Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

SPIN ZNANJA IN KOMPETENC S4

Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena v ukrepe na trgu dela.

Cilj projekta je uspešno prepoznati potrebe posameznikov ciljne skupine ter jih usposobiti in opolnomočiti za lažji in hitrejši prehod na trgu dela v ponovno zaposlitev ali v ohranitev svoje zaposlitve.

 

Program je subvencioniran in za udeležence v celoti brezplačen.

Prenesi info katalog:

Za posameznike: SPIN-ZnanjaInKompetencS4-posamezniki

Za podjetja: SPIN-ZnanjaInKompetencS4-podjetja

V ciljno skupino spadajo:

 • zaposleni, ki zaradi kadrovskih, organizacijskih in tehnoloških sprememb poslovnega procesa potrebujejo znanja/kompetence in karierni razvoj glede na potrebe zaposlitve na novih delovnih mestih oz. za ohranitev zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog,
 • zaposleni:
  • za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece;
  • v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca;
  • v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno.

Kaj pridobite z vključitvijo v program SPIN?

Program vključuje

 • skupinski motivacijski del,
 • individualno svetovanje s psihološkim testiranjem
 • pripravo individualnega kariernega načrta v obsegu 14 ur
 • možnost usposabljanj iz veščin iskanja zaposlitve, mehkih veščin in ostalih tehničnih ter delovno-specifičnih veščinv obsegu do 100 ur.

V programu vam nudijo podporo psiholog in izkušeni karierni svetovalci. Cilj programa je čim prejšnja reaktivacija ter pridobitev kompetenc za večjo fleksibilnost na trgu dela.

Kako poteka vključitev?

 1. Informativna delavnica -> podpis dogovora o vključitvi
 2. Motivacijska delavnica s psihometričnim testiranjem
 3. Individualni pogovor s kariernim svetovalcem
 4. Usposabljanja (do 100h – veščine iskanja zaposlitve, mehke veščine, digitalne kompetence, jezikovna znanja in druge kompetence)

OPOMBA: V program SPIN se lahko vključijo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Zahodni kohezijski regiji (v Osrednjeslovenski, Gorenjski, Goriški ali Primorski regiji), katerih zaposlitev je ogrožena (so pred iztekom pogodbe za določen čas, v času trajanja odpovednega roka).

Projektno partnerstvo sestavljamo:

 • Obalna sindikalna organizacija – KS 90
 • Competo, kadrovske storitve, d.o.o.
 • Primorska gospodarska zbornica
 • Svet gorenjskih sindikatov
 • META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva

V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti:

 • RAZVOJ KARIERE – profiliranje in vodenje kariernega razvoja vključenih v projekt po metodologiji individualnih kariernih načrtov
 • RAZVOJ KOMEPTENC – izvedba usposabljanj za razvoj kompetenc (tj. za pridobitev delovno in procesno specifičnih znanj, razvoj socialnih, digitalnih in drugih kompetenc).

Skupna predvidena vrednost projekta in sofinanciranja znaša 1.819.156,00 EUR.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Ostali članki

Adijo »šefi«, pozdravljeni coachi!

20.02.2023
Za organizacije, ki želijo biti privlačen delodajalec, pridobiti in zadržati kakovosten kader in dvigniti raven zavzetosti zaposlenih, je pomembno...

Voditeljstvo se začne pri sebi

17.02.2023
Razvoj voditeljstva je že nekaj časa ena od aktivnosti, ki so v uspešnih trajnostno naravnanih organizacijah strateško pomembno. Na to temo...

Pomen vodenja in psihološke varnosti v kontekstu zadrževanja kadrov

19.12.2022
Vodje morda nimajo neposrednega vpliva na spremembo določenih delovnih pogojev (kot je npr. fleksibilen delovni čas) in višine plače. Imajo pa...