Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Znamka delodajalca

Najučinkovitejše orodje pri spopadanju s pomanjkanjem in zadržanjem zaposlenih je gradnja znamke delodajalca. Gre za več kot le nalogo kadrovskega, marketinškega ali komunikacijskega oddelka – znamčenje delodajalca je funkcija, ki zahteva celosten strateški pristop.

Vas zanima, kateri so najbolj privlačni delodajalci v Sloveniji?

Podjetje kot odličen delodajalec

Znamka delodajalca posreduje informacije o tem, zakaj je podjetje odličen delodajalec, ki medse sprejema najboljše talente in ponuja edinstveno delovno izkušnjo. S prepletanjem znanj komuniciranja in kadrovskega menedžmenta lahko podjetje prepozna, oblikuje in komunicira svojo edinstveno kulturo.

Competov model gradnje privlačne znamke delodajalca vključuje pregled, sinhronizacijo in razvoj dveh ključnih področij: kadrovskega in komunikacijskega.

Kakšne koristi prinaša takšno upravljanje znamke delodajalca?

  • večje število kakovostnih prijav na prosta delovna mesta,
  • hitrejše zapolnjevanje prostih delovnih mest,
  • nižji stroški rekrutiranja,
  • prepoznavnost na trgu ponudnikov delovnih mest kot odličen zaposlovalec,
  • diferenciacija od konkurence,
  • večje zadovoljstvo, zvestoba in vpletenost zaposlenih v podjetju,…

ZNAMKA DELODAJALCA V ŠTEVILKAH

Strošek zaposlitve

41% zaposlovalcev ocenjuje strošek zaposlitvenega postopka za sodelavca, ki kmalu zapusti organizacijo, na najmanj 25 tisoč ameriških dolarjev.

Menjava zaposlitve

92% kandidatov bi bilo pripravljenih zamenjati trenutno zaposlitev, če bi dobili drugo ponudbo s strani podjetja z odličnim ugledom.

Stroški neprivlačne znamke

Kandidati od podjetij, ki imajo slabo razvito znamko delodajalca, zahtevajo 10 – 20% višji finančni paket kot od tistih zaposlovalcev, ki imajo privlačno znamko delodajalca.

Ugled

83 % HR vodij in recruiterjev pravi, da je razvoj talentov prioriteta številka 1 v njihovem podjetju, zato bi v to področje želeli vlagati več.

Privlačnost

Več kot 80% vodij prepoznava privlačno znamko delodajalca kot ključno orodje pri zaposlovanju talentov.

Komunikacija

84% podjetij, ki se uvrščajo med najbolj privlačne zaposlovalce na svetu, aktivno razvija svoj EVP (employment value proposition).

  • Glassdoor: Top HR Statistics, 50 HR and Recruiting statistics for 2017;
  • Lever: Ultimate selection of recruiting stats to know in 2017;
  • Linkedin: Global recruiting trends 2017, Corporate Leadership Council research 2006;