Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Zakaj je danes pravi čas za prevetritev sistematizacije delovnih mest in plačnega modela?

Nina Potisek

Partnerka in strateška svetovalka

V zadnjih in predzadnji gospodarski krizi smo delodajalci spoznali, kako pomembno je, da se v bolj zaostrenih razmerah obrnemo navznoter, k našim ljudem. Spoznali smo, kako pomembno je, da tudi v nestabilnih časih aktivno gradimo povezane ekipe in poskrbimo za opolnomočenost naših ljudi. Slednji potrebujejo jasne usmeritve, občutek varnosti in zaupanja, a hkrati tudi jasne odgovore na vprašanje »zakaj«. Naši zaposleni želijo razumeti, kako s svojim doprinosom prispevajo k poslovanju družbe. Organizacije pa po drugi strani potrebujemo zavzete in produktivne ljudi, s katerimi se bomo lažje in hitreje prilagodile na vse spremembe in izzive. Tudi zato so negotovi časi pravi trenutek, da ponovno preverimo, kako smo interno organizirani in kako nas pri tem zastavljeni procesi podpirajo ali ne.

Ob večjih spremembah naših strateških poslovnih načrtov potrebujemo tudi prevetritev sistematizacije delovnih mest ter samega plačnega modela.

Sistematizacija delovnih mest predstavlja osnovno orodje, ki nam pomaga vrednotiti delovna mesta znotraj organizacije. Lahko bi rekli, da predstavlja le eno točko na papirju. Morda smo včasih nanjo tudi gledali na ta način. Toda, lahko je bistveno več kot to. Če se je lotimo oblikovati na strukturiran način, lahko predstavlja zelo pomemben povezovalen člen med našimi ljudmi. V zadnjem obdobju smo skupaj z našimi partnerji izvedli nekaj projektov sistematizacije. Vselej so bili vanje vključeni tudi zaposleni iz organizacij. Na delavnicah smo se pogovarjali o odgovornostih vseh zaposlenih – kaj pravzaprav so odgovornosti, zakaj jih potrebujemo, kaj nam »povedo«. Ta uvid je marsikateremu zaposlenemu omogočil lažje in bolje razumevanje lastne odgovornosti znotraj podjetja kakor tudi odgovornosti sodelavcev iz drugih enot oz. področjih. Spoznali so, kako je organizacija velik, a hkrati zelo prepleten in povezan ekosistem, kjer smo drug od drugega močno odvisni in kako se naše odgovornosti ves čas dopolnjujejo, povezujejo. Tekom procesa sistematizacije so poleg odgovora »kaj«, dobili tudi odgovor na vprašanje »zakaj«. In prav slednji je tisti, ki osmišlja naše delo, naš mikro-mozaik znotraj organizacije.

»Zelo pomemben premik naredimo s tem, ko poleg delovnih nalog s sistematizacijo skupaj z zaposlenimi opredelimo tudi splošne in specifične odgovornosti. Moderne sistemizacije vsebujejo poleg osnovnih značilnosti delovnega mesta tudi specifične odgovornosti, ki jih posameznik na tem delovnem mestu ima, pa tudi odgovornosti, ki so skupne vsem delovnim mestom. Odgovornosti dajo odgovor na to, kaj je pričakovani rezultat dela posameznika, s čim dodaja vrednost podjetju. S tem zagotovimoda se v podjetju delajo prave stvari.«

 Kaj pridobimo s sistematizacijo delovnih mest?

  • Boljše razumevanje delitve odgovornosti med posameznimi delovnimi mesti in oddelki.
  • Oblikovanje skupnih odgovornosti in nalog na ravni celotne organizacije, ki pripomorejo k močnejšemu poistovetenju zaposlenih z organizacijo.
  • Osmišljanje dela in krepitev osebne odgovornosti.
  • Izboljšanje sodelovanja med oddelki in funkcijami.
  • Z odmikom od zadolžitev do ključnih odgovornosti se krepi opolnomočenje sodelavcev, njihova odgovornost do dela ter poistovetenje z organizacijo.

Čas je tudi za prevetritev plačnega modela in sistema nagrajevanja

Bolečine danes zaznavamo tudi na področju dviga plač, saj se neposredno dotika naše produktivnosti. Do sedaj smo jih zvišali že dvakrat in ti premiki že povečujejo uravnilovko pri plačah ostalih zaposlenih. Vemo, da potrebujemo še večjo produktivnost in prevzemanje več-ih odgovornosti pri naših ljudeh. Toda, brez uravnilovke bodo mnogi ostali nezavzeti pri sprejemanju dodatnih odgovornosti. Sistematizacija in plačni model gresta z roko v roki in v koraku s časom. Danes je zagotovo pravi trenutek za investicijo v oba projekta.

Plačni sistem preslika odgovornosti iz sistemizacije v vrednosti. Združi tudi model merjenja uspešnosti v morebitno nagrado ter sistem napredovanja v plačilne razrede. Zato sta ta dva elementa nujen pogoj za učinkovit in pravičen plačni model ter sistem nagrajevanja. Pomembno je torej najprej vzpostaviti dobre temelje, ki bodo zaživeli v praksi ter na tej osnovi oblikovati sistem nagrajevanja uspešnosti.

Kaj pridobimo s posodobitvijo plačnega sistema in nagrajevanja?

  • Transparenten in pravičen model plač.
  • Jasen razpon in pogoji za izplačilo variabilnega dela.
  • Dvig zavzetosti zaposlenih.
  • Spremembo fokusa iz vložkov na rezultate.

V kolikor potrebujete podporo na področju sistematizacije, prevetritve plačnega modela ali sistema nagrajevanja, vabljeni, da nas kontaktirate: office@competo.si. 

Ostali članki

Poslanstvo, vizija, vrednote, kultura – še nikoli tako pomembni

09.02.2024
Če si priznamo ali ne, je še kako pomembno, da verjamemo, da delujemo za višje in ne zgolj parcialne cilje, da ustvarjamo sledi, ki jih bomo lahko...

Dobro se poznati je profit zame kot tudi organizacijo

16.01.2024
 »Poznavanje sebe je začetek vseh modrosti,« je dejal eden od velikih brihtnežev Aristotel. Spet drugi, Sokrat, da: »Neraziskanega življenja...

So mladi res razvajeni in brez delovnih navad?

16.01.2024
S sodelavko Tino sva pred časom sodelovali v reportaži Inšpektorja24 na temo generacije Z (mladih, rojenih med približno 1997 in 2012) ter...