Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Pogled z vrha – Tadej Gosak, direktor družbe Titus Evropa

Tadej Gosak, direktor družbe Titus Evropa

Katera nova spoznanja vam je kot voditelju prineslo zadnje leto? Kaj so bili za vas v tem obdobju največji izzivi?

Še enkrat več se je potrdil rek »Pričakuj nepričakovano«. Prepričan sem, da nas večina v začetku leta 2020 ni pričakovala in verjela, da se lahko svet v tako kratkem času tako zelo spremeni. Spoznal sem kako ranljiv je svet okoli nas, kako hitro se lahko nekaj, kar se nam zdi samoumevno, spremeni v nedosegljivo in spoznal sem, da ljudje bolj kot prej potrebujemo drug drugega. Zanimivo se mi zdi kako hitro smo v podjetjih razumeli kateri ukrepi so potrebni, da podjetje iz stabilnega poslovnega okolja preide v delovanje v krizi. Takrat, ko čutimo ogroženost, smo v skupnosti zmožni izjemnih dejanj in zelo racionalnega razmišljanja. Drugo spoznanje pa je, kako zelo smo socialna bitja. Ukrepi za omejevanje prenosa okužbe COVID-19 so zagotovo bili potrebni in so nedvomno znatno prispevali k premagovanju zdravstvene krize, a vpliv na posameznika in na družbo je močno zaznamoval naše delovanje. Omejevanje stikov, fizična distanca, delo od doma, omejitve družabnega življenja, nenehni pogovori o pandemiji, pritisk medijev, itd.,  so po enem letu na vseh nas pustile posledice. V podjetju smo zaznali povečanje stresa, sodelavci so postali utrujeni, motiv za delo se je zmanjšal, pojavljali so se znaki izgorelosti. To je bil in še vedno je večji izziv kot soočanje s krizo na trgu.

O čem, kot prvi človek Titus Evropa, v teh časih največ razmišljate in katera vprašanja si zastavljate?

Vsaka kriza je tudi priložnost. Če smo bili v Titusu na začetku krize soočeni z bistveno znižanim obsegom naročil, pa se zadnjih deset mesecev ubadamo s pomanjkanjem kapacitet. Naša skrb sedaj je, kako kupcem zagotoviti zadostno količino naših izdelkov. Sedanje povpraševanje za nekaj let prehiteva naše načrte rasti, zato veliko časa namenjamo pripravi in izvedbi investicijskih projektov za povečanje proizvodnih kapacitet.

Med ključne izzive, s katerimi se podjetja danes soočajo, sodi tudi ohranjanje ključnih kadrov in privabljanje novih sodelavcev. Kako se v vaši družbi spopadate s temi izzivi?

To je zagotovo eden ključnih izzivov sedanjosti in za v prihodnje. V podjetju za izboljšanje pogojev dela in zagotavljanje visokokakovostnih delovnih mest veliko vlagamo v avtomatizacijo proizvodnje. V letu 2019 smo uvedli sistem kariernih stopnic, ki zaposlene vzpodbuja k vseživljenjskemu učenju, razvoju kompetenc in prevzemanju večje odgovornosti. V podjetju krepimo kulturo pozitivnega razmišljanja in se držimo principa, da vsakdo želi napraviti dobro delo. Trudimo se čim bolj sploščiti organizacijo ter omogočiti neposredno komunikacijo. Vlogo managementa vidimo kot podporno. Moja vloga je tako sodelavcem omogočati dobre pogoje za delo, jim nuditi podporo in jim zagotavljati občutek varnosti. Ključne odločitve sprejemamo skupaj in pri tem cenimo menja in predloge. Verjamem, da s tem vplivamo na dobro počutje naših zaposlenih in da čutijo, da so cenjeni.

Za dobro počutje zaposlenih skrbimo tudi s kvalitetno prehrano, k čemer sodi tudi brezplačen izbor svežega sadja. V podjetju imamo športno društvo s preko dvesto aktivnimi člani, ki imajo na izbiro udeležbo v različnih športnih sekcijah, med drugim tudi aktivnosti v telovadnici znotraj podjetja.

