Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Top karierni premiki

Blaž Bejek

Partner, direktor iskanja in selekcije

Samo tisti, ki svoje delo opravljajo s strastjo lahko premikajo meje in ustvarjajo uspešne zgodbe. V Competu iščemo prav take: talente, ki bodo lahko soustvarjali vaše uspehe.

Predstavljamo vam:

… 2 nova kandidata:

… iz prejšnjih številk TKP pa še:

TKP 64

TKP 63

TKP 62

TKP 61

TKP 60

TKP 59

TKP 58

TKP 57

TKP 56

TKP 55

TKP 54

strokovnjake, ki smo jih osebno spoznali in ki jih zanimajo novi izzivi. Če bi želeli koga izmed njih povabiti na razgovor, nam pišite na tkp@competo.si – v dogovoru s kandidatom vam bomo posredovali natančnejše informacije in vas neposredno povezali.

V primeru dogovora o zaposlitvi znaša cena 9 % letne bruto plače kandidata.

Računovodja / strokovnjak za logistiko in mednarodno trgovino

Kandidat-ka je izkušen računovodja (od osnovnih kniženj, do priprave izkazov, poročil DDV, VIES poročil, potrebnih podatkov za uskupinjevanje,…), poleg tega je strokovnjak na področju nabave, primarne tehnične in komercialne podpore za kupce in prevajanja iz italijanščine.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • sodelovanje pri pripravi in oceni materialov za proizvodnjo,
 • pogajanja o cenah in pogojih,
 • zagotavljanje materialov, sodelovanje s špediterjem pri pripravi ustreznih dokumentov za carinske postopke,
 • poročila za carinske organe,
 • tehnična in komercialna podpora za kupce v Sloveniji in na področju Hrvaške, BiH in Srbije ter Črne Gore za enega od štirih največjih svetovnih proizvajalcev opreme za management električne energije (elektrotehnična oprema, ter industrijska avtomatizacija),
 • delo iz tujine,
 • prevajanje strokovnih tekstov (tehničnih, medicinskih,…) v italijanščino in iz italijanščine v slovenščino.

Osebno sporočilo: “Če obstaja medsebojno spoštovanje in korekten odnos, je delo vsakodnevni izziv, katerega cilj je zgraditi zdravo podjetje na dolgi rok. Odkrivanje novega in radovednost gradita posameznika znotraj skupnosti, v kateri živi, in mu na tak način nalagata tudi odgovornost in norme delovanja znotraj te skupnosti (od osnovne celice – družine, do populacije celotnega planeta).

Jezikovno znanje: slovenščina (materin jezik), italijanščina (napredno), angleščina (napredno), srbsko / hrvaško (zelo dobro), romunsko (jezik dnevnega komuniciranja v zadnjih sedmih letih).

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, obalna, goriška, tujina.

Strateški nabavnik

Kandidat-ka je bil odgovoren za nestandardne komponente, iskanja novega dobavitelja, vzorčenje, testiranje, presoja dobavitelja, končna pogajanja z dobavitelji, podpis pogodbe, standardizacija in naročanje komponente. Zastopal je nabavno verigo v projektnih timih v fazi snovanja in razvoja novih izdelkov s poudarkom na iskanju komponent, ki ustrezajo projektnim tehničnim parametrom in ciljnim cenam projekta.

Izkušen je v:

 • pridobivanju ter analizi ponudb v obliki odprtih kalkulacij,
 • sklepanju ustreznih pogodb (pogodbe o varovanju zaupnih podatkih, globalno nabavnih pogodb, orodjarskih pogodb),
 • iskanju ustreznih alternativ za nestandardne komponente,
 • vodenju pogajalskih procesov z dobavitelji pri nabavi strateških komponent,
 • iskanju, izboru, presoji in vrednotenju dobaviteljev,
 • reševanju reklamacij od dobaviteljev,
 • delu z informacijskimi sistemi kot so Infor LN, Datawarehouse, Navision in SAP.

Je organiziran in ima dobro razvite pogajalske sposobnosti. Je zelo hitro učeč in dobro dela v timu ter ima napredno tehnično znanje (strojni tehnik).

Osebno sporočilo: “Volja je nagrada za trud, da smo nekaj začeli.

Jezikovno znanje: zelo dobro obvlada angleški jezik, dobro hrvaški, srbski ter tudi nemški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska.

Business Developer / CFO / Board Member / Generalist

Kandidat-ka ima bogate vodstvene izkušnje na področju business developmenta, kjer je pripravljal in izvrševal prodajne plane in postavljal poslovne modele, bil odgovoren za pogajanja in preoblikovanje ekipe. Oblikoval je nove koncepte za proračun in napovedi. Je izjemno predan, pozitivno naravnan, analitičen in se odlično znajde tudi v najbolj stresnih situacijah.

Kandidat, ki prihaja iz tujine in želi ostati in delati v Sloveniji, ima izkušnje iz naslednjih področij:

 • Business Development (komercialni, prodajni) in pogajanja,
 • finančno načrtovanje in modeliranje,
 • vodenje sprememb in vodenje ekip.

Odgovoren je bil za:

 • kot poslovni razvijalec je pripravljal in ​​izvajal prodajne načrte in poslovne modele, upravljal razpise, pripravljal pogodbe, zaključil pogajanja in preoblikoval ekipo.
 • Kot vodja načrtovanja je razvijal in uvajal nove koncepte za oblikovanje proračuna in napovedovanje, dolgoročni finančni model, kontroling naložb in vrednotenje projektov.
 • Združitve in prevzemi ter upravljanje premoženja: strateške ocene, pogajanja o razpisih in pogodbah, bil je član uprave / predstavnik delničarjev, finančno modeliranje, finančni in davčni pregled in strukturiranje, prestrukturiranje deležev

Jezikovno znanje: materni jezik je nemščina, odlično znanje angleškega jezika in osnovno znanje francoščine.

Želeni kraj dela: Slovenija.

 

Vodja proizvodnje / vodja projektov

Kandidat-ka je družabna, komunikativna in zaupanja vredna oseba, ki se zelo dobro znajde v timu, prav tako zna motivirati osebe, da mu sledijo. Odlikuje ga kooperativnost, natančnost, odločnost, organiziranost, analitičnost, je v zdravi meri perfekcionist. Dobro se znajde in prilagodi v kriznih situacijah. Vedno se veseli izzivov, je ciljno usmerjen.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • vodenje proizvodnje,
 • izboljšava procesov,
 • doseganje finančnih ciljev,
 • stroškovna učinkovitost,
 • priprava terminskih planov proizvodnje, planov investicij, izdelava kosovnic in delavnih nalogov,
 • vodenje projektov, stroškovna analiza, vzpostavitev podatkovne baze,
 • predlaganje in uvajanje izboljšav v proizvodnji,
 • spremljanje in nadzor nad stroški proizvodnje, vzdrževanja in investicij ter njihovo optimizacijo.

Kandidat je bil odgovoren za vodenje in organizacijo proizvodnje, procesne izboljšave, doseganje finančnih ciljev, vodenje vseh projektov vezanih na proizvodnjo, vodenje dvakratne širitve proizvodnje enote ter skladišča »priprava načrtov za novo postavitev proizvodnje in skladišča«, odgovoren za projekte “avtomotiv after-market” vezane na evropski in ruski trg, stroškovne analize, vzpostavitev podatkavne baze, nudenje podpore produktnim in prodajnim vodjem v Nemčiji in ostale potrebne aktivnosti.

Osebno sporočilo: “Problemi ne obstajajo, so samo izzivi. Sem zelo amabiciozna oseba in vedno pripravljen na nove izzive. Svoje znanje, vedenje in izkušnje sem pripravljen nenehno dograjevati in se dodatno izobraževati.

Jezikovno znanje: zelo dobro angleški, srbski in hrvaški jezik, osnovno pa nemški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska, savinjska, podravska, obalna, zasavska, tujina.

 

Vodja nabave

Kandidat-ka je optimist, delaven, pošten, zanesljiv. Na osnovi izkušenj zna videti širšo sliko, se odločati strateško, delati samostojno. Vedno prevzema odgovornost za svoje odločitve in dejanja. Je zelo tehničen tip, tehnologija (strojništvo, avtomobilizem, motoroznanstvo, gradbeništvo, arhitektura,…) ga od malih nog iskreno zanima. Stremi k maksimalni korektnosti tako do sodelavcev kot do dobaviteljev.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • delo v proizvodnji in prodaji, zadnjih 14 let v nabavi,
 • veleprodaja in maloprodaja (prodaja materialov tako končnim kupcem kot B2B),
 • delo v mednarodnem nabavnem okolju v proizvodnem podjetju,
 • izkušnje s pogajanji, sklepanjem pogodb, iskanjem alternativnih dobaviteljev in surovin,
 • spremljanje cenovnih gibanj pomembnejših materialov (ICIS, PiE, EUWID,…),
 • raziskave trga, razvoj dobaviteljev in sodelovanje  v razvojnih projektih,
 • komunikacija s tujimi in domačimi dobavitelji, partnerji, kooperanti.

Vajen je dela pod časovnim pritiskom, dela v timu in samostojnega dela.

Odgovoren je bil za dobavo ustreznega materiala, iskanje alternativnih dobaviteljev in materialov, organizacijo izvedbe testiranj v proizvodnji (s sodelovanjem tehnologov in razvoja, s ciljem generiranja prihrankov), optimizacijo celotne nabavne poti in zalog. Skrbel je za spremljanje zakonodaje in novosti v zvezi s porekli (preferencialna porekla), planiranje nabave (kaj, kje, koliko), sklepanje pogodb, pogajanja, poročanja (e-stat, embalažnina), reševanje reklamacij, razvijanje partnerskih odnosov z dobavitelji.

Osebno sporočilo: “Poštenost in korektnost do vseh, s katerimi na kakršenkoli način sodelujem. Stremeti k poslovni odličnosti. Razvijati poštene in korektne partnerske odnose. Ne stori nikomur tega, kar ne želiš, da drugi stori tebi.”

Jezikovno znanje: Odlično govori in piše angleški, hrvaški in srbski jezik. Razume in govori tudi nemško.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, zasavska.

 

Strokovnjak za marketing

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti, organiziranosti, je proaktiven, analitičen, strokoven, vztrajen in pozitivno naravnan. Je inovativen in podjetniško naravnan, odličen motivator in timski človek, ki zna s svojim vodenjem potegniti celotno ekipo k skupnem uspehu.

Kandidat ima izkušnje iz vseh sledečih področij:

 • vodenje podjetja v tujini (še posebej na Balkanu),
 • nabava in komerciala,
 • prodaja in maloprodaja,
 • marketing,
 • upravljanje in optimizacija procesov dela,
 • vodenje večjih timov in večjega števila sodelavcev,
 • poznavanje postopkov investicij,
 • mednarodnega poslovanja,
 • pred tem je deloval kot direktor marketinga za tuje trge kjer je vzpostavil in vodil lokalne oddelke.

Odgovoren je bil za upravljanje in vodenje podjetja, vodenje večjega števila sodelavcev, za doseganje ciljev in rezultatov podjetja, postavil in uresničeval je strategijo podjetja. Prav tako je aktivno  upravljal vsa poslovna področja v podjetju, še posebej je aktivno deloval na področjih nabave, komerciale, prodaje, maloprodaje in marketinga. Aktivno je sodeloval pri pogajanjih s partnerji, snoval prodajne in marketinške aktivnosti, optimizral poslovne procese in uvedel potrebna orodja.

