Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Psihološko testiranje

Izbira pravega kandidata na izbrano delovno mesto je za podjetje izrednega pomena. Z uporabo psiholoških testiranj lahko občutno izboljšamo kakovost procesa izbire. S tem standardiziranim in objektivnim orodjem namreč korektno opišemo posameznikove lastnosti ne glede na njihovo izobrazbo in izkušnje.

Kaj so psihološka testiranja?

Psihometrična (psihološka) testiranja so standardizirana in objektivna orodja, s katerimi ocenimo posameznikova močna področja in priložnosti za razvoj, ne glede na njihovo izobrazbo in izkušnje.

Psihološka testiranja se v praksi uporabljajo kot orodje za napovedovanje vedenja ljudi in so zanesljiva ter uporabna zaradi naslednjih predpostavk:

 1. Odrasli imajo lastnosti, ki so v času relativno stabilne.
 2. Ljudje se razlikujemo v teh lastnostih in to je povezano z vedenjem na delovnem mestu.
 3. Različna delovna mesta zahtevajo različne lastnosti.
 4. Osebnostne lastnosti lahko merimo.

Zakaj psihološko testirati kandidate in/ali zaposlene?

S psihološkim testiranjem opisujemo oz. ocenjujemo vedenje ljudi, tako da vrednotimo njihove odgovore na niz vprašanj, ki so bila oblikovana za merjenje nekega psihološkega konstrukta, npr. inteligentnosti, osebnih vrednot.

Informacije, pridobljene s pomočjo psiholoških testiranj, so široko uporabne:

 • izboljša se točnost napovedi, kakšna bo uspešnost osebe na delovnem mestu;
 • nudijo pojasnila za dileme, ki se pojavijo ob zaposlitvenem intervjuju ali sodelovanju;
 • usmerjajo vodjo pri oblikovanju učinkovitega delovnega okolja za zaposlenega;
 • pokažejo na potenciale in možnosti razvoja posameznika ter potencial za napredovanje.

Koristi uporabe psihološkega testiranja

OBJEKTIVNA IN TOČNA OCENA
Testiranje omogoča objektivno oceno kandidata ne glede na njegovo izobrazbo in izkušnje. Tovrstna ocena je manj podvržena pristranskemu ocenjevanju in napakam ocenjevanja, ki jim med razgovorom pogosto podleže intervjuvar.

RAZLIČNI NAMENI
Testiranje se lahko izvede v različne namene, kot na primer pri selekciji kandidatov, načrtovanju razvoja in izbora v namen napredovanja.

DELOVNA USPEŠNOST
Osebnostne lastnosti in sposobnosti, ki jih meri psihološko testiranje, so dokazano povezane z uspešnostjo na delovnem mestu.

UPORABNOST
Pridobljene informacije so koristne na več načinov: omogočajo učinkovitejše vključevanje zaposlenega, ustrezno oblikovanje delovnega okolja, razvojnega načrta itd.

DILEME
Po dolgotrajnem selekcijskem procesu se lahko oseba znajde v dilemi, koga zaposliti. Rezultati psihološkega testiranja po naših izkušnjah odgovorijo na marsikatero vprašanje, ki se po razgovorih zastavi našim naročnikom in pomagajo rešiti dilemo o končni izbiri.

Competova vodila kakovosti

V Competu psihološka testiranja vodijo izkušeni psihologi. Vsako leto za različne namene izvedemo več kot 600 psiholoških testiranj.

Pri izbiri vprašalnikov vedno upoštevamo namen testiranja in želje naročnika.

Competova psihološka testiranja temeljijo na kakovostnih vprašalnikih, ki ustrezajo kriterijem:

 • objektivnosti (na rezultat vplivajo le lastnosti testirane osebe),
 • zanesljivosti (večkratno merjenje bi prineslo enak oz. podoben rezultat,
 • veljavnosti (rezultati odražajo točno tisto lastnost, ki nas zanima),
 • normiranosti (rezultati osebe so primerljivi z rezultati drugih ljudi iz iste populacije) in
 • občutljivosti (dobro razlikujejo med različnimi ljudmi).