Kakšen je pri tem pomen močne znamke podjetja kot delodajalca – vaš pogled na to?

»Image« delodajalca je pomemben in prepričan sem, da bo v bodoče še pomembnejši. Bolj in bolj prehajamo v stanje, ko podjetja tekmujemo za dobre kadre in ne več kandidati za dobra podjetja. Mladi postajajo vedno bolj mobilni in njihova pričakovanja se spreminjajo.

Ko zaposlujete ožjo ekipo sodelavcev, kam usmerjate pogled in kaj iščete v ljudeh?

Dober tim sestavljajo posamezniki, od katerih ima vsak svoje specifično znanje za področje, ki mu je zaupano. A pomembnejše od tega so vrednote, ki v timu delujejo kot lepilo. Izkušnje kažejo, da so vrednote celo bolj pomembne za dobro delovanje tima kot kompetence. Kompetence lahko pridobimo in se jih naučimo, medtem, ko je vrednote zelo težko spreminjati.

Veliko se govori o talentih. Kdo je v vaših očeh »talent« oz. katere karakteristike imajo talenti?

Vedno bolj sem prepričan, da je vsak talent. Mislim, da je razmišljanje na način, da so le nekateri v družbi talentirani in da se bomo bolj ali manj ukvarjali samo z njihovim razvojem, preživeto. Če management na ta način deluje in ustvari takšno kulturo v podjetju, potem slej kot prej ustvariš polarizirano družbo. In to ni dobro.

Kateri so vaši ključni strateški cilji na HR področju za letošnje leto oz. za naslednji dve leti?

Ključen cilj in prioriteta je opolnomočiti vodje, da skladno s kulturo podjetja vodijo zaposlene in se aktivno ukvarjajo z njihovim razvojem. To je pomembno, da bomo lahko v polni meri izkoristili potencial, ki ga prinaša nov sistem kariernih stopnic.  

Kako bi si lahko HR funkcija v organizacijah pridobila večji strateški pomen? In ali ga v vaši družbi ima? Vaš pogled na to tematiko.

Brez zadržkov lahko rečem, da HR funkcija v našem podjetju doprinaša k strategiji podjetja in jo soustvarja. Uspešnost podjetja temelji na delovanju na dolgi rok. To velja tako za odnose s kupci, kot tudi na odnose z našimi zaposlenimi. Želimo si sodelavcev, ki pri delu v podjetju uresničujejo svoje življenjsko poslanstvo, zato od HR funkcije pričakujem partnerja, ki pozna trg, naše kupce in njihove potrebe ter na ta način razume kakšne kompetence je potrebno razvijati v podjetju.

Kako ohranjate psiho-fizično kondicijo – vaš recept za tiste trenutke, ko je energija nekoliko nižja in ko imajo trenutni izzivi podobo neskončnosti?

Tudi vodje smo samo ljudje. So trenutki, ko ni lahko in takrat potrebuješ ob sebi osebo ali osebe, ki jim zaupaš. Meni veliko pomeni družina in prijatelji, v družbi katerih se imam možnost sprostiti in zaupati. Posebnost delati v Titusu je tudi odnos z lastnikom, ki je hkrati partner in svetovalec.

Trudim se vzdrževati dobro fizično kondicijo in v zadnjih letih še posebej uživam v gorskem kolesarjenju.

Na splošno pa zagovarjam družino, zdrav življenjski slog, dobro hrano, kozarec dobrega vina in iskrene prijatelje.

Kako poskrbite za osebno in karierno rast? Ste imeli (imate) ob sebi coacha oz. morda več njih?

Na svoji dosedanji poslovni poti sem imel veliko srečo, da sem bil zmeraj obkrožen z ljudmi od katerih sem se lahko veliko naučil. To velja tudi sedaj. Poskušam se učiti iz napak in to še posebej, ko moja ravnanja vplivajo na odnose z drugimi. Zavedam se, da lahko spreminjam le sebe.

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...