Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Top karierni premiki

Blaž Bejek

Partner, direktor iskanja in selekcije

Samo tisti, ki svoje delo opravljajo s strastjo lahko premikajo meje in ustvarjajo uspešne zgodbe. V Competu iščemo prav take: talente, ki bodo lahko soustvarjali vaše uspehe.

Predstavljamo vam:

… nove 4 kandidate:

… iz prejšnjih številk TKP pa še:

TKP56

TKP 55

TKP 54

TKP 53

TKP 52

TKP 51

TKP 50

strokovnjake, ki smo jih osebno spoznali in ki jih zanimajo novi izzivi. Če bi želeli koga izmed njih povabiti na razgovor, nam pišite na tkp@competo.si – v dogovoru s kandidatom vam bomo posredovali natančnejše informacije in vas neposredno povezali.

V primeru dogovora o zaposlitvi znaša cena 9 % letne bruto plače kandidata.

Vodja marketinga

Kandidata-ko odlikuje kreativnost, strateški pogled, ciljna in pozitivna naravnanost, usmerjenost v rezultate, samoiniciativnost, poštenost, vestnost, pripravljenost sprejemati nova znanja, tehnologije in izzive, ravnanje v kriznih situacijah, javno nastopanje, zmožnost prilagajanja.

Je odličen timski človek in zna potegniti ekipo za seboj.

Izkušnje ima iz različnih področij:

 • Izvajanja aktivnosti na področju digitalnega marketinga, ROPO aktivnosti, lead generation, nurturing, social marketing, infulence marketing, SEO,..
 • korporativno in tržno komuniciranje,
 • upravljanje z blagovnimi znamkami, pisanje besedil in uredništvo,
 • organiziranje dogodkov za obstoječe in potencialne stranke ter prodajno osebje,
 • načrtovanje, vodenje in izvajanje sponzorskih aktivnosti z namenom doseganja prodajnih in korporativnih učinkov.
 • Kandidat ima večletne izkušnje kot direktor marketinga v družbi v Sloveniji, kot tudi na področju mednarodnega marketinga na trgih vzhodne Evrope.

Odgovoren je bil za pripravljanje strategije področja, izdelavo taktičnih in operativnih planov organizacijske enote ter postavljanje in doseganje kratkoročnih ciljev skladno s strategijo področja. Prav tako je bil odgovoren za izvajanje akcij digitalnega marketinga: lead generation, nurturing, ROPO aktivnosti, social marketing, infulence marketing, SEO,.. Organiziral je dogodke za obstoječe in potencialne stranke ter prodajno osebje, organiziral in izvajal akcije pospeševanja prodaje ter marketinške aktivnosti ob lansiranju novih storitev in produktov. Odgovoren je bil tudi za načrtovanje, vodenje in izvajanje  sponzorskih aktivnosti, vodenje in koordiniranje korporativnega marketinga ter odnosov z javnostmi, za postavitev nove celostne grafične podobe, naročanje promocijskega materiale, izdelavo brošur, letakov, pisanje produktnih, spletnih vsebin, uredništvo revij, sodelovanje z marketinško agencijo.

Osebno sporočilo:

» Glavna vodila pri delu: 

 • timsko delo: sodelavci in zaposleni so največji kapital organizacije, ki ga je treba motivirati in »plemenititi«,
 • drugačnost: inovativni in učinkoviti pristopi, ki imajo merljive cilje in rezultate,
 • sodelovanje: zagovarja tesno sodelovanje marketinga z vodstvom in ostalimi timi v organizaciji,
 • »živeti« in verjeti s produkti in dosegati zadane cilje.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro srbski in hrvaški, opravil tečaj nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

Vodja družbe

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti, vztrajnosti ter organiziranosti. Izraža močan čut za odgovornost, je vztrajen in delaven. Dobro se počuti v okolju, ki nudi kompleksne izzive. Je izrazit vodja in timski kader, ki poskrbi, da pravilno motivira ekipo. Je prilagodljiv ter podjetniško naravnan.

Izkušnje ima na vseh sledečih področjih:

 • projektno vodenje,
 • razvojno delo,
 • vodenje sektorjev družb,
 • skrb za uspešno poslovanje podjetja
 • oblikovanje strategije za nadaljnji razvoj podjetja,
 • oblikovanje in izpopolnjevanje poslovnega načrta podjetja,
 • vzpostavitev in vzdrževanje sistema kakovosti podjetja,
 • nadzor nad oddelki in koordinacija med oddelki,
 • spremljanje zasedenosti proizvodnje in sprejem ustreznih ukrepov,
 • spremljanje realizacije in likvidnosti,
 • oblikovanje in izvajanje strategije z namenom rasti podjetja,
 • določanje ciljev in proračunov,
 • zastopanje in predstavljanje družbe na mednarodnem in slovenskem trgu,
 • optimizacija poslovnih procesov,
 • krizni management.

Kandidat je več let živel in delal v tujini kot sektorski vodja in nato direktor tuje družbe. Tako v Sloveniji kot v tujini prevzemal sektorsko vodenje in bil direktor slovenskega podjetja.

Osebno sporočilo: “Et ipsa scientia potestas est – Znanje je moč.”

Jezikovno znanje: Odlično obvlada angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, savinjska, podravska.

Direktor poslovne enote / Direktor prodaje in marketinga

Kandidata-ko odlikuje visoka čustvena in socialna inteligenca. Ima občutek za ljudi, zna deliti znanje, zna tudi zahtevati rezultate in voditi tudi večje time. Je pozitivna, prijazna in delovna oseba, usmerjena k rezultatom. Razmišlja strateško, inovativno in usmerjeno v prihodnost. Je zanesljiv, ljudje mu zaupajo in mu sledijo.

Izkušnje ima na vseh sledečih področjih:

 • vodenje multinacionalnega podjetja,
 • povezovanje manjših timov v visoko produktivni tim s skupnim ciljem, s poudarkom na preseganju rezultatov in osebnem ter profesionalnem razvoju ljudi v timu,
 • sodelovanje in povezovanje z regijo in globalom,
 • marketing, trženje, komuniciranje z mediji, organizacija tudi mednarodnih dogodkov in izobraževanj, inovativni projekti,
 • sodelovanje s ključnimi strankami in inštitucijami,
 • pogajanja za cene zdravil z ZZZS, distributerji in bolnišnicami,
 • lansiranje novih produktov na trg in doseči vodilni položaj na trgu,
 • pripeljati v slovenijo zdravilo, ki ostaja najbolj prodajano zdravilo na trgu že 10 let,
 • povečati prodajo in tržni delež zdravilom, ki so že dlje na trgu.

Odgovoren je bil za vodenje podjetja v Sloveniji in za oddelke znotraj podjetja, kot so finančna služba, marketing in prodaja, medicinski oddelek, logistika in druge podporne funkcije. Še večji poudarek pa je bil na povezovanju teh funkcij v t. i. »brand time«. Pomembno je bilo njegovo aktivno sodelovanje in povezovanje z regijo (Budimpešta/Pariz) in globalom (Chicago). Odgovoren je bil za doseganje finančnih rezultatov, planiranje, oddajanje poročil in številne projekte, prav tako pa za razvoj ljudi in njihov konstanten napredek.

