Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Trajnost in zaposlovanje: Gradnja trajnostne prihodnosti skozi znanja in kompetence

Tina Novak Kač, partnerka Competo

Gradnja trajnostnih kompetenc za prihodnost

Trajnostni razvoj postaja vse pomembnejši del strategij podjetij in organizacij. Zavedamo se, da trenutni način življenja in upravljanja gospodarstva nista vzdržna. Vedno bolj jo zahtevajo osveščeni kupci, okoljska skupnost in trg dela. Še posebej aktualna so pri podjetjih, ki so zavezani k trajnostnemu poročanju ali se pripravljajo na prehod v zeleno gospodarstvo.

Pomen trajnostnega razvoja v poslovnem svetu 

Za uresničevanje trajnostnih strategij potrebujemo strokovnjake s specifičnimi trajnostnimi znanji in kompetencami. Kako do njih? Kaj naj sploh iščemo? Preden skočimo na znanja in kompetence strokovnjakov za trajnost, je potrebno poudariti, da so najpomembnejše vrednote posameznika, ki trajnost čuti kot svoje poslanstvo in se kaže kot strast v vsakodnevnih dejanjih. V sproščenem pogovoru in ob pravih vprašanjih boste to strast zagotovo začutili in takšen sodelavec bo to energijo prenašal na ostale. Če so vrednote »na mestu«, katera znanja in kompetence naj torej iščemo ali vzgajamo v podjetju, da bomo sledili trajnostnem razvoju? Če znanja odgovarjajo na vprašanje »kaj«, kompetence odgovarjajo na »kako oziroma na kakšen način«.

Katera znanja podpirajo trajnostni način delovanja?

 • Znanje o megatrendih, razumevanje njihovega pomena in kako lahko vplivajo na podjetje in posameznika,
 • razumevanje principov krožnega gospodarstva,
 • znanje o izračunavanju ogljičnega odtisa,
 • znanja o pripravi kompleksnih ESG poročilih ter razumevanje ukrepov v celotni dobavni verigi.

Znanja sama po sebi niso dovolj, saj ni nujno, da se bodo odrazila v delovanju podjetij. Vsakodnevna vedenja, dejanja in mali koraki nas pripeljejo do želenih ciljev.

Kompetence za učinkovito uresničevanje trajnostnih ciljev

 • Sposobnost integracije znanj v poslovno strategijo,
 • sposobnost sistemskega mišljenja,
 • sposobnost kritičnega mišljenja, ki izpodbija status quo ,
 • vztrajnost, da nove vzorce, navade postanejo del vsakdanjika,
 • razvojna miselnost, ki pomaga, da iščemo nove možnosti in se ne ustavimo ob morebitnih ovirah,
 • sposobnost prilagajanja oziroma pripravljenost na spremembe ob upoštevanju negotovosti in tveganj,
 • družbena odgovornost ter
 • etično odločanje in integriteta.

Tovrstnih strokovnjakov je trenutno v Sloveniji razmeroma malo, zagotovo pa gre za enega od poklicev prihodnosti.

Velja poudariti, da so strokovna znanja in kompetence so nujna, da sledimo trajnostnim ciljem, toda odgovornost, da ponotranjimo principe trajnostnega delovanja, je na vsakem izmed nas. Začne se pri glavi, izvršnemu vodstvu, strategiji, tudi HR politikah in navsezadnje kulturi podjetja, ki jo živi posameznik.

Ostali članki

Voditeljstvo v dobi generacijskih razlik: ključ do trajnostne uspešnosti podjetja

18.04.2024
Vse pogosteje poslušamo o izzivih vodenja sodelavcev različnih generacij. Veliko smo lahko prebrali o posebnostih ene ali druge generacije. Imamo...

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Znamka delodajalca: kaj je, kaj ni, s čim jo pogosto zamenjujemo

20.03.2024
Znamke podjetja Korporativna znamka podjetja, blagovne znamke podjetja in znamka delodajalca predstavljajo tri stebre identitete podjetja, ki skupaj...