Osebno sporočilo: “Izzivi me motivirajo in zavedam se, da uspeh zahteva neprestane spremembe, nove pristope. Želim dati svoj doprinos k uspešnemu delovanju podjetja, v katerem delujem. Ekipo s katero sodelujem pa želim opolnomočiti in ji omogočiti motivacijsko rast.

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški, srbski, hrvaški in makedonski jezik, osnovno znanje nemškega jezika.

 

Vodja marketinga / vodja prodaje / Business development manager

Kandidata-ko odlikuje visoka motiviranost in ciljna naravnanost. Je kreativna, energična in pozitivno naravnana oseba, je timski človek, s športnim in podjetniškim duhom. Je pozoren na detajle z odličnimi organizacijskimi sposobnosti, odlikuje ga odgovornost, fokus usmerja na rešitve in rezultate ter je usmerjen v stranke. Ima sposobnost strateškega razmišljanja, odličen je v navezovanju in ohranjanju poslovnih stikov, ima široko mrežo poslovnih kontaktov v različnih industrijah, je odločen, prilagodljiv, vztrajen in sposoben delati na več projektih hkrati.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • strateški marketing: razvoj regionalne marketinške strategije; regionalne marketinške kampanje (offline and online) budgetiranje, medijsko planiranje, marketinška analitika in poročanje,
 • korporativno komuniciranje: interna komunikacija, Employer branding ter prenova CGP,
 • digitalni marketing:  digitalne kampanje, social media, on-line business development; prenova in postavitev spletnih strani,
 • PR: organizacija in marketing dogodkov do 600 udeležencev,
 • projektno vodenje,
 • razvoj novih produktov in storitev z implementacijo in vodenjem projekta,
 • prodaja storitev na področju B2B: sodelovanje s top in middle managementom znotraj različnih industrij (bančništvo, zavarovalništvo, IT, telekomunikacije, energetika, farmacija,…),
 • upravljanje odnosov s strankami,
 • razvoj novih prodajnih poti,
 • GDPR,
 • treniranje športnih košarkarskih ekip, mentoriranje mladih.

Odgovoren je bil za razvoj marketinškega oddelka, postavitev temeljev kot je budgetiranje, KPI, analize, poročanja,  skrb za dnevni delovni proces 10 zaposlenih, vodenje novih strateških projektov, odnose s poslovnimi partnerji in razvoj novih poslovnih priložnosti. Odgovoren je bil tudi za marketinško strategijo po regiji ter budget. Prav tako je sodeloval z marketinškimi agencijami. Na področju prodaje je bil odgovoren za 50% delež prihodka profitnega centra, razvoj novih produktov in storitev ter prodajnih priložnosti. Kandidat je planiral in načrtoval prihodke ter stroške celotnega oddelka, skrbel za aktivacijo marketinških aktivnosti partnerjev na poslovnih dogodkih.

Osebno sporočilo: Izzive sprejmi z entuziazmom, tudi ko se zdijo nemogoči, saj le ti omogočajo rast in razvoj.

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika, zelo dobro znanje srbskega in hrvaškega jezika in dobro znanje nemščine.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Vodja logistike

Kandidata-ko odlikuje komunikativnost, pozitivna naravnanost, zanesljivost in poštenost. Je natančen, dobro organiziran in ima  močno željo po doseganju rezultatov, hkrati pa rad vzpodbuja sodelavce k doseganju ciljev, saj jim zna prisluhniti, svetovati, motivirati in jih prepričati, da verjamejo vase. Je prilagodljiv in zmeraj pripravljen na nove izzive ter širjenje znanja.

Izkušnje si je pridobil iz področij:

 • operativnega planiranja proizvodnje vozil in metod planiranja MRP oziroma iz vseh procesov, ki potekajo znotraj proizvodnega podjetja (spremljanje celotne oskrbovalne verige),
 • predlaganja sprememb za izboljšanje obstoječih procesov in uvedb novosti (optimizacije procesov interne logistike ter informacijskega sistema Largo),
 • spremljanja in sledenja različnim projektom (priprave poročil, analiziranje in realizacija ciljev, spremljanje zalog, napredna uporaba OS Excel),
 • pospeševanja direktne prodaje in uspešnega komuniciranja oziroma svetovanja strankam (dobre komunikacijske in prezentacijske ter pogajalske sposobnosti) ter zavedanja pomembnosti zadovoljstva strank,
 • vodenje in motiviranje tima.

Odgovoren je bil za operativno planiranje proizvodnje v podjetju in realizacijo oziroma doseganje zastavljenih generalnih planov, skrbel je za optimalno nastavitev planiranja in krmiljenja oskrbovalnih verig (od priprave osnove za delo nabavne službe, prevzema materiala, izdaje materiala in prevzemov končnih produktov na skladišče), sodeloval je pri optimizaciji interne logistike in pri razvoju ter informatizaciji procesov planiranja, pripravljal je različne analize in kalkulacije, različna poročila za vodstvo podjetja ter izvajal operativne sestanke med oddelki v podjetju.

Osebno sporočilo: Stopiti iz cone udobja, teči za zastavljenimi cilji in se ne zadovoljiti s povprečnim ter se držati načela, da je svet lep, če si človek do ljudi.

Jezikovno znanje: odlično znanje slovenskega in dobro sporazumevalno znanje angleškega jezika..

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, podravska, koroška, pomurje.

 

Projektni vodja / vodja razvoja / produktni vodja

Kandidat-ka je zanesljiv, natančen, prilagodljiv, samostojen, samoiniciativen in se poleg naštetega tudi zelo dobro vključi v tim. V veliko veselje in tudi izziv mu je pridobivanje novega znanja. V naloge vloži veliko truda in znanja, saj želi presegati pričakovanja tistih, ki mu zaupajo in hkrati prispevati k doseganju ciljev podjetja.

Ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • vodenje raziskovalne skupine,
 • projektno vodenje,
 • vodenje prodaje in marketinga,
 • upravljanje in vzdrževanje mednarodnih licenc pred mednarodnimi pristojnimi organi za medicinske pripomočke,
 • sodelovanje in izvršitev zunanjih presoj sistema kakovosti pod ustreznimi mednarodnimi standardi (ISO 13485, ki je ekvivalenten ISO 9001),
 • raziskave in razvoj ter priprava ustreznih tehničnih poročil,
 • pedagoško delo v sklopu podiplomskega študija na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Odgovoren je bil za samostojno in uspešno izvedbo več razvojnih projektov za izdelke, ki se še vedno uspešno tržijo in prodajajo, za pripravo ustrezne tehnične dokumentacije teh izdelkov, komunikacijo s ključnimi kupci v podjetju, vodenjem prodajne skupine podjetja ter priprave strategije za marketinški nastop podjetja na mednarodnih dogodkih.

Osebno sporočilo: “Če nekaj lahko storiš še danes, potem tega nikakor ne odlašaj oz. prestavljaj naprej, saj te lahko jutri čakajo novi še boljši izzivi.

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik (tako govorno kot tudi pisno), dobro razume nemško, srbsko in hrvaško.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska.

 

Analitik v prodaji in nabavi / operativna podpora v prodaji / strokovni sodelavec v nabavi in prodaji

Kandidat-ka je motivirana, odgovorna in zanesljiva oseba. Usmerjen je k poslovnim ciljem, odlikuje ga profesionalen pristop, komunikativnost, natančnost, samoiniciativnost, organiziranost. Ima  razvite analitične sposobnosti, afiniteto do urejenosti, optimiziranja procesov, učinkovitosti in praktičnosti. Je timski človek, ima sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev, prevzemanja iniciative in odgovornosti, je dober mentor, vodja manjšega tima, ima korekten odnos do dela, poslovnih partnerjev in sodelavcev.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • nabava, logistika in prodaja,
 • organiziranje, planiranje, koordinacija in izvajanje, novih projektov, optimizacija poslovanja,
 • organizacija informacijske podpore (integracija ERP sistemov Pantheon, MS Dynamics Navision, izpopolnjevanje in prilagajanje),
 • finance (finančno nadzorovanje poslovanja, ocena finančnih tveganj),
 • poznavanje postopkov javnih naročil (JN) in naročil male vrednosti (NMV),
 • priprava analitičnih poročil, informacij, stroškovnih ovrednotenj, izdelava predlogov PC, finančnih obračunov, internih in eksternih poročanj, redno ocenjevanje učinkov (KPI),
 • aktivna pri vzpostavljanju, vzdrževanju in izboljšavah Standardov kakovosti ISO,
 • iniciator in organizator novih delovnih procesov in izboljšav,
 • operativno vodenje pisarne s petimi sodelavci,
 • sodelovanje in podpora vodstvu in timu v Adria regiji.

Odgovoren je bil za vzpostavitev operativnega poslovanja novih podjetij v Sloveniji in Adrija regiji (izbira IT sistema, koordinacija procesov, reporting, optimizacija), učenje, dajanje navodil, podporo sodelavcem. Bil je odgovoren tudi za nadzorovanje poslovanja, poročanje vodstvu, partnerjem, nadzornim organom, spremljanje in prilagajanje zakonodaji, bil je odgovoren pri inšpekcijskih, carinskih in nadzorih standardov kakovosti ter za oddajo ponudb na javne razpise.

Osebno sporočilo: Delo je lahko tudi igra, v kolikor izzive sprejmeš s predanostjo in s strastjo. Vedno stremim k urejenosti in k dobro opravljenemu delu in dobrim odnosom, v zadovoljstvo kupcev, poslovnih partnerjev, tima in v moje zadovoljstvo.

Jezikovno znanje: dobro znanje angleškega jezika, osnovno znanje nemškega jezika, dobro znanje hrvaškega in srbskega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, dolenjska.

 

Specialist za digitalni marketing

Kandidat-ka se projektov loteva s kreativnimi prijemi, entuziazmom in z radovednostjo preizkuša nove trende. Je usmerjen k rezultatom, prodajno naravnan, odločen, zanesljiv in multiopravilen. Je empatičen in potrpežljiv del ekipe. V situacijah kriznega komuniciranja, ki so pogost spremljevalec nastopa na spletu, vedno ohrani mirno kri.

Kandidat ima izkušnje iz vseh sledečih področij:

 • digitalna strategija, uporaba digitalnih orodij in platform;
 • oglaševanje na digitalnih kanalih (Facebook in Instagram oglaševanje, LinkedIn, Google oglaševanje, SEO) in analitika;
 • vsebinski marketing, video in prikazno oglaševanje, nativno oglaševanje, vplivnostni marketing;
 • tekstopisje in pisanje učinkovitih oglasov;
 • vodenje projektov in client service;
 • zadnja 3 leta je bil zaposlen v oglaševalski agenciji, kjer je upravljal z digitalnimi kanali s področja trgovine, zavarovalništva, bančništva, hotelirstva in velnesa;
 • pred tem je bil dejaven na področju klasičnega PR-ja, kjer je dogovoril več 100 objav v večjih slovenskih in tudi tujih medijih.

Odgovoren je bil za nastop blagovnih znamk na digitalnih kanalih, snovanje digitalnih strategij, pisanje tekstov in oglasov za splet, oglaševanje na digitalnih kanalih in spletno analitiko, nadzor in upravljanje z oglaševalskim proračunom in vpeljavo novih digitalnih trendov v obstoječe in nove projekte.

Osebno sporočilo: V življenju so samo dobri, izjemni in sijajni dnevi.

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, dobro govori hrvaški jezik, razume nemško in špansko.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Business Developer / CFO / Board Member / Generalist

Kandidat-ka ima bogate vodstvene izkušnje na področju business developmenta, kjer je pripravljal in izvrševal prodajne plane in postavljal poslovne modele, bil odgovoren za pogajanja in preoblikovanje ekipe. Oblikoval je nove koncepte za proračun in napovedi. Je izjemno predan, pozitivno naravnan, analitičen in se odlično znajde tudi v najbolj stresnih situacijah.