Osebno sporočilo: “Vedno stremim k temu, da »nemogoče« postane »mogoče«. Nikoli se ne zadovoljim s povprečjem, vedno iščem nove in drugačne načine, ki izstopajo iz okvirjev in premikajo meje in standarde.”

Jezikovno znanje: Zelo dobro obvlada angleški jezik, obvlada tudi srbski in hrvaški jezik, razume nemški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, podravska, pomurska.

Vodja marketinga / Vodja dogodkov / Vodja PR

Kandidat-ka je ciljno usmerjen, organiziran in vztrajen. Odlično funkcionira tudi v stresnih situacijah in je pozitivno naravnan. Ima strateški pogled na poslovanje podjetja in ožje na marketing/PR, hkrati pa je prilagodljiv in usmerjen v nove rešitve. Je odličen timski človek in zna potegniti ljudi za seboj.

Izkušnje ima na vseh sledečih področjih:

 • marketing; oglaševanje; digitalni marketing; organizacija dogodkov; PR,
 • produktni marketing,
 • projektno vodenje,
 • prodaja,
 • finance,

Vse delovne izkušnje si je kandidat nabral v različnih mednarodnih podjetjih. Odgovoren je bil za pripravo trženjskega materiala in promocijo blagovne znamke, produktna lansiranja novih modelov, organizacijo dogodkov, proračun, sodelovanje z marketinško agencijo v Sloveniji in tujini.

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški, hrvaški in srbski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

Supply Chain Manager

Kandidata-ko odlikuje dobra odpornost na stres, usmerjenost k rezultatom, in izjemna učinkovitost v kriznih situacijah. Odlikuje ga široko poznavanje procesov oskrbovalne verige, financ in prodajnih operacij v mednarodnem okolju, zelo izražena analitičnost, talent za trende. Vedno išče možnosti za izboljšave, vlaga v učenje in se zaveda prednosti sodelovanja in vodenja z vzorom.

Izkušnje ima iz različnih področij:

 • oskrbovalna veriga – razvoj in optimizacija – nabava, planiranje, KPI, logistika, distribucija, transport in skrb za stranke,
 • vodenje projektov procesnih (SOP, IBP) in sistemskih izboljšav (SAP, Navision),
 • razvoj ljudi, vodenje timov, upravljanje sprememb, treningi in mentorstvo,
 • finančno planiranje in analitika, skrb za P/L, cenovna politika, novi produkti, svetovanje prodaji in marketing,
 • je aktiven člen v mednarodnem združenju za upravljanje oskrbovalne verige (ASCM / APICS).

Odgovoren je bil za vodenje oskrbovalne verige v Sloveniji in tujini, vzpostavljanje novih operacij, uvajanje sistemov, optimizacije in izboljšave procesov in poslovnih modelov, izkaz poslovnega izida, finančno planiranje in analitiko.

Osebno sporočilo: “The manager accepts the status quo; the leader challenges it.”

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški in srbski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska, savinska, podravska, obalna, goriška, zasavska, spodnjeposavska, koroška, pomurska in tujina.

 

Vodja prodaje in marketinga v farmaciji

Kandidata-ko, ki je izkušen Business Unit Manager oz. Business Development Manager, odlikuje pozitivna naravnanost, zavzetost za cilje, proaktivnost (vedno stremi k odličnosti in napredku), učinkovitost, zanesljivost, odločnost. Vedno je odprt za pogled z več perspektiv. Izvrstno se znajde v timskem delu, kjer lahko prevzame različne vloge. Kot vodjo ga odlikuje naravna zavzetost za njegov tim in razvoj posameznikov kot tudi tima kot celote.

Kandidat ima večletne izkušnje iz različnih področij marketinga in prodaje, iz dela v mednarodnem okolju v multinacionalki kot tudi iz dela v manjšem podjetju. Njegove izkušnje vključujejo:

 • pripravo poslovnega plana in strategije,
 • načrtovanje in izvajanje prodajnega plana,
 • načrtovanje in izvajanje marketinških aktivnosti (vključno s pripravo gradiv in dogodkov),
 • vpeljavo digitalnega marketinga,
 • vodenje sodelavcev (tudi vodenje na daljavo),
 • delo v mednarodnem okolju,
 • vodenje projektov,
 • tudi vodenje pomembnih sprememb v podjetju (change management – organizacijske spremembe, spreminjanje kulture podjetja).

Odgovoren je bil za pripravo in doseganje poslovnega plana treh držav, za pripravo in izvedbo marketinške strategije v regiji, vključno z načrtovanjem in izvedbo vseh promocijskih aktivnosti za različne ciljne skupine ter za digitalno transformacijo. Odgovoren je bil tudi za učinkovito vodenje tima 7 ljudi (lociranih v različnih državah), razvoj posameznikov in tima kot celote, za komunikacijo in vzpostavitev ter vzdrževanje dobrih odnosov z notranjimi in zunanjimi partnerji z namenom ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, za planiranje in spremljanje stroškov za marketinške aktivnosti. Kot član vodstva podjetja je bil odgovoren za poslovni rezultat ter ustvarjanje procesov in organizacijske kulture, ki ga zagotavljajo.

Osebno sporočilo: “My goal is to inspire positive action within my circle of influence.”

Jezikovno znanje: aktivno znanje angleškega jezika, poznavanje nemškega jezika ter hrvaščine.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in tujina.

 

Vodja R&D

Kandidata-ko odlikuje strateški pogled, usmerjenost k ciljem in rezultatom, inovativnost, izvirni pristopi, organiziranost, prepričljivost, retorične sposobnosti, strast, radovednost, pozitivna naravnanost, sistematičnost, natančnost, reševanje problemov, težnja k nenehnemu izboljševanju, težnja k integriranju in nadgrajevanju področij. Je odličen vodja in član tima s sposobnostjo dobrega upravljanja z odnosi in pozitivnega motivacijskega vpliva na ekipo.

Kandidat ima za seboj 27-letno karierno pot tako v akademskem kot industrijskem okolju. Izkušnje ima iz naslednjih področij:

 • vodenje razvojnega oddelka,
 • planiranje razvoja,
 • due diligence,
 • razvoj novih izdelkov, metod, tehnologij,
 • polimeri in tehnologije;
 • uvajanje CAE,
 • uvajanje projektnega sistema,
 • uvajanje sistema uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj,
 • vodenje konzorcijskih evropsko sofinanciranih projektov,
 • ocenjevanje raziskovalnih projektov in inovacij,
 • vodenje laboratorija,
 • ISO/TS 16949 in VDA 6.3,
 • projektno vodenje,
 • mreženje,
 • visokošolsko poučevanje, mentorstvo,
 • kreiranje, prevajanje in pregledovanje tehniških besedil.

Trenutno je vodja raziskav in razvoja v mednarodnem podjetju. Pred tem je bil univerzitetni asistent, raziskovalec in projektant strojne opreme.

Odgovoren je bil za vodenje razvojnega oddelka, planiranje razvoja, due diligence, razvoj novih izdelkov, metod, tehnologij, uvedbo CAE v industriji, uvedbo projektnega sistema, uvedbo sistema uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, vodenje konzorcijskih evropsko sofinanciranih projektov; ocenjevanje raziskovalnih projektov in inovacij, vodenje laboratorija, visokošolsko poučevanje in mentorstvo.

