Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Top karierni premiki

Laura Smrekar

Partnerka, direktorica komuniciranja

Samo tisti, ki svoje delo opravljajo s strastjo lahko premikajo meje in ustvarjajo uspešne zgodbe. V Competu iščemo prav take: talente, ki bodo lahko soustvarjali vaše uspehe.

Predstavljamo vam:

… 6 novih kandidatov:

strokovnjake, ki smo jih osebno spoznali in ki jih zanimajo novi izzivi. Če bi želeli koga izmed njih povabiti na razgovor, nam pišite na tkp@competo.si – v dogovoru s kandidatom vam bomo posredovali natančnejše informacije in vas neposredno povezali.

V primeru dogovora o zaposlitvi znaša cena 10 % letne bruto plače kandidata.

 

Direktor / Vodja prodaje

 • INDUSTRIJA
 • Trgovina in izdelki široke potrošnje
 • Tehnološka, medijska in komunikacijska podjetja
 • LETA IZKUŠENJ
 • >10
 • >10

Kandidat-ka ima izkušnje na področju prodaje. 

Kot glavne dosežke izpostavi:

 • Delovanje na novih mednarodnih trgih.
 • Uspešno vzpostavljanje dolgoročnih mednarodnih odnosov.
 • Razvoj novih izdelkov in plasiranje na trg.

Njegove glavne odgovornosti:

 • Postavljanje strateških usmeritev.
 • Postavljanje ciljev, spremljanje in ocenjevanje rezultatov.
 • Razvoj produktov.
 • Vodenje različnih delovnih skupin in teamov.

Osebno sporočilo: “Kdor ni ptica, naj ne seda na robove prepadov.

Jezikovno znanje: zelo dobro znanje angleškega jezika, srbohrvaško.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska, zasavska.

 

Specialist za regulativo

 • INDUSTRIJA
 • Kemijska in farmacevtska industrija
 • Javni sektor (knjižnica)
 • LETA IZKUŠENJ
 • >10
 • <5

Kandidat-ka trenutno dela na področju farmacije – področje regulative.

Kot glavne dosežke izpostavi:

 • Kakovostno, v skladu z dogovorom opravljeno delo, ki prinaša želene rezultate.
 • Uspešno, pregledno in transparentno komuniciranje s sodelavci, partnerji ter pristojnimi organi.
 • Sodelovanje pri pripravi dokumentov s področja regulative pri vzpostavitvi sistema kakovosti ISO 9001:2015.
 • Sodelovanje pri pripravi dokumentov s strani regulative pri farmakovigilančni inšpekciji in inšpekciji s strani partnerjev.

Njegove glavne odgovornosti na trenutnem delovnem mestu so:

 • Priprava vloge za pridobitev in vzdrževanje dovoljenj za promet z zdravili.
 • Prevod, priprava in pregled besedil v skladu s QRD in nacionalnimi smernicami za zdravila registrirana po CP, MRP/DCP in NP postopku.
 • Prevod in pregled izobraževalnega in marketinškega materiala.
 • Prevod, priprava in pregled tekstov za medicinske pripomočke in prehranska dopolnila.
 • Spremljanje novosti na področju EU zakonodaje, slovenske zakonodaje in zakonskih sprememb.

Osebno sporočilo: “Nikoli ni prepozno, da postaneš to, kar bi lahko bil.

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika, dobro znanje srbskega jezika in hrvaškega jezika, osnovno znanje nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, savinjska.

 

Vodja blagovne znamke / Strokovnjak za vsebinski marketing / “Trade marketing manager”

 • INDUSTRIJA
 • Potovanja, turizem in prosti čas
 • Trgovina in izdelki široke potrošnje
 • LETA IZKUŠENJ
 • >10
 • >10

Kandidat-ka trenutno dela na področju prodaje, marketinga, razvoja trgov ter dela s ključnimi strankami.