Kandidat, ki prihaja iz tujine in želi ostati in delati v Sloveniji, ima izkušnje iz naslednjih področij:

 • Business Development (komercialni, prodajni) in pogajanja,
 • finančno načrtovanje in modeliranje,
 • vodenje sprememb in vodenje ekip.

Odgovoren je bil za:

 • kot poslovni razvijalec je pripravljal in ​​izvajal prodajne načrte in poslovne modele, upravljal razpise, pripravljal pogodbe, zaključil pogajanja in preoblikoval ekipo.
 • Kot vodja načrtovanja je razvijal in uvajal nove koncepte za oblikovanje proračuna in napovedovanje, dolgoročni finančni model, kontroling naložb in vrednotenje projektov.
 • Združitve in prevzemi ter upravljanje premoženja: strateške ocene, pogajanja o razpisih in pogodbah, bil je član uprave / predstavnik delničarjev, finančno modeliranje, finančni in davčni pregled in strukturiranje, prestrukturiranje deležev

Jezikovno znanje: materni jezik je nemščina, odlično znanje angleškega jezika in osnovno znanje francoščine.

Želeni kraj dela: Slovenija.

 

Vodja in koordinator oddelkov

Kandidata-ko odlikujejo usmerjenost k rezultatom, odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, analitično in strateško razmišljanje ter podjetniška naravnanost, sposobnost odločanja in delegiranja tudi v stresnih situacijah, ter odličen občutek za motiviranje zaposlenih. Odlikujejo ga tudi samoiniciativnost, proaktivnost in velik čut za odgovornost, je samostojen in hkrati odličen timski človek.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • vodenje in usklajevanje različnih ekip in nalog v podjetju;
 • vodenje postopkov razvoja kadrov, nagrajevanja in motiviranja zaposlenih;
 • postavitev in optimizacija delovnih procesov ter vpeljava sprememb v podjetje;
 • postavitev novih razvojnih ekip in njeno vodenje;
 • vodenje razvoja produktov in projektov ter mentoriranje projektnih vodji;
 • sodelovanje pri strategiji podjetja in skrb za uresničevanje le te;
 • vodenje konzorcijev in mednarodnih projektov – EU projektov.

Svoje praktične izkušnje nadgrajuje z nenehnim izobraževanjem na področjih vodenja in managementa (Adizes Methodology – Management and Leadership), ter vodenja projektov (PMP – Project Management Professional).

Odgovoren je bil za delegiranje nalog in uigranost vseh ekip v podjetju (proizvodnja, HW razvoj, SW razvoj, prodaja ter servis), s ciljem dostave končnih produktov na trg, ob upoštevanju vseh zakonitosti projektnega managementa. Odgovore je bil tudi za sodelovanje pri postavitvi strategije podjetja, njegovo izvajanje ter poročanje lastnikom podjetja in za učinkovito izvajanje delovnih procesov in njihovo optimizacijo.

Osebno sporočilo: Pozitivni pristop do ljudi in dela, kreativnost, odgovornost in dovršenost, so ključ do vrhunskih rezultatov.

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Direktor/vodja prodaje, komerciale ali marketinga

Kandidata-ko odlikuje strateško razmišljanje in sposobnost videnja »široke slike« ter predvidevanje dogajanja na trgu (konkurenca, kupci, potrošniki, dobavitelji, ipd.). Je proaktiven in stremi k stalnim napredkom, je ciljno usmerjen, timski igralec (vodenje, motivacija, coaching), odkrito komunicira ter sodeluje z vsemi deležniki.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • prodaja top znamk na trgu: od pospeševanje prodaje do vodenje prodaje (priprava strategije ter planov, spremljanje realizacije (doseganje P&L kazalcev), pogajanja in sklepanje pogodb, prodajni standardi, KPI). Bil je direktor prodaje, odgovoren za 120 mio EUR prometa, vodil je ekipo 40 zaposlenih;
 • vodenje družbe ter postavitev organizacije (celoten proces vključno z zaposlovanjem);
 • vodenje distributerjev: pogajanja, KPI, vlaganja, realizacija, dnevno upravljanje;
 • projektno delo (sprememba poslovnega modela Nestle v Sloveniji – prehod iz distributerja na direktno prodajo slovenskim trgovcem, lansiranje nove kategorije – porcijska kava Nescafe Dolce Gusto);
 • trade marketing in vodenje kategorij;
 • vodenje ekipe (40 zaposlenih – terenska ekipa, KAM ekipa, Trade marketing ekipa, ekipa HORECA), organizacija, motivacija, razvoj, coaching;
 • pogajanja (eksterna: s kupci, dobavitelji, interna: z upravo oziroma lastnikom, različnimi oddelki, tako v SLO kot v ANG  jeziku);
 • javni nastopi in predstavitve (strokovne konference in druge predstavitve, predstavitve pred zaposlenimi, tako v SLO kot v ANG jeziku);
 • gradnja in vzdrževanje dolgoročnih poslovnih odnosov;
 • razvoj in prodaja izdelkov trgovskih znamk.

Odgovoren je bil za poslovanje družbe in prodajo (15 mio EUR realizacije, P&L, 10 zaposlenih ter 7 zunanjih sodelavcev). Poleg tega pa je bil odgovoren še za prodajo (120 mio EUR realizacije, prodajni P&L) ter prodajni proces »od A do Ž« s postavitvijo strategije ter planov, spremljanje realizacije, gradnjo in vzdrževanje odličnih poslovnih odnosov s kupci ter ostalimi deležniki, prodajno organizacijo (40 zaposlenih ter motivacijo in razvoj ekipe), prodajni budget, razvoj in prodajo izdelkov trgovskih znamk.

Osebno sporočilo: Cilj se vedno doseže in rešitev se vedno najde! Bodi pozitiven, v prihodnost usmerjen, proaktiven, sodelujoč, z razmišljanjem »preko okvirjev«, uporabi znanja in izkušnje ter ne pozabi na vztrajnost!

Jezikovno znanje: tekoče znanje angleškega, hrvaškega in srbskega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, savinska, dolenjska, obalna, goriška, zasavska, tujina.

 

Strokovnjak za analize trga

Kandidata-ko odlikuje ciljna usmerjenost, inovativnost, kreativnost, družabnost, diplomatičnost, prilagodljivost, vztrajnost, odprto komuniciranje s spoštovanjem do sogovornika, iskanje rešitev in različnih možnosti, pozornost na detajle in njihovo umeščanje v večjo sliko strategije podjetja, razvoj sodelavcev in spodbujanje njihove rasti.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • svetovanje v korporativnih temah s pripravo pregleda trga in priporočil na osnovi razpoložljivih podatkov,
 • preverjanje potenciala trga s pomočjo tržnih podatkov,
 • prenavljanje blagovne znamke in upravljanje z blagovnimi znamkami,
 • organizacija, vodenje, implementacija in uporaba segmentacije uporabnikov in njihovega življenjskega stila,
 • vpeljava koncepta ‘uporabniška izkušnja’ in oblikovanje procesov skladno s strategijo podjetja,
 • bivanje in delo v tujini (Srbija) kot Ekspert za tržne raziskave,
 • vodja tržnih raziskav za slovenski in srbski trg.

Odgovoren je bil za upravljanje poslovnih odnosov s poslovnimi in internimi partnerji, za koordinacijo vseh faz projektov in vseh sektorjev podjetja, definiranje raziskovalnih načrtov, analizo in predstavitev rezultatov naročnikom in vodstvu podjetja s poudarkom na uporabnih priporočilih in nadaljnih aktivnostih. Dogovarjal se je za letne pogodbe in pripravljal razpise za projekte. Načrtoval in upravljal je z letnim proračunom oddelka, razvijal in pripravljal redne, ad-hoc in dashboard poročila glede na potrebe podjetja in trga. Določal in spremljal je poslovne KPI, pripravljal in objavljal je medijske prispevke na spletnih medijih in družbenih omrežjih. Prav tako je spremljal uspešnosti objav z Google Analytics in Facebook Insights orodjem. Hkrati pa je skrbel še za organizacijo dogodkov, izobraževanj in delavnic.

Osebno sporočilo: “Želim se neprestano razvijati, izpopolnjevati obstoječe in spoznavati nove veščine. Delovne naloge opravim odgovorno in zanesljivo.”

Jezikovno znanje: angleški jezik tekoče bere, piše, govori. Prav tako srbski in hrvaški jezik. Nemški jezik pozna osnovno.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, obalna, tujina.

Direktor podjetja / direktor marketinga

Kandidat-ka je proaktivna in ciljno naravnana oseba, predan učenju in izpopolnjevanju znanj in kompetenc. Zna videti širšo sliko, razmišlja izven okvirjev in vedno poišče optimalno rešitev situacije. Odličen je v komunikaciji in povezavah s sodelavci in poslovnimi partnerji, njegovi vlogi v timu sta vodenje tima in generiranje idej.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • vodenje timov,
 • projektno vodenje,
 • regulativa zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil,
 • upravljanje z blagovnimi znamkami zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil,
 • vodenje vstopa zdravil na trg »Market Access« (cene zdravil, razvrščanje na listo, pogajanja z deležniki, priprava marketinških sporočil in materialov, komuniciranje z interesnimi skupinami),
 • razvoj poslovanja »Business Development« (raziskava trga, identifikacija potreb, pogajanja, koordiniranje in komuniciranje med vpletenimi deležniki, zaznavanje regulatornih zahtev in možnih izzivov),
 • produktno vodenje zdravil in medicinskih pripomočkov.

Odgovoren je bil za:

 • produktno vodenje: vodenje blagovnih znamk, kar je vključevalo komuniciranje z javnostmi, razvoj marketinških sporočil in materialov ter promocijo, planiranje prodaje, tržne analize.
 • regulativa zdravil: vodenje vseh regulatornih postopkov, ki so potrebni za to, da je zdravilo lahko legalno prisotnost na slovenskem trgu.
 • market Access in Razvoj poslovanja: raziskava trga, oblikovanje cene zdravil in priprava dokumentacije za razvrščanje na listo, komuniciranje z deležniki.
 • lastnik podjetja: samostojno vodenje podjetja.

Osebno sporočilo: “Prepričan sem, da trajna motivacija za uspešno delo izhaja iz osebnih vrednot. Vsakodnevnih izzivov se lotevam proaktivno in sproščeno. Za vsak problem obstaja optimalna rešitev, zato vztrajam tako dolgo, da jo najdem. Menim, da so glavni kapital podjetja ljudje, zato pri vodenju tima namenjam veliko pozornosti odnosom.”

Jezikovno znanje: zelo dobro pisno in ustno znanje angleščine in hrvaščine, osnovno razumevanje španščine in nemščine.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Direktor družbe

Kandidata-ko odlikuje izrazita delavnost in posvečenost službi in ciljem družbe, strateško delovanje in razmišljanje, ciljna naravnanost, potenciranje timskega dela in pomena skupnega delovanja, sposobnost maksimalne učinkovitosti v stresnih in kriznih situacijah, spodbijanje sodelavk/sodelavcev po odprti komunikaciji ter potenciranju pomena znanja.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • delovanje v različnih panogah (energetika, gostinstvo in turizem, kovinarsko-predelovalna dejavnost, invalidsko podjetje…),
 • vodenja podjetij pri uvajanju novih tehnologij, odpiranju/pridobivanju novih trgov, reševanju podjetij v težavah,
 • prestrukturiranje podjetij v težavah s preobratom v poslovanju,
 • vodenje gospodarskega področja z vsemi funkcijami (finance, računovodstvo, kontroling…),
 • vodenje kadrovsko-splošnega področja,
 • sodelovanje in vodenje številnih nadzornih svetov v velikih družbah.