Osebno sporočilo: “S svojim znanjem, izkušnjami, veščinami in pozitivnim pristopom prispevam k ustvarjanju motiviranega okolja in k njegovemu napredku. Z usmerjenostjo k rezultatom si prizadevam za izboljševanje odnosov v okolju.”

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški in nemški jezik, iz katerih ima pridobljena certifikata stopnje B2 o aktivnem znanju jezika. Zelo dobro obvlada srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska in tujina.

 

Senior produktni vodja v farmaciji (marketing, prodaja)

Kandidat-ka ima za seboj bogate izkušnje v farmacevtski panogi, na področjih prodaje in marketinga. Odlikujejo ga odlična sposobnost komuniciranja in organizacije dela. Opisan je kot zelo pozitivna in ciljno naravnana oseba miselnostjo, usmerjeno v rešitve. Ima sposobnost razvoja edinstvenih rešitev ali alternativ, ki spodbudijo inovacije in povečujejo agilnost. Z močnim občutkom empatije ceni sodelovanje s člani tima in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Z leti je pridobil marketinške in prodajne izkušnje ter poznavanje ključnih strank slovenskih bolnišnic in drugih deležnikov v slovenskem zdravstvenem sistemu. Zelo izkušen je na različnih medicinskih področjih.

Svojo kariero pot je gradil od prodajnega zastopnika do vodje področja za biološka zdravila pri vodilnem mednarodnem podjetju za biološka zdravila.

Ima izkušnje na vseh sledečih področjih:

 • marketing: razvoj/izvedba strategije in marketinškega načrta izdelkov v sodelovanju z ustreznimi funkcijami v podjetju; določanje prednostnih nalog dodeljenih izdelkov in ustrezno usklajevanje proračuna sredstev v okviru dejavnosti promocije (organizacija dogodkov, razvoj promocijskega gradiva, digital…),
 • prodaja: letno planiranje prodaje, redno spremljanje prodaje, pregled tržnega okolja, zagotoviti, da je oblikovanje cen izdelkov na ustreznem nivoju razpisov za lokalni trg, vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih profesionalnih odnosov s strankami,
 • pozicija vodje področja za biološka zdravila je zahtevala veliko koordinacije aktivnosti tako navznoter podjetja (cenovna politika, vstop na trg, komuniciranje…), kot tudi navzven. Naloge niso obsegale samo dela z določenim izdelkom ali predpisovalci, ampak je delo vključevalo tudi prepoznavo novih zainteresiranih deležnikov in delo z njimi z namenom, da se zagotovi primerna kontinuiteta zdravljenja bolnikov,
 • PR s področja onkologije.

V poteku kariere je bil usmerjen v zadovoljevanje prihodnjih potreb bolnikov in odgovoren za veliko različnih vidikov procesa: od uvedbe novega izdelka, razvoja promocijske podpore do izjemno pomembnega terenskega dela in implementacije strategije. Nazadnje je skrbel za strategijo maksimizacije vrednosti 40 % prodaje podjetja zaradi prihoda številne konkurence na področje originalnih bioloških zdravil.

Osebno sporočilo: “Just do it (Nike). Because if you don’t’ and its worth doing, … somebody else definitely will.” 

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika, zelo dobro znanje srbskega in hrvaškega jezika in dobro znanje nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, dolenjska, savinska, podravska, obalna, goriška, zasavska, spodnjeposavska, koroška, pomurska in tujina.

 

Direktor / Direktor prodaje

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja empatičnosti in sposobnosti vživeti se v pozicije različnih deležnikov, kar mu daje prednost pri razumevanju poslovnih procesov. Zaradi izkušenj v tujini razume globalni poslovni svet. Je energičen in ciljno orientiran, zna motivirati ekipo in preko nje dosegati rezultate.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • prodaja in marketing, business development,
 • prodajna strategija in portfolio management,
 • projektno vodenje,
 • industrializacija projektov v industriji,
 • vodenje raznolikih, mednarodnih ekip.
 • Kandidat je dve leti delal in živel v tujini – Mehiki in ZDA. Delal je na področju business developmenta.

Odgovoren je bil za postavitev celostne strategije prodaje in marketinga, operativno vodenje prodaje in logistike, business development in akvizicije, proračun in cash-flow ter planiranje proizvodnje.

Osebno sporočilo: »Verjamem v sposobnosti ljudi in pragmatično razmišljanje. Dobra in pogosta komunikacija je ključnega pomena. Radovednost me žene, da se vse skozi učim in vsak dan postajam boljši.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, dobro govori nemško, srbsko in hrvaško, pasivno francosko, razume špansko.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska in zasavska.

 

Vodja (digitalnega) marketinga

Kandidata-ko odlikuje organiziranost in vztrajnost, komunikativnost, pozitivna naravnanost, kreativnost, usmerjenost v rezultate, samoiniciativnost, poštenost, vestnost, natančnost, javno nastopanje, zmožnost prilagajanja, pripravljenost na nova znanja in izzive. Je tudi odličen timski človek.

Kandidat-ka ima bogate izkušnje na področju digitalnega marketinga:

 • Izvajanje različnih kampanj za boljšo prepoznavnost blagovne znamke ter večjo prodajo, od brifiranja agencij do končne potrditve (kreativa in medijski zakup);
 • sodelovanje in usklajevanje s številnimi agencijami,
 • vzdrževanje spletnih strani,
 • usklajevanje vsebin socialnih medijev in influence marketing,
 • doseganje planiranega števila potencialnih kupcev z različnimi CRM aktivnostmi (lead generation),
 • podpiranje prijav na dogodke preko različnih digitalnih in CRM kanalov,
 • vodenje zelo odgovornih in velikih projektov,
 • načrtovanje in nadzor budgeta,
 • analiziranje uspešnosti marketinških kampanj,
 • večletne izkušnje v večjih mednarodnih podjetjih.

Odgovoren je bil za digitalni marketing ter za CRM aktivnosti: lead generation, social marketing, influence marketing, marketing automation, posodabljanje internetnih strani, SEM, e-mail itd. Prav tako je bil odgovoren za celotno koordinacijo in organizacijo večjih vsebinskih projektov ter za nadzor budgeta in analiziranje uspešnosti vsake kampanje.

Kandidat je dobro organiziran, saj je bilo potrebno koordinirati številne delovne naloge z različnimi osebami v različnih agencijah. Delo je zahtevalo hitro opravljanje nalog s konstantnim prilagajanjem.

