Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Tudi slovo je del zaposlitve – kako pomaga prezaposlovanje?

Podjetja in organizacije so živ organizem – rastejo, se razvijajo, prilagajajo, spreminjajo, združujejo. Za večino neizbežno pride tudi obdobje, ko sprememba ni več le možnost, ampak nuja. Da bi lahko še naprej uspešno poslovala, se morajo včasih z zaposlenimi tudi raziti.

Že sama misel na to – ne glede na razlog – je precej boleča, sam konec zaposlitve pa pogosto prežet z občutji nelagodja, negotovosti in skrbmi na obeh straneh. Odgovorna in uspešna podjetja se tudi v najtežjih trenutkih zavedajo pomena podpore svojim zaposlenim, pri tem pa veliko dodano vrednost tako za podjetje kot udeleženca predstavlja program prezaposlovanja (ang. outplacement).

Prezaposlovanje: “win-win” način za zaključek zaposlitve

Prezaposlovanje se je kot podporna storitev nekdanjim zaposlenim uveljavilo v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Podjetja so zaradi množičnih odpuščanj in krčenja števila zaposlenih čutila vse močnejšo potrebo po zunanji pomoči in podpori pri zaključevanju zaposlitev. Želela so olajšati stres odpuščenih delavcev, pa tudi preostalih zaposlenih ter hkrati preprečiti številne pravne tožbe, ki so bile posledica odpuščanj. Prvotno so ga ponujala večja mednarodna podjetja in organizacije zaposlenim na najvišjih vodilnih funkcijah. Storitev je kmalu postala standardna praksa v organizacijah vseh velikosti in veliko podjetij ga zagotavlja zaposlenim na vseh nivojih.

Zaposlitev, ki se konča s prezaposlovanjem, je manj boleča tako za podjetje kot za zaposlene

Prezaposlovanje odhajajočim zaposlenim ponudijo podjetja, da jim pomagajo pri prehodu med zaposlitvami in čimprejšnji vključitvi na trg dela. Storitev, ki jo plača nekdanji delodajalec, navadno izvaja zunanji izvajalec, svetovalno podjetje oz. agencija. Ker izguba zaposlitve poleg smrti in ločitve predstavlja eno največjih sprememb in stresnih situacij v življenju, je poleg kariernega svetovanja in usmerjanja pomemben del prezaposlovanja tudi psihološka podpora posamezniku.

»Neprecenljivo je bilo imeti na voljo nekoga, ki razume tvojo stisko in ti lahko pomaga z ustreznimi informacijami.«

Program prezaposlovanja se izvaja v obliki individualnih srečanj ali v manjših skupinah. V programu se prepletajo vsebine na sledečih področjih:

  • gradnja veščin iskanja zaposlitve,
  • oblikovanje kariernih ciljev in načrtov,
  • upravljanje kariere,
  • gradnja veščin samopredstavitve,
  • aktivno iskanju priložnosti na trgu,
  • gradnja socialne mreže.

Kakšne koristi prinaša prezaposlovanje?

Čeprav se vlaganje v prezaposlovanje v obdobju krčenja stroškov na prvi pogled zdi kontradiktorno, obstaja kar nekaj razlogov, zakaj je za podjetje smiselno investirati v tak program. Prezaposlovanje namreč prinaša koristi tako odpuščenemu zaposlenemu kot podjetju. Na kakšen način?

Struktura in psihološka podpora

»Redna srečanja in pogovori s svetovalci so me spodbudila in mi pomagala, da premagam svoje strahove in se odločim za iskanje zaposlitve na popolnoma drugem področju, kjer sem se res našla.«

Zaposleni se ob novici, da se podjetje z njim razhaja, pogosto počuti izgubljenega glede nadaljnjih korakov. Program prezaposlovanja odpuščenemu zaposlenemu daje okvir in jasno strukturo, ki jo nujno potrebuje. Obdobje prehoda med zaposlitvami pa je hkrati tudi čas za razmislek in odločitev o nadaljnji karieri (menjava industrije ali področja dela, prekvalifikacija, odločitev za samostojno pot, selitev, morda nadaljevanje študija ali dodatno izobraževanje…). Prezaposlovanje odhajajočemu zaposlenemu zagotavlja psihološko podporo, s pomočjo katere se lažje in hitreje sooči s spremembo, ki ga je doletela, ter ga hkrati spodbuja in usmerja k aktivnemu pristopu pri iskanju novih zaposlitvenih možnosti in priložnostih.