Odgovoren je bil za vodenje različnih strokovnih služb, vodenje gospodarskega področja (finance, računovodstvo, kontroling…) in vodenje kadrovsko splošnega področja (kadrovsko-splošna služba, služba nagrajevanja). Bil je svetovalec poslovodstva ter direktor v treh družbah (energetika, kovinarsko-predelovalna dejavnost, gostinstvo in turizem, invalidsko podjetje…).

Osebno sporočilo: “Vedno iščem nove priložnosti in izzive. Pri tem od nikogar ne pričakujem več kot od samega sebe. Ključno vrednost podjetja predstavljajo znanje in izkušnje zaposlenih-vse ostalo je le posledica tega.”

Jezikovno znanje: tekoče pisno in ustno angleški, srbski in hrvaški jezik (vključno z uporabo cirilice), pasivno znanje in uporaba nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, savinjska, dolenjska, zasavska, spodnjeposavska, koroška.

 

Direktor financ

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja poslovne naravnanosti, motiviranosti in pripadnosti organizaciji, odlične pogajalske sposobnosti, visoka stopnja organiziranost in usmerjenost naproti zastavljenim ciljem organizacije, odlične sposobnosti vodenja in motiviranja ljudi za dosego želenih ciljev organizacije, veliko izkušenj na področju reševanja kompleksnih težav z odličnimi analitičnimi sposobnostmi in z delom pod pritiskom, odlične komunikacijske sposobnosti, prilagodljivost in vztrajnost, odlično upravljanje z odnosi.

Kandidat ima izkušnje iz naslednjih področij:

 • kandidat ima 18 let delovnih izkušenj na področju financ od tega 5 let v reviziji v Sloveniji in 13 let delovnih izkušenj na področju financ v tujini (10 let vodstvenih izkušenj). Bil je vodja financ ekipi s 40 ljudi s prihodki približno US$13M na letni ravni. Izpostavljen je bil finančnim trgom v Londonu in New Yorku na dnevni ravni (npr. vodenja projektov, trgovanja valut in vrednostnih papirjev). Pred odhodom v tujino je kandidat delal kot supervizor v reviziji za eno izmed velikih revizijskih/svetovalnih družb.
 • prestrukturiranja podjetij in reševanje podjetij iz težav, združevanja, nakupi in vrednotenja  podjetij,
 • svetovanje velikim in srednje velikim podjetjem (market cap app. US$50M – US$11.5B) na področju zakladništva in financ,
 • vodenja financ podjetij različnih velikosti,
 • analiziranje podatkov in posredovanje ustreznih rešitev podjetjem, pripravo proračuna, poslovnega načrta podjetja in različnih investicijskih analiz potrebnim za sprejemanje ustreznih odločitev pri doseganju zastavljenih ciljev organizije,
 • vodenja in upravljanja obsežnega finančnega portfelja delnic, opcij, ETFs, blaga in nepremičnin.

Kandidat je bil odgovoren za vodenje projektov prestrukturiranja, M&A, vrednotenja podjetij različnih velikosti v tujini, upravljanje in vodenje financ za več podjetij različnih velikosti hkrati, pripravo proračuna, poslovnega plana, organizacijo različnih projektov, komunikacijo z upniki/sodišči in ostale potrebne aktivnosti za izvedbo projekta.

Osebno sporočilo: ” Investicija v znanje se najbolje obrestuje skozi čas. Skozi znanje in disciplino je sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev enostavneje.”

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika (13 let življenja v tujini), zelo dobro pa tudi srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Direktor prodaje / vodja oddelka prodaje

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti, organiziranosti in vztrajnosti, dobra odpornost na stres, pozitivna naravnanost, strateški pogled, odlično upravljanje z odnosi, radovednost in s tem povezana usmerjenost k iskanju novih poslovnih priložnosti, usmerjenost na rezultate, podjetniška naravnanost, prilagodljivost. Je timski človek z vodstvenimi izkušnjami, ki natančno pozna prodajne produkte z namenom iskanja izboljšav na osnovi potreb trga.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • direktor prodaje in direktor oddelka prodaje v telekomunikacijah,
 • vodenje prodajnega tima do 10 ljudi, definiranje prodajnih ciljev in KPIjev,
 • oblikovanje prodajne strategije za tuje trge,
 • zadnji 2 leti zaposlen v tujini (Bližnji Vzhod) kot direktor oddelka prodaje za tuje TK operaterje,
 • sklepanje mednarodnih pogodb, odgovornost za prodajni/pravni/finančni pregled.

Odgovoren je bil za celotno prodajno strategijo podjetja, vezano na definiranje in spremljanje prodajnih ciljev ter uspešno izpolnjevanje le teh. Odgovoren je bil tudi za doseganje KPI-jev s poudarkom na povečevanju prometa in dobička, za udeležbo in uspešno nastopanje na mednarodnih konferencah.

Osebno sporočilo: ” Sem oseba naravnana k rasti prodaje in doseganjem dobička. Mednarodna nota je visoka. Zanimajo me različni produkti in specifike vezane na trženje le teh glede na njihove specifike in globalne trende”

Jezikovno znanje: aktivno znanje angleškega jezika (zadnji 2 leti uporaba v tujini), srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, tujina.

 

Vodja / direktor marketinga

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti in vztrajnosti, dobra odpornost na stres, pozitivna naravnanost, strateški pogled in odlično upravljanje z odnosi. Je radovedna, usmerjena na rezultate, podjetniško naravna in prilagodljiva oseba. Je tudi odličen timski človek in zna odlično potegniti ekipo za seboj.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • strateško in komercialno vodenje ter razvoj blagovnih znamk: izboljšal je profitabilnost blagovnih znamk, s spodbujanjem rasti donosnejših segmentov blagovnih znamk, bolj učinkovitim promocijskim pristopom in znižanjem stroškov manj donosnih izdelkov. Dosegel je prodajno rast in rast tržnega deleža blagovnih znamk s prenovljeno marketinško strategijo.
 • Razvil in uvedel je izdelke, ki rešujejo potrošniške probleme in so po lansiranju doprinesli k rasti tržnega deleža blagovne znamke,
 • vodil je več-funkcionalne in multikulturne ekipe ter jih uspešno pripeljal do cilja projektov kljub časovnem pritiskom,
 • kandidat je več let delal in živel v tujini – Združeno Kraljestvo. Delal je na področju mednarodnega marketinga, komunikacij in brandinga ter trženja,
 • pred tem je delal kot vodja kategorije blagovnih znamk v družbi v Sloveniji z odgovornostjo za regijo “Adriatic”.

Odgovoren je bil za pripravo trženjskih strategij, razvoj in lansiranje novih artiklov, celostnega trženjskega materiala, planiranje oglaševanja in promocije blagovnih znamk na globalni in regionalni ravni. Prav tako je bil odgovoren za vodenje proračuna, spremljanje prodaje, sodelovanje z marketinškimi agencijami in ostale potrebne aktivnosti.

Osebno sporočilo: “Nikoli se ne zadovoljim s povprečnim. Vedno iščem nove pristope za rast organizacije in ekipe ter stremim k doseganju poslovnih ciljev.”

Jezikovno znanje: odlično govori angleško, pogovorno italijanski, srbski in hrvaški jezik ter osnove nemščine.

 

Vodja marketinga / skrbnik blagovnih znamk / pomočnik vodje marketinga v večjem podjetju

Kandidat-ka je strateško naravnan, kreativen in domiseln, uživa v preseganju rezultatov, pozitiven, prilagodljiv in nasmejan, dober timski sodelavec, dobro operativen in iznajdljiv, ima dobre govorniške sposobnosti, prodoren, zlahka naveže stik, neustrašen in samozavesten, samoiniciativen, deloven, ciljno usmerjen, odkrit, poln pozitivne energije.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • uvajanje novih blagovnih znamk na tržišče,
 • skrb za prepoznavnost blagovnih znamk,
 • izvedba marketinških (Facebook, Instagram, e-mailing) kampanj,
 • segmentacija tržišča,
 • izdelava marketinškega načrta,
 • izvedba in vodenje seminarjev,
 • izvedba PR (sejemske predstavitve, dogodki, novinarske konference, blogerske konference),
 • tesno sodelovanje s prodajnim timom,
 • vodenje FB profilov za blagovne znamke,
 • planiranje in nadzor prodaje,
 • sodelovanje s principali iz tujine,
 • zasnova in nadzor izdelave spletnih strani in spletne trgovine.

Odgovoren je bil za prepoznavnost in zaželenost blagovne znamke med končnimi uporabniki. Skrbel je za pripravo marketinškega in prodajnega načrta. Poskrbel je za izvedbo vseh aktivnosti in za nadzor izvedbe ter stroškov posameznih načrtov. Pripravljal je vse PR dogodke podjetja, od seminarjev do bloggerskih srečanj. S svojimi izkušnjami iz FMCG panoge je pripomogel h kombiniranju različnih prodajnih in marketinških načinov pristopa k uporabniku.

Osebno sporočilo: ” Zadovoljijo me uspešne zgodbe in nadpovprečni rezultati. Rad sem del uspešne ekipe, ki z doprinosom vsakega člana presega cilje.”

Jezikovno znanje: obvlada angleški jezik, tekoče govori tudi hrvaško in ima osnovno znanje nemškega in italijanskega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Direktor / član uprave za korporativno strategijo/marketing

Kandidat-ka ima pozitiven in optimističen pristop k reševanju izzivov. Je ciljno usmerjen na doseganje planov in boljših rezultatov ter strmi po rasti in razvoju. Ima strateško in analitično razmišljanje ter  visoko stopnjo kreativnosti. Aktivno uvaja spremembe v delovne procese, produkte in storitve ter sprejema tveganje in odgovornost. Odlikuje ga vztrajnost in grajenje pristnih odnosov z ljudmi.

Kandidat ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • strateški razvoj in ustvarjanje novega poslovnega področja,
 • vodenje poslovnega področja podjetja,
 • razvoj novih produktov/storitev (nove blagovne znamke, plasiranje na trg, cenovna politika, promocija),
 • trženjsko komuniciranje – vključujoč digitalni in družbeni mediji, delo z mediji, agencijami, medijskimi zakupniki, vse tudi mednarodno,
 • izgradnja poslovnih procesov,
 • oblikovanje prodajne mreže (tudi v tujini).

Odgovoren je bil za celostno vodenje profitnega centra, pripravo in realizacijo finančnih in razvojnih načrtov, strategijo razvoja novih produktov, doseganje prodajnih ciljev področja, razvoj novih trgov (tudi tujina), implementacijo strategije skupine na slovenski trg.

zaposlovanje in motiviranje podrejenih.

Osebno sporočilo: ” Šteje samo rezultat (pri čemer je dobiček pomembnejši od tržnega deleža). Če je rezultat, so zadovoljeni vsi deležniki – lastniki, menedžment in zaposleni. Kar je osnova za razvoj in nadaljnjo rast podjetja. Ne vidim v organizacijah, ki ne sledijo tem vodilom.”

Jezikovno znanje: odlično zanje angleščine, zelo dobro znanje nemškega in hrvaškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska.