Osebno sporočilo: »S pozitivno energijo in dobrim sodelovanjem je vsak cilj dosegljiv.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro pa španski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

HR manager / Vodja kadrovske službe / Pravnik za skladnost poslovanja

Kandidat-ka je pri svojem delu sem učinkovit in usmerjen v reševanje problemov ter doseganje zastavljenih ciljev. Je oseba, ki hitro identificira problem in oblikuje rešitev. Je dober organizator dela in ima izostren občutek za določanje prioritet. Sposoben je strateškega načrtovanja in oblikovanja sistemskih rešitev, samostojne ter učinkovite organizacije dela ter učinkovitega reševanja kriznih situacij. S svojim delom in odnosom do dela je vzgled svojim sodelavcem. Hitro se odziva na delovne izzive, najde najustreznejše rešitve ter izbrano rešitev s trdim delom, znanjem in izkušnjami tudi izpelje. Delo opravlja samostojno, uspešno prevzema nove vsebine in dodaten obseg dela ter učinkovito načrtuje in organizira svoje delo, da je le-to opravljeno pravočasno in kakovostno.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • izvajanje kadrovskih funkcij,
 • usmerjanje in vodenje kadrovskih postopkov,
 • uvajanje organizacijskih sprememb, razvijanje in implementiranje HR orodja in politike,
 • spremljanje potreb zaposlenih ter usmerjanje njihovega nenehnega izpopolnjevanja,
 • skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu ter priprava internih in splošnih aktov organizacij,
 • skrb za skladnost poslovanja organizacije z veljavnimi predpisi,
 • zagotavljanje vseh oblik pravne podpore pri poslovanju organizacije.

Odgovoren je bil za vzpostavitev kadrovske službe in implementacijo sodobnih principov kadrovskega managementa, popisovanje in analiziranje poslovnih procesov in v sodelovanju z vodjem organizacijskih enot za pripravo predloga reorganizacije organizacije z opredelitvijo kompetenc za posamezne skupine delovnih mest. Prav tako je bil odgovoren za izbiro in implemetacijo aplikacije za finančno/računovodsko in kadrovsko poslovanje organizacije, za zagotavljanje pravne podpore pri poslovanju organizacije in zagotavljanje skladnosti poslovanja organizacije z veljavnimi predpisi ter za varstvo osebnih podatkov – GDPR.

Osebno sporočilo: “Pri svojem delu sem učinkovit-a in usmerjen-a v reševanje problemov ter doseganje zastavljenih ciljev. Sem oseba, ki hitro identificira problem in oblikuje rešitev.”

Jezikovno znanje: zelo dobro obvlada angleški jezik, dobro pa hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Sodelavec v digitalnem marketingu

Kandidata-ko odlikuje hitra učljivost in prilagodljivost, kakor tudi pripravljenost na nove izzive. Poleg tega ima zelo širok nabor kompetenc, ki segajo od javnega nastopanja, preko video in fotografije pa do projektnega vodenja in organizacije dogodkov.

Izkušnje ima na naslednjih področjih:

 • organizacija dogodkov,
 • javno nastopanje,
 • učenje,
 • foto in videografija,
 • projektno vodenje.

Odgovoren je bil za tekoče izvajanje pouka kot učitelj, design in izvedba team building programov, design in izvedbo mobilnih programov tipa sob pobega, ustvarjanje promocijskega materiala, organizacijo srednje velikih dogodkov.

Osebno sporočilo: »Vsako delo se lahko izboljša; ko smo prepričani, da smo dovolj dobri, se naš napredek konča.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro pa hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

 

Vodja projektov v razvoju

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja ciljne naravnanosti, organiziranosti in anlitičnosti. Je vztrajen in dobro odporen na stres. Usmerjen na rezultate, radoveden in inovativen. Je direkten v komunikaciji in vedno razmišlja v dobro projekta, ekipe in podjetja.

Kandidat ima izkušnje iz vseh sledečih področij:

 • projektno vodenje razvojnih projektov v proizvodnji,
 • potrjevanje orodij za plastiko in gumo – PPAP, organizacija vzorčenj, analiza merilnih poročil, določitev in organizacija korekcij na orodjih,
 • dizajn & proces FMEA; ISO 9001&14001,
 • strateška nabava na domačem in tujih trgih – povpraševanja in izbor najustreznejših dobaviteljev, iskanje novih dobaviteljev, pogajanja o cenah in optimizacija stroškov, reševanje reklamacij in ocenjevanje dobaviteljev, razvoj dobaviteljev,
 • aplikacijski inženiring in
 • mehanske meritve.

Odgovoren je bil za planiranje, organiziranje, vodenje, kontroliranje in zaključevanje razvojnih projektov, komunikacijo z naročniki projektov, podporo nabavi pri izbiri dobaviteljev za potrebe projektov, potrjevanja, vzorčenja in korekcije orodij ter podporo proizvodnji pri reševanju problemov.

Osebno sporočilo: »Pri svojem delu se trudim biti najboljši-a. Vedno sem odprt-a za nova znanja in spoznanja. Uživam v timskem delu, sposoben-na pa sem tudi samostojnega reševanja zadanih nalog.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, dobro pa nemški, italijanski, hrvaški in srbski jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

 

Vodja pravne službe / Direktor pravnega področja

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja organiziranosti in natančnosti. Je zelo vztrajen in sposoben obvladovati stres tudi v zelo zahtevnih situacijah, ki zahtevajo hitro odzivnost. Veliko mu pomeni dobra klima v njegovi ekipi, zato ves čas skrbi za pozitivno vzdušje, sprotno odpravljanje kritičnih situacij, za dobre odnose, pa tudi za sprotni prenos znanja med sodelavci. Je odličen timski vodja, saj pri vodenju ekipe ves čas skrbi za pozitivno ciljno naravnanost tima.

Kandidat je po izobrazbi magister gospodarskega prava s pravosodnim izpitom. Ima več kot 10 let delovnih izkušenj na različnih pravnih področjih povezanih s komercialo, od tega več kot 8 let vodstvenih delovnih izkušenj v mednarodnem okolju, vodenjem ekipe pravne službe podjetja, s sedežem v Sloveniji in večjim številom hčerinskih družb s sedežem v tujini. Pred tem je 5 let pridobival delovne izkušnje v pravosodju (odvetništvo,…).

Ključna področja, na katerih ima izkušnje, so:

 • pogajanja pri sklepanju mednarodnih prodajnih in svetovalnih pogodb in specifičnih pogodb povezanih s ključno dejavnostjo skupine,
 • korporativno upravljanje družb skupine (skupščine,..),
 • pravna podpora finančni službi pri odnosu z bankami in pri potrošniškem kreditiranju,
 • skrb za varstvo intelektualne lastnine skupine na področju IT in blagovnih znamk pri uvajanju novih inovativnih produktov,
 • pravna podpora pri pridobivanju državnih pomoči RS in EU in kandidiranju v postopkih javnih naročil,
 • varstvo potrošnikov na področju digitalizacije in varstvo osebnih podatkov.
 • Kandidat ima izkušnje tudi na ne-pravnih področjih: skrb za skladnost poslovanja z nacionalno regulativo posamezne države, v kateri je skupina aktivna.

Kandidat je bil odgovoren za vodenje, koordinacijo in organizacijo pravne službe, ter za izpeljavo vseh njenih zadolžitev na poslovnem, regulatornem, korporativnem in finančnem področju celotne skupine, za vodenje in koordinacijo zelo zahtevnih pravnih projektov povezanih z vstopi skupine na različne trge, za pravno podporo pri zastopanju družb skupine v zahtevnih sodnih in upravnih postopkih doma in v tujini ter za vodenje in koordinacijo drugih najzahtevnejših pravnih projektov skupine ….

Osebno sporočilo: »Pozitivna klima med sodelavci in njihova motiviranost sta zagotovilo za odlične delovne rezultate.«

Jezikovno znanje: obvlada angleški jezik, hrvaški in srbski jezik pisno in ustno, zelo dobro tudi nemški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska, savinska, dolenjska, obalna, tujina.

