bi omogočila tovrstno analitiko. Pomembno je, da HRM investira v sodobno tehnologijo, ki podpira zbiranje in analizo podatkov ter omogoča ustrezno poročanje.

Izzivi na področju razumevanja strateškega delovanja in poslovanja družbe

Nekatere kadrovske ekipe se soočajo s pomanjkanjem potrebnih kompetenc za strateško delo. Zato je nujno nenehno izobraževanje in razvoj kadrovske ekipe. Na ta način zagotovimo, da so lahko kos izzivom pri prehodu v strateško vlogo. Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in mentorski programi lahko pripomorejo k razvoju še bolj strateškega razumevanja.

Premalo časa za strateško razmišljanje…

HRM se pogosto ukvarja s številnimi operativnimi nalogami. Posledično ji zmanjka časa za strateško razmišljanje in načrtovanje. Potrebno je ustvariti ravnotežje med operativnim in strateškim delom. Pomembno je znati določiti ustrezne časovne okvire in prioritete.

Merjenje ključnih kazalnikov uspeha

Strateška kadrovska funkcija zna dokazati svoj vpliv na poslovanje organizacije – doseganje organizacijskih ciljev. To zahteva merjenje ključnih kazalnikov uspeha, kot so na primer: stopnja zadržanja zaposlenih, produktivnost, stroški zaposlovanja, ipd.

Kako do še bolj strateške kadrovske funkcije: 10 napotkov

  • Zagotovitev podpore vrhnjega vodstva

Na HRM je, da aktivno komunicira z vrhnjim vodstvom in vodjami v družbi. Pomembno je, da si pridobi njihovo podporo in razumevanje za krepitev strateške vloge kadrovske funkcije. To lahko vključuje redne sestanke, poročila o dosežkih in razlago vpliva na poslovanje.

  • HR strategija, ki podpira krovno strategijo družbe

Kadrovska strategija mora biti tesno povezana s krovno strategijo organizacije. Ključno je, da dodobra razumemo poslovne cilje in poskrbimo, da kadrovska strategija prispeva k njihovi uresničitvi.

  • Investicija v razvoj in učenje HR ekipe

Nenehno izobraževanje in razvoj HR ekipe je ključno za razvoj njihovih strateških kompetenc. To vključuje usposabljanje iz različnih področij, vključno s strateškim načrtovanjem, analizo podatkov in vodenjem sprememb.

  • Implementacija ustreznih HR analitičnih orodij in sistemov

Strateška kadrovska funkcija potrebuje učinkovita orodja za zbiranje, analizo in poročanje o podatkih o zaposlenih. Uporaba sodobnih HR informacijskih sistemov lahko to nalogo olajša.

  • Merjenje ključnih kazalnikov uspeha

Kazalniki uspeha odražajo neposreden vpliv izvedenih aktivnosti HRM na samo organizacijo. To lahko vključuje kazalnike, kot so stopnja zadržanja zaposlenih, produktivnost, uspešnost zaposlitvenih postopkov in druge metrike, ki so pomembne za organizacijo.

  • Tesna povezanost z ostalimi oddelki in vodjami

Aktivno sodelovanje z ostalimi poslovnimi oddelki je pomembno. Kadrovska ekipa mora razumeti potrebe in cilje drugih oddelkov ter zagotoviti, da kadrovske rešitve podpirajo njihove aktivnosti.

  • Izzivanje obstoječih praks in procesov

Stopimo iz cone udobja, izzovimo obstoječe prakse, procese in načine dela na način, da bodo podpirali strateške poslovne cilje in strategijo organizacije.

  • Mreženje in povezovanje

Povezovanje z zunanjimi partnerji, kolegi in inštitucijami lahko prinesejo dragocene vpoglede. Seznanimo se z najboljšimi praksami na trgu dela.

  • Vrednost podkrepimo s konkretnimi številkami

Le s konkretnimi številkami in podatki lahko namreč dokažemo pravo vrednost svojega dela.

 

Potrebujete podporo na področju razvoja strateške kadrovske funkcije? Vabljeni, da nas kontaktirate: office@competo.si

Naši izkušeni kadrovski svetovalci so vam na voljo za vsa pojasnila in informacije.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...