 

Direktor financ

Kandidata-ko odlikuje predvsem visoka ciljna usmerjenost, strateški pogled ter močne soicalne spretnosti. Z izkušnjami v različnih medkulturnih večjih in manjših timih je še dodatno okrepil in razvil sposobnost prilagajanja ter timskega dela.

Kandidat, ki že več kot 10 let živi in dela na Nizozemskem ima izkušnje na naslednjih področjih:

 • vodstvena funkcija v zakladnici in kontrolingu uspešnih in priznanih holdingov v mednarodnem podjetju, z več kot 2 milijardama dolarjev prometa,
 • vodenje in vzpostavljanje finančnega oddelka v krovni družbi, ki se ukvarja s trženjem in proizvodnjo prehrambenih produktov,
 • finančni kontroling na regijskem nivoju za multinacionalko.

Odgovoren je bil za vzpostavljanje in nadgradnjo celostnega oddelka za finance, vključno z zakladnico, kjer je približal finančno funkcijo drugim funkcijam; vpeljal fokus na merilnike uspešnosti in v sodelovanju z drugimi funkcijami je pripravil akcijske načrte.

Osebno sporočilo: ” Um je kot padalo, morate ga odpreti, da deluje (Frank Zappa)”

Jezikovno znanje: odlično govori angleško, zelo dobro nizozemsko, razume pa tudi nemški, srbski in hrvaški jezik.

 

Direktor marketinga / vodja strateškega marketinga / direktor upravljanja blagovnih znamk

Kandidat-ka je izkušena, energična in k ciljem ter rešitvam usmerjena oseba. Je velik oboževalec inovacij, ki redno spremlja marketinške  trende in se ves čas samoizobražuje. Kot oseba je zanesljiv, odgovoren in pripaden. Česar se loti, sprejema z veliko mero spoštovanja. Projekte zastavi tako, da analitično in vsebinsko preuči stanje, pri tem pa je aktivni poslušalec. Razmišlja kreativno in predvsem celostno in strateško, ni tip človeka, ki bi taval, sledi ciljem in jih po potrebi prilagaja situaciji. Ima dobro razvite veščine prezentiranja in komunikacije. Je timski človek, predan svojemu timu, ki z veseljem mentorira mlajše kolege.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • vodenje marketinga v mednarodnem podjetju,
 • upravljanje s strategijo blagovnih znamk,
 • lansiranje novih blagovnih znamk na tržišče (Business Case’s),
 • analiza trga (velikost trga, tržni deleži, planiranje prodaje, tržne raziskave) in analiza konkurence, cenovne strategije,
 • digital rešitve, budget management, medijski zakupi, organizacija korporativnih dogodkov,
 • priprava poslovnih prezentacij,
 • strateški marketing,
 • produktni in storitveni marketing.

Odgovoren je bil za pripravo nove strategije repozicioniranja blagovne znamke, korekcijo in kreiranje novih procesov dela – interno in eksterno do zunanjih poslovnih partnerjev (do agencij, prodajnih mest). Pripravljal je business case za različne projekte za najvišji management nivo (VP) v Ženevi, vsako leto je bil odgovoren za pripravo letnega in strateškega načrta (3-letni), planiranje marketinških investicij, organizacijo izobraževalnih in družabnih poslovnih dogodkov, vodenje manjšega tima, vodenje internih sestankov z ekipo iz terena, vodenje izobraževalnih delavnic za poslovne partnerje.

Osebno sporočilo: “Ne verjamem, da se priložnosti zgodijo same od sebe, verjamem pa, da jih lahko ustvarimo. Največje priložnosti se skrivajo v izzivih. Prepoznam jih tako, da vem, kaj hočem, in to mi da pogum, da se podam za priložnostmi, brez prelaganja, kajti tisto na kar usmeriš svojo pozornost tudi zraste in se obogati.”

Jezikovno znanje: brezhibno govori angleško, obvlada srbski in hrvaški jezik, nemško delno razume.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska.

 

Senior poslovni analitik / projektni vodja

Kandidat-ka je pri delu natančen, strukturiran ter analitično naravnan. Odlikuje ga odpornost na stres, je odličen v delu z ekipo, izobraževalno ter vodstveno naravnan, samozavesten, samoiniciativen ter kritičen pri razmišljanju/delu. Vedno je osredotočen na doseganje ciljev skladno s strategijo, se posveti problemu ter pomaga sodelavcem. Hitro se uči ter je zmožen hitro naučeno transformirati v prakso.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

  • Projektno vodenje (ter uporaba agilnih metodologij),
  • produktno vodenje ter snovanje novih produktov,
  • Business development,
  • organizacija dela,
  • vodenje ekipe,
  • vodenje podjetja,
  • formiranje in optimizacija poslovnih procesov,
  • poslovno komuniciranje in
  • poslovna analitika.

Kandidat je bil odgovoren za številne funkcije v različnih podjetjih enega lastnika. Med drugim je bil odgovoren za analizo med-oddelčnih procesov ter implementacijo aplikacij z namenom optimizacije procesov, sklepanje dogovorov ter zastopanje podjetja na svetovnih turističnih sejmih, vodenje ekipe, odgovoren je bil za celotno podatkovno zbirko podjetja ter poslovno analitično orodje, za tehnično operativnost podjetja, vzpostavitev vseh delovnih procesov, UX optimizacijo, optimizacijo konverzije, odgovoren je bil tudi za izdelavo letnih načrtov poslovanja.

Osebno sporočilo: “Vedno imej odprte oči, poslušaj okolico, se iz tega uči ter se ob enem vedno vprašaj zakaj ter kako, prenesi v prakso in se nikoli ne zadovolji s povprečnim. Good enough is never good enough.”

Jezikovno znanje: zelo dobro znanje angleškega jezika (ustno in pisno), pogovorno znanje nemščine.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Vodja ključnih kupcev / vodja prodaje / vodja prodajnih projektov

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti, organiziranosti in vztrajnosti, pozitivna naravnanost, strateški pogled, odlično upravljanje z odnosi, radovednost, usmerjenost na rezultate, podjetniška naravnanost in prilagodljivost. Je odličen timski človek, ki zna odlično potegniti ekipo za seboj.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • prodaja,
 • grajenje dolgoročnih odnosov s strankami,
 • tehnična podpora,
 • pisanje besedil in uredništvo,
 • projektno vodenje in
 • večletne izkušnje v tehnični prodaji B2B. Delal je na področju mednarodne prodaje, vodenja projektov, vzpostavljanja novih tržišč.

Odgovoren je bil za gradnjo in vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami, vzpostavitev novih tržišč – predvsem v Azijskih državah, tehnično podporo pri obstoječih strankah, business development, strateško odločanje ter vodenje projektov.

Osebno sporočilo: “Ko res verjamem v neko rešitev, sem neverjetno vztrajen, sicer pa zelo rad slišim mnenja vseh sodelavcev in si na osnovi tega zastavim idealno rešitev.“

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro pa italijanski in srbski ter hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: obalna, goriška in tujina.

 

Vodja nabave

Kandidat-ka je optimist, delaven, pošten, zanesljiv. Na osnovi izkušenj zna videti širšo sliko, se odločati strateško, delati samostojno. Vedno prevzema odgovornost za svoje odločitve in dejanja. Je zelo tehničen tip, tehnologija (strojništvo, avtomobilizem, motoroznanstvo, gradbeništvo, arhitektura,…) ga od malih nog iskreno zanima. Stremi k maksimalni korektnosti tako do sodelavcev kot do dobaviteljev.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • delo v proizvodnji in prodaji, zadnjih 14 let v nabavi,
 • veleprodaja in maloprodaja (prodaja materialov tako končnim kupcem kot B2B),
 • delo v mednarodnem nabavnem okolju v proizvodnem podjetju,
 • izkušnje s pogajanji, sklepanjem pogodb, iskanjem alternativnih dobaviteljev in surovin,
 • spremljanje cenovnih gibanj pomembnejših materialov (ICIS, PiE, EUWID,…),
 • raziskave trga, razvoj dobaviteljev in sodelovanje  v razvojnih projektih,
 • komunikacija s tujimi in domačimi dobavitelji, partnerji, kooperanti.

Vajen je dela pod časovnim pritiskom, dela v timu in samostojnega dela.

Odgovoren je bil za dobavo ustreznega materiala, iskanje alternativnih dobaviteljev in materialov, organizacijo izvedbe testiranj v proizvodnji (s sodelovanjem tehnologov in razvoja, s ciljem generiranja prihrankov), optimizacijo celotne nabavne poti in zalog. Skrbel je za spremljanje zakonodaje in novosti v zvezi s porekli (preferencialna porekla), planiranje nabave (kaj, kje, koliko), sklepanje pogodb, pogajanja, poročanja (e-stat, embalažnina), reševanje reklamacij, razvijanje partnerskih odnosov z dobavitelji.

Osebno sporočilo: “Poštenost in korektnost do vseh, s katerimi na kakršenkoli način sodelujem. Stremeti k poslovni odličnosti. Razvijati poštene in korektne partnerske odnose. Ne stori nikomur tega, kar ne želiš, da drugi stori tebi.”

Jezikovno znanje: Odlično govori in piše angleški, hrvaški in srbski jezik. Razume in govori tudi nemško.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, zasavska.

 

Asistent vodstva na visokem nivoju

Kandidat-ko odlikuje vztrajnost, radovednost, začeto želi vedno tudi dokončati. Je lojalen, predan, pripaden, prilagodljiv, realen, zanesljiv,  natančen. Dobro funkcionira v timu in pri individualnem delu.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • priprava letnih, tri letnih planov (OPEX), spremljanje in analiza operativnih stroškov povezanih z delovanjem podjetja v Ljubljani in zagovarjanje morebitnih varianc v primerjavi s plani (na mesečni ravni),
 • dnevno evidentiranje vhodnih faktur, priprava plačil in usklajevanje stanj z dobavitelji,
 • sodelovanje s finančnim oddelkom pri pripravi mesečnih zaključnih poročil,
 • sodelovanje s kadrovsko službo pri pripravi podatkov za obračun plač, pripravi izračunov letnih dopustov, vodenje evidenc letnih dopustov, vodenje kadrovskih evidenc, prijave/odjave delovnega razmerja,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev,
 • druga dela vezana na pomoč Country Managerju Slovenije (organizacija službenih poti, konferenc, sestankov, skrb za poslovno in osebno dokumentacijo, priprava analiz po zahtevah nadrejenega, urejanje osebnih zadev…),
 • organizacija in izvedba zahtevnejših poslovnih dogodkov kot so regijski obiski visokega managementa,
 • ima leto dni izkušenj s sodelovanjem s ključnimi kupci in pogajanji glede pogojev za poslovno sodelovanje.

Njegova glavna odgovornost je skrb za nemoteno delovanje pisarne v Ljubljani. V celoti pokriva področje administracije, delno pokriva področje financ (knjiženje računov, plačilni promet, potni nalogi, IOP) planiranja OPEX povezana z delovanjem lokalne pisarne. Zadolžen je za redno spremljanje budgeta, pojasnjevanje nastalih varianc in skrb za normalen pretok infomacij med pisarno v Ljubljani in Beogradu. Poleg navedenega je zadolžen za popolno podporo Country Managerju.

Osebno sporočilo: “Težim k nadgradnji svojega znanja, izkušenj in poslovnih vezi. Stremim k temu, da delo opravim kakovostno.”