 

Direktor / Direktor področja

Kandidat-ka zase pravi, da dela s strastjo in se drži visokih standardov, kako biti profesionalen in spoštovati moralne-etične standarde (poštenost, spoštovanje različnosti, lojalnost, odzivnost). Vodi ga moto: »Z enakim številom zaposlenih v ekipi je možno narediti več. Kako delati drugače s spremembo načina dela, procesa, nadgradnje znanja, ki je nekaj stalnega in  vsakodnevnega.« Da se to doseže, ogromno energije vlaga v komunikacijo ter trening sebe in svojih sodelavcev – tudi medoddelčno, ker brez prave ekipe danes rezultate težko dosežeš.

Izkušnje ima iz naslednjih področij:

 • Personalizirana proizvodnja “make-to-order” po principih INDUSTRY 4.0,
 • Supply Chain v širšem pomenu (obrat zaloge, transport B2B in B2C, centralno skladišče, pogajanje z dobavitelji, časi dobav, optimizacijske tehnike),
 • učinkovitost procesov, implementacija ter spremljanje KPI-jev,
 • upravljanje projektov na področju avtomatizacije,
 • upravljanje večjega števila zaposlenih ter medoddelčno povezovanje,
 • agilne metode vodenja in stalne izboljšave,
 • PLM oziroma spremljanje življenjskega cikla produkta,
 • PERSONA oziroma spremljanje obnašanja kupca/stranke ter njegovih navad,
 • postavljanje strateške in operativne arhitekture za digitalizacijo sistemov podjetja,
 • delal je na različnih direktorskih pozicijah povezanih z INDUSTRIJO ter RETAILOM po celotnem EU področju,
 • večletne izkušnje iz START-UP okolja.

V vsakem okolju do sedaj je bil odgovoren za izboljšave delovanja podjetja, postavitev sistematičnosti. Obvlada področja ki jih lahko digitaliziramo ter posledično tudi merimo. V največji meri je bil odgovoren nad vsemi področji, ki se dotikajo “back office-a”. Hkrati je bil vedno odgovoren za PnL, CAPEX, OPEX, EBITDA na nivoju oddelka in tudi celotnega podjetja.

Osebno sporočilo: »Vedno je prostor za izboljšavo in vedno obstaja način, kako delati drugače. To te odlepi od povprečja in posledično zmanjša nervozo v ekipi.«

Jezikovno znanje: sporazumeva se tekoče angleško, srbsko in hrvaško in zelo osnovno nemško.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, dolenjska, gorenjska, obalna, spodnjeposavska, koroška, savinska, tujina, goriška, zasavska, Pomurje, podravska.

 

Asistentska vodstvu

Kandidata-ko odlikuje dobra organiziranost, natančnost, nekonfliktnost in pozitivna naravnanost. Ima izoblikovane delovne navade in razume, da se služba konča, ko je delo opravljeno. Pri svojem delu se najbolje počuti takrat, ko lahko z znanjem in trudom pomaga sodelavcem, ko ima jasna navodila in proste roke, da izvede delo, ki ji je naloženo.

Kandidat ima izkušnje na sledečih področjih:

 • asistenca generalnemu managerju podružnice tujega podjetja in asistenca vodji oddelka za zagotavljanje kakovosti v farmacevtskem podjetju,
 • vzpostavitev in vodenje dokumentacijskega sistema v farmacevtskem podjetju,
 • splošna administracija, vodenje pisarne,
 •  vodenje kadrovskih evidenc, podpora kadrovskim procesom, priprava in izvedba izobraževanj,
 •  finance – izdajanje predračunov, računov, dobropisov, obravnava reklamacij,
 • delo v mednarodnih podjetjih.

Odgovoren je bil za celostno, operativno, strateško ter vsebinsko podporo vodstvu, za vzpostavitev in vodenje dokumentacijskega sistema v farmacevtskem podjetju, za vodenje kadrovskih zadev v manjših organizacijah (do 15 ljudi).  Izkušnje ima tako z maloprodajo kot tudi veleprodajo v tekstilnem podjetju, kjer je bil prvi kontakt iz uprave podjetja (pisarna) z lastnimi trgovinami in veleprodajnimi partnerji.

Osebno sporočilo: »Cilje si vedno postavljam visoko a realno. Rad-a pomagam drugim in iščem rešitve za vsakodnevne izzive. Uživam, ko zaradi mene stvari tečejo gladko in organizirano.«

Jezikovno znanje: dnevno v komunikaciji uporablja angleški jezik, dobro obvlada tudi hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

Finančni direktor

Kandidata-ko odlikuje odličen pregled nad poslovanjem podjetja, mednarodne izkušnje, nenehno iskanje priložnosti za rast prodaje, vodenje projektov reorganizacije, optimizacija in digitalizacija poslovanja, prilagodljivost, doseganje visokih ciljev, vodenje timov in zaposlenih, postavljanje strategije in delitev v taktične segmente, pozitivno razmišljanje ter odlične komunikacijske veščine.

Izkušnje ima na različnih področjih:

 •  vodenje financ (planiranje in analize, nabava, računovodstvo, IT, logistika),
 • organizacija oddelka financ kot poslovnega partnerja,
 • načrtovanje strategije, priprava 5 letnega strateškega načrta,
 • iskanje novih priložnosti za povečanje prodaje,
 • reorganizacija in razvoj poslovanja,
 • izdelava in vodenje projektov za optimizacijo poslovanja z namenom izboljšanja profitabilnosti,
 • vodenje mednarodnih in medfunkcijskih timov,
 • 12 let izkušenj iz tujine (Avstrija, Nemčija, Danska, Hrvaška),
 • vodstvene izkušnje iz nivoja države, regije in globala,
 • delo v matrični organizaciji ter
 • vodenje, razvijanje in napredovanje direktno vodenih ljudi.

Kandidat je bil odgovoren za vodenje financ v Sloveniji in tujini, reorganizacija poslovanja in sprememba poslovnega modela, izboljšanje profitabilnosti preko optimizacijskih projektov, sprememb v naboru proizvodov in stroškovne učinkovitosti, priprava letnih budžetov in 5 letnih strateških planov, vodenje in razvoj finančnih timov, preoblikovanje financ v poslovnega partnerja.

Osebno sporočilo: »Delaj tisto v kar verjameš, vlagaj v ljudi in bodi vzgled ostalim.«

Jezikovno znanje: tekoče angleški in hrvaški jezik, pogovorno nemški, osnovno francoski.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

Direktor / Direktor operacij / Tehnični direktor

Kandidata-ko odlikuje odpornost na stres, prilagodljivost, nenehna želja po učenju in napredovanju, empatija, osredotočenost na cilj in motiviranost za njegovo doseganje, ustvarjalnost, proaktivnost in komunikativnost.

Ima izkušnje iz sledečih področij:

 • nabava,
 • proizvodnja (tehnolog za proizvodni proces),
 • top management srednje velikega podjetja (direktor podjetja),
 • krizni management in krizno komuniciranje ter
 • pogajanja.

Odgovoren je bil za zagon proizvodnega podjetja (z enega na +100 zaposlenih oziroma z 0 EUR na +8 mio EUR letne realizacije) in je še vedno v celoti odgovoren za njegovo tekoče poslovanje.