Zavzetost zaposlenih

»Zame je bilo zelo koristno, da mi je bil svetovalec na voljo tudi izven srečanj in po končanem programu in mi pomagal, ko se je kaj zapletlo.«

Dodane vrednosti pa ne predstavlja le za odhajajočega sodelavca, pač pa tudi za podjetje. S programom prezaposlovanja podjetje ohranja in spodbuja zavzetost zaposlenihs tem ko podjetje poskrbi za zaposlene, s katerimi se razhaja, poskrbi tudi za tiste, ki ostanejo.

Kakovostno izveden program prezaposlovanja udeleženci neizmerno cenijo in so bivšemu delodajalcu hvaležni, da jim je ponudilo to možnost. Za preostale zaposlene pa je to pomembno sporočilo in zagotovilo, da v primeru, da se znajdejo v podobni situaciji, ne bodo ostali sami in bodo deležni enake podpore pri prehodu in iskanju nove zaposlitve. Védenje, da jim bo podjetje stalo ob strani, zmanjša strahove glede varnosti in prihodnosti njihove zaposlitve. Dvigne njihovo moralo, s tem pa se poveča tudi produktivnost.

Ohranjanje ugleda podjetja

»Všeč so mi bili konkretni primeri in informacije o trenutni situaciji na trgu dela. Ko sem nazadnje iskal zaposlitev, je bila situacija na trgu čisto drugačna.«

Ko podjetje poskrbi za bivše zaposlene, svojim strankam in širši skupnosti sporoča, da mu tudi je v težkih trenutkih mar za ljudi. Poleg ohranjanja zavzetosti in dobrih odnosov znotraj podjetja v času odpuščanj ob pogosti povečani medijski pozornosti prezaposlovanje blaži učinke negativnih novic in pomaga pri ohranjanju pozitivne podobe in ugleda podjetja. S programom prezaposlovanja podjetje misli tudi na prihodnost, saj ohranitev pozitivne podobe v javnosti kljub trenutnim težkim časom pomeni tudi lažje pridobivanje novih potencialnih kadrov, ko bo spet prišlo do obdobja rasti.

Manj tožb in stroškov

»Ko si na tem, da moraš poiskati novo zaposlitev, v tem programu res izveš vse, kar potrebuješ.«

Prezaposlovanje občutno zmanjša pravne stroške, saj se po raziskavah za 65 % zmanjša tveganje za tožbo podjetju, ki jo vložijo jezni in nezadovoljni zaposleni. Za 50 % pa se zmanjšajo  stroški, povezani z odpuščanjem, med katere sodijo tudi denarna nadomestila za brezposelnost. Odpuščeni zaposleni, ki so vključeni v program prezaposlovanja namreč hitreje najdejo novo zaposlitev, kot v primeru, da te podpore ne bi bili deležni.

 

Nič nenavadnega ni, da se podjetje znajde v situaciji, ko se mora z zaposlenimi raziti. Spremembe, čeravno nepričakovane in nezaželene, so del življenja, s katerimi se moramo spoprijeti. Kako učinkoviti bomo pri tem, je odvisno od vsakega posameznika in njegovih izkušenj. Uspešna podjetja, ki jim je mar za zaposlene in razumejo posledice, ki jih odpuščanje prinaša tudi za podjetje samo, bodo ne glede na vse zaposlenemu stala ob strani tudi v zadnjih fazah sodelovanja.

 

Kateri so top karierni premiki v Sloveniji? Kaj se dogaja na področju iskanja talentov? Kako učinkovito voditi, sodelovati in komunicirati? Kako graditi dobre odnose in razvijati kompetence? Kako ponotranjiti agilni način razmišljanja? Prijavite se na Competo e-novice in bodite v stiku z aktualnim HR dogajanjem.

 

 

Ostali članki

Kako narediti svoje zaposlitvene prakse privlačnejše?

19.07.2024
Če želimo v svoje vrste privabiti najboljše kandidate, je čas, da rutinske metode iskanja in izbora dvignemo na višji nivo. Namesto da zgolj...

Katere omejitve preprečujejo avtonomijo pri delu?

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je pomembna! Je ena izmed tistih ključnih komponent, ki resnično spodbuja kreativnost, inovativnost in nasploh...

Svoboda na delovnem mestu

15.07.2024
Svoboda na delovnem mestu je ena izmed ključnih komponent, ki spodbuja kreativnost, inovativnost in splošno zadovoljstvo zaposlenih. V svetu, kjer...