Jezikovno znanje: Tekoče govorno in pisno izražanje v angleščini ter srbo-hrvaščini in pasivno razumevanje nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

Vodja komuniciranja / Head of Government

Kandidat-ko odlikuje visoka stopnja profesionalizma, natančnost in zbranost. Pri svojem delu vedno upošteva dolgoročno vizijo organizacije in razmišlja strateško.  Ko je soočen s problemi, najde tudi nekovencionalne rešitve in za svoje odločitve vedno prevzame odgovornost. Veliko da na sinergijo v svoji ekipi in skrbi za profesionalni razvoj svojih sodelavcev.

Izkušnje ima iz sledečih področij:

 • evropske zadeve, odnosi z vladami, medvladnimi ustanovami in mednarodnimi korporacijami,
 • vodenje in koordinacija zahtevnih mednarodnih projektov.
 • vodenje ekipe in upravljanje s sredstvi,
 • enajst let delovnih izkušenj v tujini, zadnja tri leta je na vodstvenem položaju v medvladni organizaciji v Nemčiji, kjer vodi odnose z vladami in Evropsko Unijo,
 • izkušnje z vodenjem projektov na evropski ravni,
 • izkušnje z delom v evropski diplomaciji in na vladi RS,
 • management, komuniciarnje, organizacija dogodkov, protokol in mednarodno pravo.

Na trenutnem položaju je odgovoren za vzpostavljanje odnosov in strategijo za dolgoročno sodelovanje z državnimi, institucionalnimi, medvladnimi in drugimi akterji. To vključuje:

 • pripravo strategij o sodelovanju in mednarodnih pogodb,
 • svetovanje generalnemu direktorju o mednarodnih angažmajih, koordinacijo internih stališč in pripravo enotnega stališča organizacije,
 • svetovanje glede komunikacije javnostim, organizacijo in izvedbo dogodkov in predstavljanje organizacije v mednarodnem okolju,
 • vodenje evropskega projekta s področja raziskav,
 • vodenje ekipe z lastnim proračunom.

Osebno sporočilo: “Najbolj me navdušuje delo, kjer lahko prispevam k rasti in razvoju organizacije oziroma podjetja. Vedno delujem z vizijo organizacije v mislih in na probleme gledam kot na izzive, katerih rešitev dolgoročno prispeva k uspešnemu poslovanju.”

Jezikovno znanje: Odlično angleško, dobro nemško in francosko.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in tujina (v povezavi s Slovenijo).

Organizator dogodkov / asistent vodstva

Kandidata-ko odlikuje iskrena komunikacija, nesebičnost, smisel za humor, pozitiven pogled na svet, dobre organizacijske sposobnosti, time management, želja po novem znanju.

Je zanesljiva in zaupanja vredna oseba.

Izkušnje ima iz sledečih področij:

 • organizacija dogodkov,
 • asistent člana uprave in managing direktorja,
 • asistent v oddelku marketinga in prodaje.

Odgovoren je bil za organizacijo sestankov, srečanj in obiskov managing direktorja z zaposlenimi in poslovnimi partnerji, organizacijo službenih poti, skrb in urejanje koledarja, planiranje, urejanje zapisnikov, organizacijo dogodkov (sektorskih team buildingov, marketinških in prodajnih dogodkov), sodelovanje z zunanjimi partnerji (promocijska darila, oglaševalska agencija, event agencija), koordinacijo in organizacijo administrativnih procesov za 300 oseb, organizacijo službenih poti, prijave na konference za zaposlene ter pripravo naročilnic.

Osebno sporočilo: “Ne glede na to, kolikokrat v življenju se znajdeš na tleh, vedno se je potrebno pobrati in boriti za nove zmage. Tako v poslovnem, kot osebnem življenju.”

Jezikovno znanje: Tekoče govori in piše v angleščini. Dobro govori in piše srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

Vodja marketinga

Kandidata-ko odlikuje kreativnost, strateški pogled, ciljna in pozitivna naravnanost, usmerjenost v rezultate, samoiniciativnost, poštenost, vestnost, pripravljenost sprejemati nova znanja, tehnologije in izzive, ravnanje v kriznih situacijah, javno nastopanje, zmožnost prilagajanja.

Je odličen timski človek in zna potegniti ekipo za seboj.

Izkušnje ima iz različnih področij:

 • Izvajanja aktivnosti na področju digitalnega marketinga, ROPO aktivnosti, lead generation, nurturing, social marketing, infulence marketing, SEO,..
 • korporativno in tržno komuniciranje,
 • upravljanje z blagovnimi znamkami, pisanje besedil in uredništvo,
 • organiziranje dogodkov za obstoječe in potencialne stranke ter prodajno osebje,
 • načrtovanje, vodenje in izvajanje sponzorskih aktivnosti z namenom doseganja prodajnih in korporativnih učinkov.
 • Kandidat ima večletne izkušnje kot direktor marketinga v družbi v Sloveniji, kot tudi na področju mednarodnega marketinga na trgih vzhodne Evrope.

Odgovoren je bil za pripravljanje strategije področja, izdelavo taktičnih in operativnih planov organizacijske enote ter postavljanje in doseganje kratkoročnih ciljev skladno s strategijo področja. Prav tako je bil odgovoren za izvajanje akcij digitalnega marketinga: lead generation, nurturing, ROPO aktivnosti, social marketing, infulence marketing, SEO,.. Organiziral je dogodke za obstoječe in potencialne stranke ter prodajno osebje, organiziral in izvajal akcije pospeševanja prodaje ter marketinške aktivnosti ob lansiranju novih storitev in produktov. Odgovoren je bil tudi za načrtovanje, vodenje in izvajanje  sponzorskih aktivnosti, vodenje in koordiniranje korporativnega marketinga ter odnosov z javnostmi, za postavitev nove celostne grafične podobe, naročanje promocijskega materiale, izdelavo brošur, letakov, pisanje produktnih, spletnih vsebin, uredništvo revij, sodelovanje z marketinško agencijo.

Osebno sporočilo:

» Glavna vodila pri delu: 

 • timsko delo: sodelavci in zaposleni so največji kapital organizacije, ki ga je treba motivirati in »plemenititi«,
 • drugačnost: inovativni in učinkoviti pristopi, ki imajo merljive cilje in rezultate,
 • sodelovanje: zagovarja tesno sodelovanje marketinga z vodstvom in ostalimi timi v organizaciji,
 • »živeti« in verjeti s produkti in dosegati zadane cilje.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro srbski in hrvaški, opravil tečaj nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

Vodja družbe

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti, vztrajnosti ter organiziranosti. Izraža močan čut za odgovornost, je vztrajen in delaven. Dobro se počuti v okolju, ki nudi kompleksne izzive. Je izrazit vodja in timski kader, ki poskrbi, da pravilno motivira ekipo. Je prilagodljiv ter podjetniško naravnan.

Izkušnje ima na vseh sledečih področjih:

 • projektno vodenje,
 • razvojno delo,
 • vodenje sektorjev družb,
 • skrb za uspešno poslovanje podjetja
 • oblikovanje strategije za nadaljnji razvoj podjetja,
 • oblikovanje in izpopolnjevanje poslovnega načrta podjetja,
 • vzpostavitev in vzdrževanje sistema kakovosti podjetja,
 • nadzor nad oddelki in koordinacija med oddelki,
 • spremljanje zasedenosti proizvodnje in sprejem ustreznih ukrepov,
 • spremljanje realizacije in likvidnosti,
 • oblikovanje in izvajanje strategije z namenom rasti podjetja,
 • določanje ciljev in proračunov,
 • zastopanje in predstavljanje družbe na mednarodnem in slovenskem trgu,
 • optimizacija poslovnih procesov,
 • krizni management.

Kandidat je več let živel in delal v tujini kot sektorski vodja in nato direktor tuje družbe. Tako v Sloveniji kot v tujini prevzemal sektorsko vodenje in bil direktor slovenskega podjetja.

Osebno sporočilo: “Et ipsa scientia potestas est – Znanje je moč.”

Jezikovno znanje: Odlično obvlada angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, savinjska, podravska.

Direktor poslovne enote / Direktor prodaje in marketinga

Kandidata-ko odlikuje visoka čustvena in socialna inteligenca. Ima občutek za ljudi, zna deliti znanje, zna tudi zahtevati rezultate in voditi tudi večje time. Je pozitivna, prijazna in delovna oseba, usmerjena k rezultatom. Razmišlja strateško, inovativno in usmerjeno v prihodnost. Je zanesljiv, ljudje mu zaupajo in mu sledijo.

Izkušnje ima na vseh sledečih področjih:

 • vodenje multinacionalnega podjetja,
 • povezovanje manjših timov v visoko produktivni tim s skupnim ciljem, s poudarkom na preseganju rezultatov in osebnem ter profesionalnem razvoju ljudi v timu,
 • sodelovanje in povezovanje z regijo in globalom,
 • marketing, trženje, komuniciranje z mediji, organizacija tudi mednarodnih dogodkov in izobraževanj, inovativni projekti,
 • sodelovanje s ključnimi strankami in inštitucijami,
 • pogajanja za cene zdravil z ZZZS, distributerji in bolnišnicami,
 • lansiranje novih produktov na trg in doseči vodilni položaj na trgu,
 • pripeljati v slovenijo zdravilo, ki ostaja najbolj prodajano zdravilo na trgu že 10 let,
 • povečati prodajo in tržni delež zdravilom, ki so že dlje na trgu.

Odgovoren je bil za vodenje podjetja v Sloveniji in za oddelke znotraj podjetja, kot so finančna služba, marketing in prodaja, medicinski oddelek, logistika in druge podporne funkcije. Še večji poudarek pa je bil na povezovanju teh funkcij v t. i. »brand time«. Pomembno je bilo njegovo aktivno sodelovanje in povezovanje z regijo (Budimpešta/Pariz) in globalom (Chicago). Odgovoren je bil za doseganje finančnih rezultatov, planiranje, oddajanje poročil in številne projekte, prav tako pa za razvoj ljudi in njihov konstanten napredek.

Osebno sporočilo: “Vedno stremim k temu, da »nemogoče« postane »mogoče«. Nikoli se ne zadovoljim s povprečjem, vedno iščem nove in drugačne načine, ki izstopajo iz okvirjev in premikajo meje in standarde.”

Jezikovno znanje: Zelo dobro obvlada angleški jezik, obvlada tudi srbski in hrvaški jezik, razume nemški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, podravska, pomurska.

Vodja marketinga / Vodja dogodkov / Vodja PR

Kandidat-ka je ciljno usmerjen, organiziran in vztrajen. Odlično funkcionira tudi v stresnih situacijah in je pozitivno naravnan. Ima strateški pogled na poslovanje podjetja in ožje na marketing/PR, hkrati pa je prilagodljiv in usmerjen v nove rešitve. Je odličen timski človek in zna potegniti ljudi za seboj.

Izkušnje ima na vseh sledečih področjih:

 • marketing; oglaševanje; digitalni marketing; organizacija dogodkov; PR,
 • produktni marketing,
 • projektno vodenje,
 • prodaja,
 • finance,

Vse delovne izkušnje si je kandidat nabral v različnih mednarodnih podjetjih. Odgovoren je bil za pripravo trženjskega materiala in promocijo blagovne znamke, produktna lansiranja novih modelov, organizacijo dogodkov, proračun, sodelovanje z marketinško agencijo v Sloveniji in tujini.

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški, hrvaški in srbski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

Supply Chain Manager

Kandidata-ko odlikuje dobra odpornost na stres, usmerjenost k rezultatom, in izjemna učinkovitost v kriznih situacijah. Odlikuje ga široko poznavanje procesov oskrbovalne verige, financ in prodajnih operacij v mednarodnem okolju, zelo izražena analitičnost, talent za trende. Vedno išče možnosti za izboljšave, vlaga v učenje in se zaveda prednosti sodelovanja in vodenja z vzorom.