Osebno sporočilo: »Brez empatije in spoštljivega odnosa do drugih, človek težko pride daleč.«

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika, dobro znanje srbskega in hrvaškega jezika ter osnovno znanje ruskega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Vodja področja družbene odgovornosti

Kandidatu-ki so številne vloge, ki  jih je opravil na svoji poklicni poti, dale širino, izkušnje in samozavest za reševanje kompleksnih izzivov. Je vodja po naravi. Odlikuje ga samoiniciativnost in ciljna naravnanost. Strateško razmišlja in detajlno načrtuje. Je empatičen in odlično sodeluje. Loti se izziva in razvije rešitev.

Kandidat ima izkušnje s sledečih področij:

 • vodenje in vključujoče sodelovanje,
 • upravljanje s človeškimi viri,
 • strateško planiranje in upravljanje s tveganji,
 • upravljanje 6-številčnih (področnih in projektnih) proračunov,
 • finančno načrtovanje, spremljanje in poročanje,
 • prilagajanje kompleksnih teoretičnih konceptov organizacijskega vodenja v prakso, glede na potrebe konkretne organizacije,
 • upravljanje s ključnimi strateškimi viri organizacije,
 • organizacija dogodkov,
 • PR, marketing, oglaševanje,
 • pisanje besedil, uredništvo.

Odgovoren je bil za vzpostavitev temeljne organizacijske, poslovne in kadrovske strukture organizacije. Za vodenje strokovne službe, finančno in strateško planiranje, upravljanje s tveganji in strateškimi viri organizacije. Organizacijsko nadgradnjo na področju vodenja, financ in strategije. Za izobraževanje kadrov ter dvig kakovosti storitev in motivacije v organizaciji.

Osebno sporočilo: »Najprej široko pogledam, potem dobro razmislim in še kasneje natančno planiram. Povprašam za mnenje ostale in tudi srce. Potem zavzeto delam, spremljam, se posvetujem, uglašujem, nadgrajujem. Tako nastanejo dobre stvari.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, zelo dobro srbski in hrvaški; nemščina in francoščina bi potrebovali nekaj osvežitve in vaje.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Regional e-commerce manager

Kandidata-ko odlikujejo predvsem 15-letne izkušnje na področju direktnega marketinga in prodaje.  Zaradi nadpovprečnega razumevanja matematike in analitskih sposobnosti kandidat samostojno razvija ‘multi-channel’ prodajne strategije, ki temeljijo na KPI-jih in zagotavljajo rast prodaje. Komunikativnost in sposobnost deljenja znanja mu omogoča tudi  hitro in učinkovito sestavljanje uspešnega tima.

Izkušnje kandidata:

 • vodenje manjših in večjih timov,
 • poslovno in finančno planiranje,
 • jasno posredovanje informacij in določanje ciljev,
 • določanje načina priprave in priprava analiz, KPI-jev in poročil,
 • neposredna prodaja in trženje (tiskani mediji, digitalni mediji),
 • upravljanje z oglaševalskim proračunom (1M + letno),
 • direktna prodaja in trženje na lokalnem in mednarodnem trgu, v mednarodnih timih,
 • direktorska pozicija v mednarodnem podjetju (direktor prodajnega kanala),
 • načrtovanje in določanje vizualne podobe – vodenje grafičnih oblikovalcev in
 • pisanje prodajnih besedil.

Odgovoren je bil za pripravo več letnih prodajnih strategi, razvoja blagovnih znamk na različnih trgih, 100% letno rast prodaje, profitabilnost po prodajnih kanalih in/ali izdelkih, planiranje marketinških stroškov in zalog izdelkov, vodenje tim, pogajanje z dobavitelji, oglaševanje blagovnih znamk v digitalnih medijih.

Osebno sporočilo: »Think outside of the box in se ne zadovolji s povprečnim. Test, test, test! Sell, sell, sell!«

Jezikovno znanje: odlično govori in razume angleški jezik, dobro razume italijanščino in španščino.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

 

 

 

Generalni direktor / Direktor financ

Kandidata-ko odlikuje visoka stopnja integritete, delo z lokalno ekipo z namenom dolgoročnega razvoja podjetja, ustrezna predstavitev in zastopanje podjetja lastnikom, redna komunikacija s svetom delavcev in sindikatom, osredotočenost na delo, povezovanje/vodenje lokalnega poslovodstva.

Kandidat ima izkušnje iz sledečih področij:

 • pogajanje s tujimi finančnimi institucijami,
 • sovodenje pogajanj s sindikatom in svetom delavcev,
 • vodenje davčnega pregleda s poudarkom na transfernih cenah,
 • vodenje priprave in zagovora pri obširnem internem auditu s poudarkom na SOX zakonodaji,
 • vodenje več finančnih oddelkov v različnih državah znotraj multinacionalke,
 • sovodenje postopka prestrukturiranja in usmerjanje družbe v postopku insolvenčnosti.

Odgovoren je bil za pravno sozastopstvo družbe, pogajanja s tujimi finančnimi institucijami, razvoj kolegov v oddelku financ v zahodno-evropskih državah, nadzor nad poslovanjem družbe in planiranjem (tudi medletnim), vodenje in usmerjanje v postopkih internih auditov znotraj multinacionalke in tokom zunanje revizije, vodenje postopkov zagovora pri reviziji transfernih cen v skladu z OECD smernicami.

Osebno sporočilo: »Pripadnost sodelavcem razvija dolgoročno sodelovanje vseh deležnikov ter na dolgi rok najbolje prispeva k razvoju podjetja.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik, nemško pogovorno, pogovorno hrvaško in srbsko.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

Specialist za kontroling

Kandidata-ko odlikuje podjetniška naravnanost in celovita odgovornost, saj verjame v procesno orientirano poslovanje, kjer ni oddelčnih mej odgovornosti. S potrpežljivostjo, radovednostjo in spoštljivo komunikacijo dosega rezultate tudi brez opcije korenček – palica. Pri skupinskih nalogah se izkaže proaktivno in tako pogosto zavzame vlogo neformalnega vodje. Pri delu išče dodatne odgovornosti.

Kandidat ima izkušnje iz sledečih področij:

 • kontrolinga posamezne družbe in skupine družb iz finančne, nepremičninske, proizvodne in trgovske dejavnosti,
 • avtomatizacije poročanja in optimizacije poslovnih procesov,
 • analiza kupcev, dobaviteljev in profitabilnosti,
 • vpeljavo BI sistema, kalkulatorja likvidnosti in profitabilnosti projektov,
 • postavljanja KPI jev in načrtovanja kapacitet,
 • analiziranja poslovanja in odmikov ter predlaganja predlogov za izboljšave,
 • kandidat je aktivni član v mednarodni delovni skupini kontrolerjev ICV, kjer vsako leto v izbranem podjetju analizirajo poslovanje in predlagajo rešitve v smeri modernega managementa.

Osebno sporočilo: »Verjamem v dolgoročno sodelovanje v duhu fair play in transparentnosti z namenom izboljšanja procesa celotnega poslovanja, ki se odraža v višji profitabilnosti in likvidnosti podjetja.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški jezik (študiral v Angliji), zelo dobro pa hrvaški in srbski jezik. Ima tudi osnovna znanja nemškega jezika.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, dolenjska in gorenjska.

