Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Coaching da ali ne?

Težko je napisati kaj novega o coachingu. Veliko je člankov o tem, kaj je coaching, njegove koristi, kako ga izvajati, relativno malo pa je kvalitetnih empiričnih raziskav o tem pristopu. Kljub temu njegova uporaba narašča. Na globalni ravni naj bi šlo za 2.35 milijard $ težko industrijo, ki je med letoma 2011 in 2016 zrasla za 19 %. Raziskava International Coach Fedration (ICF) priložnost za nadaljnjo rast vidi predvsem v vse večjem zavedanju koristnosti, ekonomskim učinkom, ki naj bi jih imel vložek v coaching in izboljšani percepciji v javnosti.

Coaching: pomen kvalitetnega odnosa

Poglavitna prednost coaching pristopa je odnos, ki se vzpostavi med coachem in klientom. In to potrjujejo tudi raziskave. V tem profesionalnem odnosu je pomembna odprtost, podpora in brezpogojno sprejemanje, ki jih čuti klient s strani svojega coacha. Zaradi podpornega in zaupljivega odnosa se lahko klient opogumi in gradi samozavest, da začne zahteven proces sprememb.

Pomembno je, da coach pomaga klientu prepoznati lastne sposobnosti, kompetence in potenciale, poleg tega pa je ključna tudi razjasnitev ciljev in pričakovanj in skrbno sledenje le-tem.

Zanimiv je tudi pogled na coaching z vidika področja psihoterapije. Nenazadnje imata psihoterapija in  coaching soroden namen – spremljati osebo na poti osebne rasti. Raziskave so pokazale, da je rezultat psihoterapevtskega procesa pogosto pod vplivom t. i. nespecifičnih dejavnikov – osebnostnih lastnosti terapevta in pozitivnih čustev, ki se ob tem vzbudijo pri klientu. Ti občutki pripomorejo k oblikovanju pozitivne terapevtske klime, ki odpira možnosti, da oseba spremeni svoje vedenje. Ugotovili so tudi, da terapevtov trening, veščine, izkušnje in upoštevanje protokola zdravljenja šibko napovedujejo uspešnost terapije.

Coaching ima za cilj spremembo delovanja

Tako pri psihoterapiji kot pri coachingu je pomembna kvaliteta odnosa. Pomembno je, da klient doživlja terapevta kot podpirajočega, da ga ceni in mu je mar zanj. In če je na začetku v ospredju predvsem gradnja odnosa, po določenem času stopi v ospredje pomen sodelovalnega odnosa pri spopadanju s klientovimi problemi, ciljno usmerjen pristop in delitev odgovornosti za doseganje cilja. Terapevt je odgovoren za lastno aktivno udeležbo in dobro predpripravo na srečanja, klient pa je tisti, ki udejanja spremembe v svojem življenju.

Kako deluje coaching? Praktičen primer

Coaching omogoča spremembo prek vedenjske, čustvene in kognitivne rasti in je usmerjen v nek specifičen cilj. Da bi razložili učinke omenjenih psiholoških komponent, bomo za primer vzeli Micko, ki težko izrazi svoje potrebe, drugim preredko reče ne in se ne mara izpostavljati, da bi izrazila svoje nestrinjanje.

Micka si najverjetneje želi spremembe, na način, da bi bila v odnosih bolj odločna, brez da bi se drugim s svojim vedenjem zamerila. Ob spremljavi coacha bi počasi spreminjala svoje vedenjske izbire. Sodelavcu bi zmogla jasno povedati, če je s svojo agresivno komunikacijo šel predaleč; svojemu vodji bi pravočasno izpostavila dejstvo, da je preobremenjena in ne zmore prevzeti novih projektov; sodelavcem bi predlagala, naj zamenjajo ne prav dobro restavracijo, kamor prepogosto zahajajo na malico idr.

Z vidika čustev bi Micka s coachem delala na prepoznavanju, kaj pravzaprav čuti v trenutkih, ko se ji zgodi krivica, ko se zunanji svet ne zanima za njene potrebe in ko drugi ne pokažejo hvaležnosti ob njeni pomoči. S prepoznavanjem čustev bi Micka lažje zaznala, kdaj čuti jezo, žalost, sram, kako to pravzaprav občuti in kako to vpliva na njene vedenjske izbire. Z večjo kapaciteto za toleriranje neprijetnih čustev, bi le-te lažje obvladovala in v situaciji zmogla izbrati vedenje, ki bi bolj verjetno privedlo do pozitivnih izidov.

Na kognitivnem področju bi Micka med drugim razvijala znanje o sebi (ang. self-knowledge), kdo je, kakšne so njene vrednote, prepričanja, kaj ji je všeč in kaj ne. Ob spremljavi coacha bo lažje iz na videz neobvladljive zmede določila konkretne cilje. Razvijala bi tudi sposobnost samo-regulacije. S to sposobnostjo bo lažje usmerjala svoje vedenje k cilju, saj se bo naučila slediti lastnemu napredku in, če bo potrebno, prilagoditi svoj načrt za dosego cilja. Razvijala bi sposobnosti meta-kognicije, torej mišljenja o lastnem mišljenju, čustvih in vedenju. Le z večjim zavedanjem sebe bo lahko sploh zaznala, kako ravna v določenih okoliščinah, si v zvezi s tem zadala cilj in se ocenila v realni luči.

Čarobna paličica za spremembe?

Najbrž si vsi kdaj zaželimo, da bi kdo imel čarobno paličico, enkrat zamahnil z roko in odpihnil vse naše tegobe. Tega si želimo predvsem takrat, ko je v procesu osebne spremembe težko in obupujemo nad tem, da se nikamor ne premaknemo. Zdi se nam, da govorimo ene in iste besede, celo vemo, česa ne delamo prav in katere naše misli so izkrivljene, a tistega olajšanja kar ni in ni.

Nekoliko v tolažbo je tale podatek: v letu 2005 je National Science Foundation objavil članek o mislih. Povprečen človek naj bi imel na dan med 12 000 in 60 000 misli. Od teh je 80 % negativnih in 95 % je enakih, ponavljajočih misli kot dan pred tem (različne izpeljanke podatka, npr. 1, 2).

Spreminjamo se torej počasi. Če karikiramo, imamo 5 % možnosti za spremembo na dan in prav verjetno je ne bomo opazili v obliki nekega dramatičnega klika v možganih.

Ko izberete pravega coacha zase, je dobro zaupati v proces, predvsem pa vztrajati, saj boste do želenega rezultata lahko prišli le sami, s svojim neutrudnim angažmajem. S tem, ko boste gradili čuječe zavedanje sedanjega trenutka, se boste z večjo lahkoto ujeli, da ste zašli »na stare poti« odzivanja. Le da boste opolnomočeni z novo izkušnjo, bolj verjetno prevzeli vajeti v svoje roke in izbrali bolj pozitivno, učinkovito pot.

 

Kateri so top karierni premiki v Sloveniji? Kaj se dogaja na področju iskanja talentov? Kako učinkovito voditi, sodelovati in komunicirati? Kako graditi dobre odnose in razvijati kompetence? Kako ponotranjiti agilni način razmišljanja? Prijavite se na Competo e-novice in bodite v stiku z aktualnim HR dogajanjem.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...