Kot glavne dosežke izpostavi:

 • So-oblikovanje in zagotavljanje mentorske podpore za namen razvoja profesionalne poti večih posameznikov, ki so danes uspešni in renomirani F&B profesionalci.
 • Vpeljava inovativnih pristopov na področju trade marketinga v maloprodaji in veleprodaji. Prispevanje k rasti prodaje celotnega portfela s smiselnim povezovanjem komplementarnih produktov (npr. žgane pijače in polnila) in posledična podpora kanala domačega uživanja pijač, t.i. “Confident mixing”.
 • Soustvarjanje razvoja in prepoznavnosti blagovne znamke kave, predvsem z degustacijami in pogajanji. Po uspešni implementaciji zagotavlja ustrezno izobraževanje vezano na pravilno pripravo kave.
 • Predajanje znanja različnim generacijam gostinskih delavcev predvsem v Sloveniji. Gostovanje v vseh državah bivše Jugoslavije za namen izobraževanja. Izvedba (v dobrih 6 letih) preko 700 izobraževanj in vzpostavitev mreže z več kot 6000 kontakti.
 • Razvoj blagovne znamke rakije, ki velja za najuspešnjejši “brand launch” v kategoriji super-premium žganih pijač zadnjih 15 let.

Njegove glavne odgovornosti na trenutnem delovnem mestu so:

 • Produktno izobraževanje, interno in eksterno (predvsem b2b).
 • Celostno F&B svetovanje (b2b).
 • Razvoj strategije implementacije blagovne znamke za različne prodajne kanale (b2b in b2c).
 • Organizacija dogodkov.
 • Upravljanje z blagovnimi znamkami.
 • Trade marketing svetovanje.
 • Copyrighting.
 • Razvoj produktov.

Osebno sporočilo: “It’s all in the balance” in “Fail to prepare = prepare to fail.

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika, dobro znanje srbo-hrvaškega jezika, dobro znanje nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska.

 

Direktor / Vodja marketinga / Strokovnjak za marketing in odnose z javnostmi

 • INDUSTRIJA
 • Potovanja, turizem in prosti čas
 • Trgovina in izdelki široke potrošnje
 • Tehnološka, medijska in komunikacijska podjetja
 • LETA IZKUŠENJ
 • <5
 • 5 – 10
 • >10

Kandidat-ka trenutno dela na področju marketinga.

Kot glavne dosežke izpostavi:

 • Uspešno vodenje in dvig prodaje (najboljša sezona v zgodovini poletnega turizma v smučarskem centru).
 • Povrnitev ugleda blagovne znamke in dvig brand image -a z indeksa 100 na 117.
 • Učinkovita komunikacija – prejem več nagrad za oglaševalske dosežke v različnih vlogah (kot agencija ali kot naročnik). EFFIE, DIGGIT, SOF, WEBSI, SPORTO.
 • Priznanje stroke – izvedba predavanj na fakultetah in sodelovanje kot član žirije na oglaševalskih tekmovanjih.
 • Razvoj dveh novih zelo uspešnih blagovnih znamk za živilsko trgovsko verigo.

Njegove glavne odgovornosti na trenutnem delovnem mestu so:

 • Vodenje marketinga (strateški marketing, digitalni marketing in socialni mediji, lojalnostni program, vendor marketing).
 • Vodenje korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi.
 • Organizacija dogodkov.
 • Družbena odgovornost in trajnost.
 • Analitika in tržne raziskave.
 • Upravljanje blagovne znamke.

Osebno sporočilo: “Screw it, let’s do it.” by Richard Branson

Jezikovno znanje: dobro znanje angleškega jezika, osnovno znanje nemškega jezika, dobro znanje hrvaškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska oz. celotna Slovenija.

 

Strokovnjak za razvoj novih poslovnih modelov/CINO (Chief Innovation Officer)/Direktor podjetja

 • INDUSTRIJA
 • Avtomobilska industrija
 • Tehnološka, medijska in komunikacijska podjetja
 • Finančne storitve
 • LETA IZKUŠENJ
 • >10
 • 5-10
 • 5-10

Kandidat-ka ima izkušnje na področju vodenja podjetja, logistike razvoja novih poslovnih modelov in marketinga.

