Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Znamka delodajalca

Podjetje kot odličen delodajalec

Celostna podpora podjetjem na poti k privlačnejši znamki delodajalca

Znamka delodajalca, ki jo ponujamo Competovi strokovnjaki v partnerstvu s Herman & Partnerji, je celosten produkt, ki naslavlja tako HR kot marketinške in komunikacijske aktivnosti. Naš produkt sestavljajo štirje osnovni koraki: skupaj z vami potujemo od oblikovanja, grajenja, izdelave načrta in izvedbe do merjenja uspeha znamke delodajalca.

Da bi zares slišali in razumeli vaše izzive, začnemo s poglobljeno analizo trenutne situacije v podjetju in postavljanjem vizije. Ves čas našega sodelovanja izhajamo iz strategije in kulture podjetja – tako lahko najbolj točno prepoznamo, kakšne zaposlene želite privabiti in razvijati, kakšne so vaše vrednote in kako bo vaše podjetje z zaposlenimi, ki živijo te vrednote, uresničilo zastavljene poslovne cilje.

Zakaj Competo?

Naš pristop k oblikovanju znamke delodajalca je osnovan na poslušanju in empatiji: želimo slišati in razumeti, kakšne so težave naših partnerjev, prepoznati prave vzroke zanje in soustvariti rešitve, ki bodo pripeljale k bolj učinkovitem zaposlovanju, razvoju ljudi in zaposlenim prijaznejši kulturi. Opolnomočimo HR, marketinške in komunikacijske time, da na podlagi lastnih potencialov učinkovito rešujejo izzive znamke delodajalca.

Kakšne koristi prinaša takšno upravljanje znamke delodajalca?

  • večje število kakovostnih prijav na prosta delovna mesta,
  • hitrejše zapolnjevanje prostih delovnih mest,
  • nižji stroški rekrutiranja,
  • prepoznavnost na trgu ponudnikov delovnih mest kot odličen zaposlovalec,
  • diferenciacija od konkurence,
  • večje zadovoljstvo, zvestoba in vpletenost zaposlenih v podjetju,…

ZNAMKA DELODAJALCA V ŠTEVILKAH

Strošek zaposlitve

41% zaposlovalcev ocenjuje strošek zaposlitvenega postopka za sodelavca, ki kmalu zapusti organizacijo, na najmanj 25 tisoč ameriških dolarjev.

Menjava zaposlitve

92% kandidatov bi bilo pripravljenih zamenjati trenutno zaposlitev, če bi dobili drugo ponudbo s strani podjetja z odličnim ugledom.

Stroški neprivlačne znamke

Kandidati od podjetij, ki imajo slabo razvito znamko delodajalca, zahtevajo 10 – 20% višji finančni paket kot od tistih zaposlovalcev, ki imajo privlačno znamko delodajalca.

Ugled

83 % HR vodij in recruiterjev pravi, da je razvoj talentov prioriteta številka 1 v njihovem podjetju, zato bi v to področje želeli vlagati več.

Privlačnost

Več kot 80% vodij prepoznava privlačno znamko delodajalca kot ključno orodje pri zaposlovanju talentov.

Komunikacija

84% podjetij, ki se uvrščajo med najbolj privlačne zaposlovalce na svetu, aktivno razvija svoj EVP (employment value proposition).