Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

V današnji bitki za talente enostavno ni prostora za povprečnost

Dobri kadri, talenti, si želijo dobrih izkušenj. Le te se pričnejo že s samim zaposlitvenim procesom. Profesionalen odnos, odzivnost, človečnost, hitre povratne informacije, transparentnost in avtentičnost pa tudi fleksibilnost pri zaposlovanju in pogled, ki seže onkraj vsega, kar je do nedavnega veljajo za tradicionalno – vse to je v očeh posameznika danes pomembno.

Marsikaj smo v zadnjih letih nadgradili in optimizirali, proces iskanja in izbora pa žal bistveno manj. Ker gre za odnos dveh enakovrednih partnerjev, so v ospredju tudi občutki, temelječi na neposredni izkušnji in zaznavi. Vsak posameznik, ki vstopi v proces našega zaposlitvenega krogotoka, je nenazadnje tudi naša potencialna stranka ali partner, naročnik, bodoči sodelavec. Kar tekom tega procesa doživi, bo vplivalo na njegovo nadaljnjo percepcijo do nas.

S pozitivno izkušnjo pridobivamo nove ambasadorje, podpornike, bodoče sodelavce, nove »prijatelje« naše skupnosti.  

Zgornja misel ni nova, a jo je vredno večkrat ponoviti. Saj deluje. Prinaša tisto pravo vrednost in želene rezultate. Kot vsaka stvar, tudi nadgradnja zaposlitvenega procesa terja svoj čas, energijo, predvsem pa vključuje mnogo ljudi v organizaciji. Ne gre le za HR, vsak »hiring« manager bi moral biti seznanjen s širšim vpogledom pomena zagotavljanja pozitivne izkušnje posameznika tekom zaposlitvenega procesa. Pomembno je, da vse interne sogovornike opremimo tako z informacijami kot tudi napotki in orodji, ki jim bodo v tem procesu pomagala.

Stopimo iz cone udobja, bodimo inovativni, drzni. Hkrati pa ohranimo naše jedro.

Ostali članki

Trajnostna znanja in kompetence: Temelji za uspešno prihodnost

22.09.2023
Uresničevanje trajnostnih strategij zahteva strokovnjake s specifičnimi trajnostnimi znanji in kompetencami. Kako do njih? Kaj naj sploh iščemo?...

Pomen trajnostnega vodenja

15.09.2023
Vloga kadrovske službe je med drugim tudi v tem, da spodbuja vodje k stalnemu razvoju. Le ta jim bo pomagal pri spopadanju s kompleksnostjo izzivov...

Kako najti delodajalca, ki skrbi za trajnostno delovanje družbe?

08.09.2023
Dobri kandidati ne iščejo povprečnih delodajalcev. Želijo si soustvarjati zgodbo podjetja z jasno vizijo, vrednotami in poslanstvom. Želijo si...