 

Izkušeni strokovnjak na področju regulative, farmakovigilance, kvalitete in kliničnih študij

Kandidata-ko odlikuje visoka ciljna naravnanost, vztrajnost, zelo dobra odpornost na stres, pozitivna naravnanost, prodajna orentiranost in usmerjenost na rezultate, skrb za kvalitetne odnose, ki so bistven del podpore za dosego cilja, raziskovalna naravnanost in širok pogled na situacijo.

Kandidat ima za seboj dolgoletno in intenzivno karierno pot, na kateri so se prepletala različna področja v farmacevtski industriji. Odlične izkušnje ima predvsem iz sledečih področij:

 • razvoj in raziskave,
 • promocija, marketing, regulativa, klinično in predklinično testiranje,
 • farmakovigilanca,
 • zagotavljanje kvalitete za lokalni in regionalni nivo.
 • Svoje izkušnje najprej nadgradil v lokalnem farmacevtskem podjetju.
 • Kasneje je bil vodja oddelka za regulativo in medicinske zadeve v Sloveniji za globalno farmacevtsko industrijo, kjer si je v več kot desetletnem obdobju pridobil znanja iz globalne organizacije, vodenja sodelavcev, komuniciranja in multidisciplinarnih področij, ki jih je obravnaval projektno.

Odgovoren je bil za strokovno komunikacijo med notranjimi in zunanjimi deležniki (državnimi agencijami) za procese – odobritve, ki so del razvoja in raziskav (t.i. regulativo). Projektno je pripravljal postopke pridobitve dovoljenj od načrtovanja časa, virov, kakovosti in stroškov ter projekte ustrezno vodil in zaključeval. Po odobritvi je zagotavljal strokovno implementacijo v proizvodnji, skrbel za medicinsko področje zdravil, farmakovigilanco, promocijo in kvaliteto na nivoju lokalne pisarne. Vodil in izobraževal je sodelavce, poročal globalnemu vodstvu. Sodeloval je z zunanjimi podizvajalci in jih vodil (Contract Research Organization, prevajalci, svetovalci za kvaliteto).

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški, hrvaški in srbski jezik; nemški in ruski jezik povprečno razume ter osnovno govori.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska in gorenjska.

 

Vodja kontrolinga in financ

Kandidata-ko odlikuje pozitivna naravnanost, usmerjenost v rešitve in doseganje ciljev. Sebe opisuje kot osebo, ki je pragmatična in ohranja celovit pregled na delom, skrbi za učinkovitost in profitabilnost hkrati pa tudi za dobro počutje vseh vpletenih v proces. Osebno sledi prepričanju, da je človek največji potencial podjetja. Verjame, da z dvigom zavesti prihaja do novih idej in zamisli ter tudi na ta način kreira pomembno konkurenčno prednost podjetja.

Kandidat ima bogate izkušnje na področju kontrolinga, kjer je prenovil poročevalski paket za matično podjejte. Nadgradil je tudi proizvodni in prodajni kontroling ter bil ključni sodelavec pri prehodu na SAP za področje financ in kontrolinga, kjer je poskrbel za uspešno pripravo in integracijo podatkov v nov sistem in za šolanje uporabnikov.

V kontrolingu je bil odgovoren za mesečno analiziranje poslovnih izkazov in spremljavo dostopanj, za ustreznost poročevalskega paketa, inovativne pristope, zagotavljanje procesov s skladu s predpisi, izvedbo budgeta in spremljanje realizacije plana ter ostala obvezna poročanja, transferne cene in ustreznost kalkulacij. Kot vodja financ pa za ažurnost in točnost računovodskih izkazov, kakovostne poslovne odnose s finančnimi institucijami, optimiranje procesov in razpise.

Sodeloval je pri ustvarjanju strategije podjetja in aktivno pri nadgradnji načina vodenja, skladno s standardi in pričakovanji mednarodnega podjetja.

Jezikovno znanje: odlično obvlada nemški jezik, zelo dobro pa tudi angleški, komunicira pa tudi v hrvaškem jeziku.

Želeni kraj dela: podravska in pomurje.

 

Customer experience manager

Kandidata-ko odlikuje timsko delo, odgovornost do podjetja in projektov, proaktivnost, usmerjenost na rezultate, pomoč in svetovanje ostalim ter podjetniška naravnanost.

Ima bogate izkušnje na različnih področjih:

 • marketing, kjer je njegova prednost predvsem v znanju marketinga prehrambenih izdelkov in blagovnih znamk,
 • upravljal in razvijal je asortiman in komunikacijsko podporo za domače znamke ter pomembne mednarodne blagovne znamke z vodilnimi pozicijami v Sloveniji,
 • sodeloval je z lokalnimi in evropskimi agencijami, internimi oddelki v okviru multinacionalk in distributerji,
 • v zadnjih letih je nadgradil znanje na področju znamčenja in prodaje, s fokusom na poznavanju kupcev in trgovine ter najbolj učinkovitih aktivnostih za dosego ciljev.

Kandidat je bil odgovoren za celovito vodenje blagovnih znamk, izgradnjo relevantnega asortimana za lokalnega potrošnika v smislu priprave produktne in finančne oziroma cenovne pozicije, komunikacijsko podporo ATL in BTL (medijsko, PR, promocije v trgovinah in dogodke izven trgovin), pripravo vsebine oglaševanja in POS materiala, planiranje in vodenje marketinškega budgeta, planiranje in usklajevanje trade aktivnosti z distributerjem, usklajevanje in iskanje rešitev ter aktivnosti za lokalno tržišče v okviru multinacionalke.

Osebno sporočilo: »Odprt-a sem za spremembe, saj so spremembe edina konstanta v življenju. Spremembe pomenijo tudi nove priložnosti in dodatno energijo. Verjamem v strast pri delu. Sem timski človek in cenim transparentnost, ustvarjalnost in kooperativnost.«

Jezikovno znanje: zelo dobro obvlada angleški jezik, dobro srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

 

Vodja ali svetovalec za IT in informacijsko varnost

Kandidat-ka je ambiciozen, proaktiven, dinamičen, ciljno usmerjen, vendar realen človek. Najraje opravlja najzahtevnejše naloge, ki jih sprejema kot strokovni in osebnostni izziv. Teži k odličnosti, kar pomeni, da se trudi svoje naloge opraviti pravočasno in kvalitetno. Rad sodeluje z ljudmi in ima smisel za učinkovito, vendar spoštljivo vodenje svojih sodelavcev. Sodelavce zna motivirati za nove ideje in opravila. Nenehno se izobražuje.

Ima 22 let izkušenj z vodenjem področja IT v proizvodnem podjetju.

Njegove glavne odgovornosti so bile ciljno vodenje ljudi, postavljanje strategije IT, posodabljanje IT infrastrukture, optimizacija poslovnih procesov s pomočjo IT, uvajanje novih IT tehnologij, planiranje investicij, optimalno vzdrževanje IT opreme, projektno vodenje, uvajanje sistemov ERP, projekti združevanja podjetij, delo v mednarodnem IT okolju, podatkovna skladišča, sistemi CRM, organizacijski predpisi, informacijska varnost, izobraževanje uporabnikov, upravljanje sprememb, pogajanja in delovanje v kriznih razmerah.