Izkušnje ima iz različnih področij:

 • oskrbovalna veriga – razvoj in optimizacija – nabava, planiranje, KPI, logistika, distribucija, transport in skrb za stranke,
 • vodenje projektov procesnih (SOP, IBP) in sistemskih izboljšav (SAP, Navision),
 • razvoj ljudi, vodenje timov, upravljanje sprememb, treningi in mentorstvo,
 • finančno planiranje in analitika, skrb za P/L, cenovna politika, novi produkti, svetovanje prodaji in marketing,
 • je aktiven člen v mednarodnem združenju za upravljanje oskrbovalne verige (ASCM / APICS).

Odgovoren je bil za vodenje oskrbovalne verige v Sloveniji in tujini, vzpostavljanje novih operacij, uvajanje sistemov, optimizacije in izboljšave procesov in poslovnih modelov, izkaz poslovnega izida, finančno planiranje in analitiko.

Osebno sporočilo: “The manager accepts the status quo; the leader challenges it.”

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški in srbski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska, savinska, podravska, obalna, goriška, zasavska, spodnjeposavska, koroška, pomurska in tujina.

 

Vodja prodaje in marketinga v farmaciji

Kandidata-ko, ki je izkušen Business Unit Manager oz. Business Development Manager, odlikuje pozitivna naravnanost, zavzetost za cilje, proaktivnost (vedno stremi k odličnosti in napredku), učinkovitost, zanesljivost, odločnost. Vedno je odprt za pogled z več perspektiv. Izvrstno se znajde v timskem delu, kjer lahko prevzame različne vloge. Kot vodjo ga odlikuje naravna zavzetost za njegov tim in razvoj posameznikov kot tudi tima kot celote.

Kandidat ima večletne izkušnje iz različnih področij marketinga in prodaje, iz dela v mednarodnem okolju v multinacionalki kot tudi iz dela v manjšem podjetju. Njegove izkušnje vključujejo:

 • pripravo poslovnega plana in strategije,
 • načrtovanje in izvajanje prodajnega plana,
 • načrtovanje in izvajanje marketinških aktivnosti (vključno s pripravo gradiv in dogodkov),
 • vpeljavo digitalnega marketinga,
 • vodenje sodelavcev (tudi vodenje na daljavo),
 • delo v mednarodnem okolju,
 • vodenje projektov,
 • tudi vodenje pomembnih sprememb v podjetju (change management – organizacijske spremembe, spreminjanje kulture podjetja).

Odgovoren je bil za pripravo in doseganje poslovnega plana treh držav, za pripravo in izvedbo marketinške strategije v regiji, vključno z načrtovanjem in izvedbo vseh promocijskih aktivnosti za različne ciljne skupine ter za digitalno transformacijo. Odgovoren je bil tudi za učinkovito vodenje tima 7 ljudi (lociranih v različnih državah), razvoj posameznikov in tima kot celote, za komunikacijo in vzpostavitev ter vzdrževanje dobrih odnosov z notranjimi in zunanjimi partnerji z namenom ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, za planiranje in spremljanje stroškov za marketinške aktivnosti. Kot član vodstva podjetja je bil odgovoren za poslovni rezultat ter ustvarjanje procesov in organizacijske kulture, ki ga zagotavljajo.

Osebno sporočilo: “My goal is to inspire positive action within my circle of influence.”

Jezikovno znanje: aktivno znanje angleškega jezika, poznavanje nemškega jezika ter hrvaščine.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in tujina.

 

Vodja R&D

Kandidata-ko odlikuje strateški pogled, usmerjenost k ciljem in rezultatom, inovativnost, izvirni pristopi, organiziranost, prepričljivost, retorične sposobnosti, strast, radovednost, pozitivna naravnanost, sistematičnost, natančnost, reševanje problemov, težnja k nenehnemu izboljševanju, težnja k integriranju in nadgrajevanju področij. Je odličen vodja in član tima s sposobnostjo dobrega upravljanja z odnosi in pozitivnega motivacijskega vpliva na ekipo.

Kandidat ima za seboj 27-letno karierno pot tako v akademskem kot industrijskem okolju. Izkušnje ima iz naslednjih področij:

 • vodenje razvojnega oddelka,
 • planiranje razvoja,
 • due diligence,
 • razvoj novih izdelkov, metod, tehnologij,
 • polimeri in tehnologije;
 • uvajanje CAE,
 • uvajanje projektnega sistema,
 • uvajanje sistema uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj,
 • vodenje konzorcijskih evropsko sofinanciranih projektov,
 • ocenjevanje raziskovalnih projektov in inovacij,
 • vodenje laboratorija,
 • ISO/TS 16949 in VDA 6.3,
 • projektno vodenje,
 • mreženje,
 • visokošolsko poučevanje, mentorstvo,
 • kreiranje, prevajanje in pregledovanje tehniških besedil.

Trenutno je vodja raziskav in razvoja v mednarodnem podjetju. Pred tem je bil univerzitetni asistent, raziskovalec in projektant strojne opreme.

Odgovoren je bil za vodenje razvojnega oddelka, planiranje razvoja, due diligence, razvoj novih izdelkov, metod, tehnologij, uvedbo CAE v industriji, uvedbo projektnega sistema, uvedbo sistema uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, vodenje konzorcijskih evropsko sofinanciranih projektov; ocenjevanje raziskovalnih projektov in inovacij, vodenje laboratorija, visokošolsko poučevanje in mentorstvo.

Osebno sporočilo: “S svojim znanjem, izkušnjami, veščinami in pozitivnim pristopom prispevam k ustvarjanju motiviranega okolja in k njegovemu napredku. Z usmerjenostjo k rezultatom si prizadevam za izboljševanje odnosov v okolju.”

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški in nemški jezik, iz katerih ima pridobljena certifikata stopnje B2 o aktivnem znanju jezika. Zelo dobro obvlada srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska in tujina.

 

Senior produktni vodja v farmaciji (marketing, prodaja)

Kandidat-ka ima za seboj bogate izkušnje v farmacevtski panogi, na področjih prodaje in marketinga. Odlikujejo ga odlična sposobnost komuniciranja in organizacije dela. Opisan je kot zelo pozitivna in ciljno naravnana oseba miselnostjo, usmerjeno v rešitve. Ima sposobnost razvoja edinstvenih rešitev ali alternativ, ki spodbudijo inovacije in povečujejo agilnost. Z močnim občutkom empatije ceni sodelovanje s člani tima in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Z leti je pridobil marketinške in prodajne izkušnje ter poznavanje ključnih strank slovenskih bolnišnic in drugih deležnikov v slovenskem zdravstvenem sistemu. Zelo izkušen je na različnih medicinskih področjih.

Svojo kariero pot je gradil od prodajnega zastopnika do vodje področja za biološka zdravila pri vodilnem mednarodnem podjetju za biološka zdravila.

Ima izkušnje na vseh sledečih področjih:

 • marketing: razvoj/izvedba strategije in marketinškega načrta izdelkov v sodelovanju z ustreznimi funkcijami v podjetju; določanje prednostnih nalog dodeljenih izdelkov in ustrezno usklajevanje proračuna sredstev v okviru dejavnosti promocije (organizacija dogodkov, razvoj promocijskega gradiva, digital…),
 • prodaja: letno planiranje prodaje, redno spremljanje prodaje, pregled tržnega okolja, zagotoviti, da je oblikovanje cen izdelkov na ustreznem nivoju razpisov za lokalni trg, vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih profesionalnih odnosov s strankami,
 • pozicija vodje področja za biološka zdravila je zahtevala veliko koordinacije aktivnosti tako navznoter podjetja (cenovna politika, vstop na trg, komuniciranje…), kot tudi navzven. Naloge niso obsegale samo dela z določenim izdelkom ali predpisovalci, ampak je delo vključevalo tudi prepoznavo novih zainteresiranih deležnikov in delo z njimi z namenom, da se zagotovi primerna kontinuiteta zdravljenja bolnikov,
 • PR s področja onkologije.

V poteku kariere je bil usmerjen v zadovoljevanje prihodnjih potreb bolnikov in odgovoren za veliko različnih vidikov procesa: od uvedbe novega izdelka, razvoja promocijske podpore do izjemno pomembnega terenskega dela in implementacije strategije. Nazadnje je skrbel za strategijo maksimizacije vrednosti 40 % prodaje podjetja zaradi prihoda številne konkurence na področje originalnih bioloških zdravil.

Osebno sporočilo: “Just do it (Nike). Because if you don’t’ and its worth doing, … somebody else definitely will.” 

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika, zelo dobro znanje srbskega in hrvaškega jezika in dobro znanje nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska, savinska, podravska, obalna, goriška, zasavska, spodnjeposavska, koroška, pomurska in tujina.

 

Direktor / Direktor prodaje

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja empatičnosti in sposobnosti vživeti se v pozicije različnih deležnikov, kar mu daje prednost pri razumevanju poslovnih procesov. Zaradi izkušenj v tujini razume globalni poslovni svet. Je energičen in ciljno orientiran, zna motivirati ekipo in preko nje dosegati rezultate.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • prodaja in marketing, business development,
 • prodajna strategija in portfolio management,
 • projektno vodenje,
 • industrializacija projektov v industriji,
 • vodenje raznolikih, mednarodnih ekip.
 • Kandidat je dve leti delal in živel v tujini – Mehiki in ZDA. Delal je na področju business developmenta.

Odgovoren je bil za postavitev celostne strategije prodaje in marketinga, operativno vodenje prodaje in logistike, business development in akvizicije, proračun in cash-flow ter planiranje proizvodnje.

Osebno sporočilo: »Verjamem v sposobnosti ljudi in pragmatično razmišljanje. Dobra in pogosta komunikacija je ključnega pomena. Radovednost me žene, da se vse skozi učim in vsak dan postajam boljši.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, dobro govori nemško, srbsko in hrvaško, pasivno francosko, razume špansko.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska in zasavska.

 

Vodja (digitalnega) marketinga

Kandidata-ko odlikuje organiziranost in vztrajnost, komunikativnost, pozitivna naravnanost, kreativnost, usmerjenost v rezultate, samoiniciativnost, poštenost, vestnost, natančnost, javno nastopanje, zmožnost prilagajanja, pripravljenost na nova znanja in izzive. Je tudi odličen timski človek.

Kandidat-ka ima bogate izkušnje na področju digitalnega marketinga:

 • Izvajanje različnih kampanj za boljšo prepoznavnost blagovne znamke ter večjo prodajo, od brifiranja agencij do končne potrditve (kreativa in medijski zakup);
 • sodelovanje in usklajevanje s številnimi agencijami,
 • vzdrževanje spletnih strani,
 • usklajevanje vsebin socialnih medijev in influence marketing,
 • doseganje planiranega števila potencialnih kupcev z različnimi CRM aktivnostmi (lead generation),
 • podpiranje prijav na dogodke preko različnih digitalnih in CRM kanalov,
 • vodenje zelo odgovornih in velikih projektov,
 • načrtovanje in nadzor budgeta,
 • analiziranje uspešnosti marketinških kampanj,
 • večletne izkušnje v večjih mednarodnih podjetjih.

Odgovoren je bil za digitalni marketing ter za CRM aktivnosti: lead generation, social marketing, influence marketing, marketing automation, posodabljanje internetnih strani, SEM, e-mail itd. Prav tako je bil odgovoren za celotno koordinacijo in organizacijo večjih vsebinskih projektov ter za nadzor budgeta in analiziranje uspešnosti vsake kampanje.

