Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Transparentnost v zaposlitvenem procesu vpliva na (ne)privlačnost delodajalca

Pomen iskrenosti in transparentnosti za uspešen proces zaposlovanja

Pomanjkanje iskrenosti in transparentnosti v procesu zaposlovanja lahko ima številne neprijetne posledice tako za delodajalce kot tudi za kandidate. V bitki za talente je ključnega pomena, da delodajalci v zaposlitvenem procesu pokažemo visoko raven transparentnosti glede pričakovanj, pogojev dela, nalog in odgovornosti ter vrednot in kulture podjetja. S tem si povečamo možnosti, da v svoje vrste pritegnemo tiste posameznike, ki so čim bolj skladni z našimi potrebami in pričakovanji.

Hkrati je prav tako pomembno, da kandidati tudi sami transparentno podelijo svoja stališča, motivacijo in iskreno predstavijo svoja znanja, izkušnje ter kompetence. To je tudi predpogoj, da lahko najdejo delovno okolje, ki je čim bolj v skladu z njihovimi pričakovanji.

Posledice pomanjkanja iskrenosti in transparentnosti

Pomanjkanje iskrenosti in transparentnosti v procesu zaposlovanja lahko prinese številne negativne posledice. Če kandidati ne izrazijo svojih pravih veščin, izkušenj in pričakovanj, se lahko kasneje izkaže, da niso primerni za določeno delovno mesto. To povzroči neuspeh pri izpolnjevanju nalog, frustracije in nezadovoljstvo v obeh straneh. Pomanjkanje iskrenosti in transparentnosti lahko privede tudi do izgube zaupanja in (ne)privlačnost delodajalca. Če delodajalci ne zagotovimo jasnih informacij o pričakovanjih, plači in razvojnih možnostih, se lahko ustvari tudi negativno vzdušje med zaposlenimi. Posledično se lahko poveča fluktuacija kadrov ter težave pri privabljanju bodočih talentov. Slabša pa se tudi ugled podjetja kot delodajalca.

Kako do še večje iskrenosti in transparentnosti v procesu zaposlovanja?

Da bi izboljšali iskrenost in transparentnost v procesu zaposlovanja, je pomembno upoštevati naslednje smernice:,

Jasno komuniciranje

Že v začetnih korakih zaposlitvenega procesa jasno komunicirajmo naša pričakovanja, pogoje dela, vrednote in kulturo podjetja ter druge ugodnosti. To bo privabilo kandidate, ki se bodo lahko čim bolj identificirali z našim podjetjem in bili skladni z našimi pričakovanji.

Seznanjanje kandidatov

Kandidatom takoj predstavimo korake našega zaposlitvenega procesa kakor tudi samo časovnico. To bo zmanjšalo njihovo negotovost in hkrati izkazovalo spoštovanje do njihovega časa in truda.

Iskrenost pri plači in ugodnostih

Bodimo tudi čim bolj odkriti glede plačila in drugih finančnih ter ne-finančnih ugodnosti. Pomembno je, da se ne ustvarjajo nerealna pričakovanja in da se obljubi le tisto, kar je mogoče izpolniti.

Iskrenost in transparentnost sta ključnega pomena v procesu zaposlovanja. Pomanjkanje enega ali drugega lahko povzroči izzive za oba deležnika – delodajalca in kandidata/-ko. Zato je ključno, da vsi udeleženci v zaposlitvenem proces vanj vstopamo z visoko mero iskrenosti in transparentnosti.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...