Osebno sporočilo: „Nikoli se ne zadovoljim s povprečnim. Vedno iščem nove pristope in stremim k dovršenosti dela in odnosov.“

Jezikovno znanje: zelo dobro obvlada angleški jezik zelo dobro, nemški jezik dobro, jeziki bivše Jugoslavije zelo dobro.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, savinjska, podravska, koroška, Pomurje in tujina.

 

Prodajni predstavnik / skrbnik ključnih kupcev

Kandidata-ko odlikujejo visoka stopnja usmerjenosti na skupne rezultate in cilje, samoiniciativnost, natančnost, analitične sposobnosti, odlične pogajalske sposobnosti in zmožnost prilagajanja konfliktnim situacijam. Odlikuje ga tudi visoka stopnja naravne inteligence.

Na karierni poti je pridobil izkušnje iz številnih področij:

 • upravljanje s tveganji,
 • prodaja na tuje trge, nabava in trgovanje z energenti,
 • projektno vodenje in organizacija,
 • priprava strategij celostnega trženja in
 • skrb za ključne kupce.

Odgovoren je bil za optimalno upravljanje s tveganji in izvajanje zavarovanj na borzi, izdelavo kalkulacij, koordiniranje in izvajanje prodaje, skrb za ključne kupce, pripravo ustrezne dokumentacije za prijavo na javne razpise, letno planiranje stroškov in potrjevanje krovnih pogodb. Hkrati je bil aktivno vključen tudi v številne projekte.

Osebno sporočilo: »Verjamem, da stvar, dosežena brez truda in dela, nima prave vrednosti.«

Jezikovno znanje: odlično obvlada angleški (poslovni) jezik zaradi vsakodnevne rabe pri delu. Zelo dobro pa obvlada tudi nemški in hrvaški jezik.
Želeni kraj dela: osrednjeslovenska regija in pogojno tudi tujina.

 

Vodja sektorja investicij in vzdrževanja / vodja projektov

Kandidata-ko odlikujejo visoka stopnja organiziranosti, natančnosti, odlično upravljanje z odnosi, dobra odpornost na stresne situacije in odlične komunikacijske veščine. Je vztrajen, prilagodljiv, usmerjen na rezultate, samoiniciativen in samostojen, kar še posebej pride do izraza pri reševanju problemov. Kandidat prav tako dobro deluje v timu in odlično vodi ekipo.

Kandidat ima izkušnje iz javnega in zasebnega sektorja. Izkušnje ima z vseh sledečih področij:

 • vodenje investicij v retail podjetjih v mednarodnem okolju,
 • vzdrževanje objektov,
 • vodenje, organizacija in nadzor na investicijah,
 • organizacija dogodkov,
 • projektno vodenje in vodenje zaposlenih,
 • komunikacija ter koordinacija zunanjih partnerjev in sodelavcev,
 • pisanje besedil, pisanje in usklajevanje pogodb,
 • komunikacija z dobavitelji prestižnih blagovnih znamk,
 • javni natečaji, zbiranje ponudb ter vodenje operativnih procesov,
 • aktivno sodelovanje pri prevzemu in prestrukturiranju podjetja ter
 • vpeljava Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kandidat se več let ukvarja z vodenjem investicij v retail podjetjih v mednarodnem okolju. Pred tem je nekaj let delal na mestu obrambnega svetovalca na Ministrstvu za obrambo RS v Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo.

Kandidat se že več let ukvarja z vodenjem investicij v retail podjetjih v mednarodnem okolju, kar zajema celotni proces od usklajevanja in sklepanja najemnih pogodb, koordinacije z arhitekti, projektanti in izvajalci ter vse do operativne izvedbe otvoritve. Med drugim je odgovoren za načrtovanje, koordinacijo in nadzor investicij, zbiranje in urejanje investicijske dokumentacije, organizacijo dogodkov, vodenje projektov, koordinacijo zunanjih izvajalcev in poslovnih partnerjev, korespondenco z dobavitelji, usklajevanje terminskih planov, oceno tveganja v primeru zamude pri otvoritvah (pogodbene kazni), vzdrževanje – izbiranje zunanjih izvajalcev in ponudb, sklepanje pogodb s poslovnimi partnerji in sklepanje zavarovanj.

Jezikovno znanje: odlično obvlada slovenski, angleški, hrvaški in srbski jezik, dobro pa nemški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska, gorenjska.

 

Business development manager / vodja prodaje / vodja manjše družbe

Kandidat-ka je zelo pozitivna, ciljno naravnana, visoko motivirana in komunikativna oseba. Zelo dobro se znajde v stresnih situacijah, je tako vodja kot tudi timski igralec, obvlada visok nivo bontona in poslovne komunikacije. Je odličen prodajnik.

Kandidat je visoko motivirana oseba z odličnimi prodajnimi in pogajalskimi sposobnostmi.

Kandidat ima izkušnje iz sledečih področij:

 • FMCG panoge tako v multinacionalkah kot tudi mladih slovenskih start up podjetjih.
 • Tekom kariere je skupaj leto dni delal tudi v tujini – Avstrija.
 • B2C kot tudi B2B segmenta,
 • področje nabave, tako iz Evrope kot tudi daljnega vzhoda.
 • Spoznal in vodil je celoten postopek od identifikacije zanimivega produkta, nabave, uvoza, do lansiranje produkta na domači trg.
 • Deloval je v visokotehnološkem podjetju na področju proizvodnje digitalnih zaslonov,
 • izkušnje pa ima tudi iz fintech industrije in blockchaina.

Odgovoren je bil za vodenje večje maloprodajne mreže, vodenje skupine področnih vodij prodaje, iskanje sinergij s podjetji iz sorodne panoge, uvajanje novih standardov v prodaji, opazovanje in analizo trga ter konkurence, uvajanje novih nabavnih in prodajnih poti, izdelavo prodajnih analiz, predstavljanje podjetja doma in v tujini, intenzivno sodelovanje z oddelkom marketinga.

Osebno sporočilo: »Vedno iščem nove izzive na področju delovanja in ko jih najdem, najdem tudi način da jih izpeljem« in »S sodelovanjem lahko najbolje izkoristimo naš skupni potencial«.

Jezikovno znanje: odlično govori angleški jezik, zelo dobro tudi nemški, srbski in hrvaški jezik.

Želeni kraj dela: osrednjeslovenska.

Ostali članki

Ocenjevalni center kot odskočna deska za razvoj kompetenc zaposlenih

17.04.2019
Kako izražene so določene kompetence pri naših zaposlenih? Kako lahko zaposleni svoje potenciale še bolje razvijejo?...

Organizacijske vrednote in kompetence: ZAKAJ in KAKO našega dela

08.04.2019
Le malo nam koristi to, da imamo cilje in voljo za delo, če nimamo ustreznih kompetenc, da bi cilje dosegli. Tako nam tudi le malo koristijo naše...

Je možno vpeljati fleksibilen delovni čas brez izgube produktivnosti?

01.04.2019
V zadnjih letih se povečuje delež zaposlenih, ki jim je pomembno, da imajo vsaj možnost, da gredo kdaj prej iz službe, delajo od doma ali med...