Kot glavne dosežke izpostavi:

 • Vzpostavitev centralne logistike v skupini podjetij, ki je dobavitelj v avtomobilski industriji.
 • Izboljšanje KPI-jev oskrbne verige (znižanje zalog za 30%, 98% točnost dobav kupcem v avtomobilski industriji).
 • Vzpostavitev visoko tehnološke vertikale v zrelem podjetju po konceptu odprtega inoviranja.
 • Pozicioniranje zrelega industrijskega podjetja kot privlačnega delodajalca za tehnične in strokovne kadre (»employer re-branding«).

Njegove glavne odgovornosti na trenutnem delovnem mestu so:

 • Odgovornost za operativno poslovanje tehnološke vertikale in koordinacija aktivnosti med poslovnim razvojem, prodajo in produktnim razvojem.
 • Kadrovanje in razvoj kadrov.
 • Spremljanje finančnega poslovanja tehnološke vertikale in zagotavljanje virov financiranja za razvojne aktivnosti.
 • Priprava strategije tehnološke vertikale, projekcij, planov in realizacije ter priprava marketinške strategije na ravni vertikale in posameznih produktov.
 • Vzpostavljanje strateških partnerstev z različnimi deležniki pri odprtem inoviranju na področju razvoja in poslovnega razvoja.

Osebno sporočilo: “Vse kar delaš v življenju, delaj s strastjo.

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika, dobro znanje hrvaškega jezika, osnovno znanje italijanskega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Finančni manager

 • INDUSTRIJA
 • Trgovina in izdelki široke potrošnje
 • Kemijska in farmacevtska industrija
 • Nepremičnine in gradbeništvo
 • Finančne storitve
 • Proizvodnja
 • LETA IZKUŠENJ
 • <5
 • <5
 • <5
 • <5
 • 5-10

Kandidat-ka trenutno dela na področju financ.

Kot glavne dosežke izpostavi:

 • Sodelovanje in uspešen zaključek pogajanj z mednarodnimi bankami za projektno financiranje v višini 200 mio EUR.
 • Vodenje projektov na področju M&A, bančnega in projektnega financiranja, odkupov slabih posojil v višini 60 mio EUR.
 • Sodelovanje pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju.
 • Izboljšanje upravljanja denarnega toka in obratnega kapitala.
 • Transformacija finančno računovodskega oddelka in priprava nove metodologije kalkulacije lastne cene.

Njegove glavne odgovornosti na trenutnem delovnem mestu so:

 • Vodenje in organiziranje finančno računovodskega oddelka s 10 zaposlenimi vključno z upravljanjem denarnega toka in obratnega kapitala.
 • Izkušnje z vodenjem teamov različnih starosti in kompleksnejših projektov v mednarodnem in slovenskem poslovnem okolju.
 • Vodenje celotnega procesa za zagotovitev bančnih virov za financiranje investicij, vključno s pripravo investicijskih eleboratov in strateških planov poslovanja.
 • Uvajanje in vzpostavitev sprememb v poslovanju in novih pristopov v finančnem, prodajnem, proizvodnjem in projektnem kontrolingu ter vzpostavitev KPI.
 • Vodenje projektov na področju M&A, projektnega in bančnega financiranja ter uvajanja novejših pristopov v kontrolingu (kot finančni svetovalec).

Osebno sporočilo: “Če želite biti hitri, pojdite sami. Če želite priti daleč, pojdite skupaj.” 

Jezikovno znanje: dobro znanje angleškega jezika, osnovno znanje nemškega jezika, dobro znanje hrvaškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska, obalna, goriška, tujina.

Ostali članki

Spremembe so proces

25.06.2022
Spremembe so proces. Ko uvajamo spremembe v podjetjih, še posebej, če so večje in posegajo v del organizacijske kulture ali se tičejo novih...

Spremembe - Skupaj na ladji

13.06.2022
Spremembe so del razvoja vsake organizacije in so nujne za njen dolgoročen obstoj. Ljudje so tisti, ki spremembe uvajajo. V interesu vodstva...

Q&A – Kakšen pomen imajo informacije za zaposlene v procesu organizacijskih sprememb?

11.06.2022
Organizacijske spremembe so kompleksne in za marsikaterega člana organizacije predstavljajo velik izziv. Večkrat so nepričakovane ali pa so plod...