Kandidat je dobro organiziran, saj je bilo potrebno koordinirati številne delovne naloge z različnimi osebami v različnih agencijah. Delo je zahtevalo hitro opravljanje nalog s konstantnim prilagajanjem.

Osebno sporočilo: »S pozitivno energijo in dobrim sodelovanjem je vsak cilj dosegljiv.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro pa španski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

HR manager / Vodja kadrovske službe / Pravnik za skladnost poslovanja

Kandidat-ka je pri svojem delu sem učinkovit in usmerjen v reševanje problemov ter doseganje zastavljenih ciljev. Je oseba, ki hitro identificira problem in oblikuje rešitev. Je dober organizator dela in ima izostren občutek za določanje prioritet. Sposoben je strateškega načrtovanja in oblikovanja sistemskih rešitev, samostojne ter učinkovite organizacije dela ter učinkovitega reševanja kriznih situacij. S svojim delom in odnosom do dela je vzgled svojim sodelavcem. Hitro se odziva na delovne izzive, najde najustreznejše rešitve ter izbrano rešitev s trdim delom, znanjem in izkušnjami tudi izpelje. Delo opravlja samostojno, uspešno prevzema nove vsebine in dodaten obseg dela ter učinkovito načrtuje in organizira svoje delo, da je le-to opravljeno pravočasno in kakovostno.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • izvajanje kadrovskih funkcij,
 • usmerjanje in vodenje kadrovskih postopkov,
 • uvajanje organizacijskih sprememb, razvijanje in implementiranje HR orodja in politike,
 • spremljanje potreb zaposlenih ter usmerjanje njihovega nenehnega izpopolnjevanja,
 • skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu ter priprava internih in splošnih aktov organizacij,
 • skrb za skladnost poslovanja organizacije z veljavnimi predpisi,
 • zagotavljanje vseh oblik pravne podpore pri poslovanju organizacije.

Odgovoren je bil za vzpostavitev kadrovske službe in implementacijo sodobnih principov kadrovskega managementa, popisovanje in analiziranje poslovnih procesov in v sodelovanju z vodjem organizacijskih enot za pripravo predloga reorganizacije organizacije z opredelitvijo kompetenc za posamezne skupine delovnih mest. Prav tako je bil odgovoren za izbiro in implemetacijo aplikacije za finančno/računovodsko in kadrovsko poslovanje organizacije, za zagotavljanje pravne podpore pri poslovanju organizacije in zagotavljanje skladnosti poslovanja organizacije z veljavnimi predpisi ter za varstvo osebnih podatkov – GDPR.

Osebno sporočilo: “Pri svojem delu sem učinkovit-a in usmerjen-a v reševanje problemov ter doseganje zastavljenih ciljev. Sem oseba, ki hitro identificira problem in oblikuje rešitev.”

Jezikovno znanje: zelo dobro obvlada angleški jezik, dobro pa hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Sodelavec v digitalnem marketingu

Kandidata-ko odlikuje hitra učljivost in prilagodljivost, kakor tudi pripravljenost na nove izzive. Poleg tega ima zelo širok nabor kompetenc, ki segajo od javnega nastopanja, preko video in fotografije pa do projektnega vodenja in organizacije dogodkov.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • organizacija dogodkov,
 • javno nastopanje,
 • učenje,
 • foto in videografija,
 • projektno vodenje.

Odgovoren je bil za tekoče izvajanje pouka kot učitelj, design in izvedba team building programov, design in izvedbo mobilnih programov tipa sob pobega, ustvarjanje promocijskega materiala, organizacijo srednje velikih dogodkov.

Osebno sporočilo: »Vsako delo se lahko izboljša; ko smo prepričani, da smo dovolj dobri, se naš napredek konča.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro pa hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

 

Vodja projektov v razvoju

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti, organiziranosti in anlitičnosti. Je vztrajen in dobro odporen na stres. Usmerjen na rezultate, radoveden in inovativen. Je direkten v komunikaciji in vedno razmišlja v dobro projekta, ekipe in podjetja.

Kandidat ima izkušnje iz vseh sledečih področij:

 • projektno vodenje razvojnih projektov v proizvodnji,
 • potrjevanje orodij za plastiko in gumo – PPAP, organizacija vzorčenj, analiza merilnih poročil, določitev in organizacija korekcij na orodjih,
 • dizajn & proces FMEA; ISO 9001&14001,
 • strateška nabava na domačem in tujih trgih – povpraševanja in izbor najustreznejših dobaviteljev, iskanje novih dobaviteljev, pogajanja o cenah in optimizacija stroškov, reševanje reklamacij in ocenjevanje dobaviteljev, razvoj dobaviteljev,
 • aplikacijski inženiring in
 • mehanske meritve.

Odgovoren je bil za planiranje, organiziranje, vodenje, kontroliranje in zaključevanje razvojnih projektov, komunikacijo z naročniki projektov, podporo nabavi pri izbiri dobaviteljev za potrebe projektov, potrjevanja, vzorčenja in korekcije orodij ter podporo proizvodnji pri reševanju problemov.

Osebno sporočilo: »Pri svojem delu se trudim biti najboljši-a. Vedno sem odprt-a za nova znanja in spoznanja. Uživam v timskem delu, sposoben-na pa sem tudi samostojnega reševanja zadanih nalog.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, dobro pa nemški, italijanski, hrvaški in srbski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

 

Vodja pravne službe / Direktor pravnega področja

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja organiziranosti in natančnosti. Je zelo vztrajen in sposoben obvladovati stres tudi v zelo zahtevnih situacijah, ki zahtevajo hitro odzivnost. Veliko mu pomeni dobra klima v njegovi ekipi, zato ves čas skrbi za pozitivno vzdušje, sprotno odpravljanje kritičnih situacij, za dobre odnose, pa tudi za sprotni prenos znanja med sodelavci. Je odličen timski vodja, saj pri vodenju ekipe ves čas skrbi za pozitivno ciljno naravnanost tima.

Kandidat je po izobrazbi magister gospodarskega prava s pravosodnim izpitom. Ima več kot 10 let delovnih izkušenj na različnih pravnih področjih povezanih s komercialo, od tega več kot 8 let vodstvenih delovnih izkušenj v mednarodnem okolju, vodenjem ekipe pravne službe podjetja, s sedežem v Sloveniji in večjim številom hčerinskih družb s sedežem v tujini. Pred tem je 5 let pridobival delovne izkušnje v pravosodju (odvetništvo,…).

Ključna področja, na katerih ima izkušnje, so:

 • pogajanja pri sklepanju mednarodnih prodajnih in svetovalnih pogodb in specifičnih pogodb povezanih s ključno dejavnostjo skupine,
 • korporativno upravljanje družb skupine (skupščine,..),
 • pravna podpora finančni službi pri odnosu z bankami in pri potrošniškem kreditiranju,
 • skrb za varstvo intelektualne lastnine skupine na področju IT in blagovnih znamk pri uvajanju novih inovativnih produktov,
 • pravna podpora pri pridobivanju državnih pomoči RS in EU in kandidiranju v postopkih javnih naročil,
 • varstvo potrošnikov na področju digitalizacije in varstvo osebnih podatkov.
 • Kandidat ima izkušnje tudi na ne-pravnih področjih: skrb za skladnost poslovanja z nacionalno regulativo posamezne države, v kateri je skupina aktivna.

Kandidat je bil odgovoren za vodenje, koordinacijo in organizacijo pravne službe, ter za izpeljavo vseh njenih zadolžitev na poslovnem, regulatornem, korporativnem in finančnem področju celotne skupine, za vodenje in koordinacijo zelo zahtevnih pravnih projektov povezanih z vstopi skupine na različne trge, za pravno podporo pri zastopanju družb skupine v zahtevnih sodnih in upravnih postopkih doma in v tujini ter za vodenje in koordinacijo drugih najzahtevnejših pravnih projektov skupine ….

Osebno sporočilo: »Pozitivna klima med sodelavci in njihova motiviranost sta zagotovilo za odlične delovne rezultate.«

Jezikovno znanje: obvlada angleški jezik, hrvaški in srbski jezik pisno in ustno, zelo dobro tudi nemški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, savinska, dolenjska, obalna, tujina.

 

Direktor / Direktor področja

Kandidat-ka zase pravi, da dela s strastjo in se drži visokih standardov, kako biti profesionalen in spoštovati moralne-etične standarde (poštenost, spoštovanje različnosti, lojalnost, odzivnost). Vodi ga moto: »Z enakim številom zaposlenih v ekipi je možno narediti več. Kako delati drugače s spremembo načina dela, procesa, nadgradnje znanja, ki je nekaj stalnega in  vsakodnevnega.« Da se to doseže, ogromno energije vlaga v komunikacijo ter trening sebe in svojih sodelavcev – tudi medoddelčno, ker brez prave ekipe danes rezultate težko dosežeš.

Izkušnje ima iz naslednjih področij:

 • Personalizirana proizvodnja “make-to-order” po principih INDUSTRY 4.0,
 • Supply Chain v širšem pomenu (obrat zaloge, transport B2B in B2C, centralno skladišče, pogajanje z dobavitelji, časi dobav, optimizacijske tehnike),
 • učinkovitost procesov, implementacija ter spremljanje KPI-jev,
 • upravljanje projektov na področju avtomatizacije,
 • upravljanje večjega števila zaposlenih ter medoddelčno povezovanje,
 • agilne metode vodenja in stalne izboljšave,
 • PLM oziroma spremljanje življenjskega cikla produkta,
 • PERSONA oziroma spremljanje obnašanja kupca/stranke ter njegovih navad,
 • postavljanje strateške in operativne arhitekture za digitalizacijo sistemov podjetja,
 • delal je na različnih direktorskih pozicijah povezanih z INDUSTRIJO ter RETAILOM po celotnem EU področju,
 • večletne izkušnje iz START-UP okolja.

V vsakem okolju do sedaj je bil odgovoren za izboljšave delovanja podjetja, postavitev sistematičnosti. Obvlada področja ki jih lahko digitaliziramo ter posledično tudi merimo. V največji meri je bil odgovoren nad vsemi področji, ki se dotikajo “back office-a”. Hkrati je bil vedno odgovoren za PnL, CAPEX, OPEX, EBITDA na nivoju oddelka in tudi celotnega podjetja.

Osebno sporočilo: »Vedno je prostor za izboljšavo in vedno obstaja način, kako delati drugače. To te odlepi od povprečja in posledično zmanjša nervozo v ekipi.«

Jezikovno znanje: sporazumeva se tekoče angleško, srbsko in hrvaško in zelo osnovno nemško.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, dolenjska, gorenjska, obalna, spodnjeposavska, koroška, savinska, tujina, goriška, zasavska, Pomurje, podravska.

 

Ostali članki

Večna tekma: gibanje proti sedentarnosti na delovnem mestu

14.08.2019
Ste že slišali za sedentarnost? Sedentarnost je aktivnost posameznika med sedenjem v budnem stanju, pri katerem je energetska poraba mišic...

Hekaton: sodelujmo, tekmujmo in se družimo, da bomo dosegli skupen uspeh

17.07.2019
Kot psihologinjo me je pozitivno presenetila energija, ki je bila med nami in ideje, ki so švigale v posameznih skupinah. Hkrati pa sem bila...

IZGORELOST - kako jo prepoznati in se iz nje izviti?

14.06.2019
Dobili smo se še na zadnjem FOW zajtrku pred poletnimi počitnicami. Naša gosta sta bila Matic Vošnjak in Janko Bras, tema pa izgorelost. Okrog 20...