Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Delo med in po epidemiji v številkah: fokus HR strokovnjakov bo med drugim pomoč odpuščenim in pomoč timu, ki ostaja

Zbrali smo podatke različnih slovenskih in tujih raziskav o trenutnem stanju in napovedih dogajanja na področju dela.

SLOVENIJA

Večina delodajalcev brez sprememb pri zaposlovanju

V času od maja do avgusta večina delodajalcev ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih – skoraj polovica sodelujočih v Competo raziskavi med HR strokovnjaki pravi, da bodo v tem času celo zaposlovali, odstotek pa je še višji, ko govorimo o letu 2021.

Kljub temu želijo biti HR strokovnjaki pripravljeni na potencialna odpuščanja, saj jih več kot polovica načrtuje pripravo načrta presežnih zaposlenih, velik delež pa tudi pomoč odpuščenim in pomoč timu, ki ostaja.

 

Zaskrbljenost za ohranitev delovnih mest pada

Število zaposlenih, ki jih skrbi za svoje delovno mesto, je od konca maja do začetka junija padlo za 7 % – prej je bilo zaskrbljenih 26 % ljudi, kasneje pa 19 %. Tudi odstotek tistih, ki so trenutno na čakanju, pada (iz 12 % konec maja na 8 % v začetku junija). Vir: Valicon

Še naprej najbolj iskani deficitarni poklici

Epidemija je najbolj prizadela gostinstvo, turizem, promet, trgovino, predelovalne dejavnosti. Največ brezposelnih oseb se je zaposlilo v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih ter trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil. V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani vojaki, prodajalci, varilci, zidarji in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.

V letu 2020 naj bi stopnja anketne brezposelnosti po napovedi UMARja porasla na 5,4 % najvišjo rast pa napoveduje IMF, in sicer 9,0 %. V letu 2021 naj bi sledilo zmanjšanje brezposelnosti na raven 5-6 %. Vir: ZRSZ

S pomanjkanjem kandidatov se srečuje manj delodajalcev

S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v preteklih šestih mesecih soočala slaba tretjina delodajalcev, v skupini velikih delodajalcev se jih je s tovrstnimi težavami srečevala dobra polovica.

Za prihodnjih 6 mesecev so delodajalci napovedali, da bodo iskali 22.200 delavcev. Delodajalci bodo predvidoma večinoma iskali delavce zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti in dopusti za nego in varstvo otrok ipd.), v manjšem obsegu pa tudi za nova delovna mesta. Vir: ZRSZ

Delodajalec kot najbolj zaupanja vreden vir informacij

40 % sodelujočih v raziskavi, ki jo je izvedlo podjetje Mediade, je komunikacijo vodstva med epidemijo ocenilo z odlično oceno. Kar 66 % ljudi je med tri najbolj zaupanja vredne vire informacij glede prihodnosti umestilo formalne informacije delodajalca. Najvišjo povprečno oceno (4,0 na lestvici od 1 do 5) so sodelujoči pripisali posluhu vodje (šefa) za osebne okoliščine posameznika. Vir: Mediade

Leto ali manj za povrnitev poslovanja na raven pred epidemijo

Večina delodajalcev (40,1 %) ocenjuje, da bo za povrnitev poslovanja na raven iz obdobja pred epidemijo potrebno leto ali manj.

Večina delodajalcev (37,1 %) ocenjuje, da bi se, v primeru ponovitve epidemije in izvajanja podobnih ukrepov kot spomladi, njihovo poslovanje zmanjšalo v manjšem obsegu, medtem ko najpogosteje ocenjujejo, da bi zaposlenost ostala nespremenjena (43,5 %). Vir: ZRSZ

GLOBALNO

99% zaposlenih si želi vsaj enkrat v karieri delati od doma

Študija, ki jo je leta 2019 izvedlo podjetje Buffer, ugotavlja, da si 99 % sodelujočih želi vsaj enkrat v karieri imeti možnost dela na daljavo. Med tistimi, ki so že pred epidemijo delali na daljavo, jih je 84 % delo opravljalo od doma, 8 % v coworking prostorih in 4 % v kavarnah. Vir: Remoters.net

Podatki raziskave Global Workplace Analytics kažejo, da je redno delo od doma (med tistimi, ki niso samozaposleni), od leta 2005 naraslo za 173 %. Vir: Remoters.net

Da so delo na daljavo zaposleni vzeli za svoje, kažejo tudi podatki IBM-ove raziskave, ki ugotavlja, da si več kot 75 % ljudi želi z delom na daljavo vsaj občasno nadaljevati tudi po epidemiji. 54 % si jih želi, da bi delo na daljavo postalo njihov primaren način dela. Vir: IBM

Polovica Evropejcev se sooča s skrajšanim delovnim časom

Več kot četrtina vprašanih v EU v tem trenutku poroča o izgubi zaposlitve bodisi začasno (23 %) bodisi stalno (5 %) , pri čemer so najbolj prizadeti mladi moški. Polovica Evropejcev se pri delu sooča tudi s skrajšanim delovnim časom, zlasti v Romuniji, Italiji, Franciji, na Cipru in v Grčiji. Nordijske države so poročale o najmanj primerih skrajšanega delovnega časa. Vir: Eurofund

Največ novih zaposlitev v sektorju zdravstvo in socialno delo

McKinseyev model predvideva, da bodo največ novih zaposlitev ustvarili naslednji sektorji:

  • zdravstvo in socialno delo (do 4,5 milijona novih zaposlitev),
  • profesionalne, znanstvene in tehnične storitve (2,6 milijona novih zaposlitev) in
  • izobraževanje (2 milijona novih zaposlitev). Vir: McKinsey

Možnost dela od doma narašča z višino dohodka

Možnost dela od doma narašča z višino dohodka. Bogatejše (in prevladujoče severnejše) države kot so Danska, Nizozemska, Norveška, Švedska in Švica beležijo višji delež delovnih mest, ki se lahko izvajajo od doma, medtem ko države Južne Evrope beležijo nižje deleže takšnih delovnih mest. Prevlada delovnih mest, ki zahtevajo malo interakcije 1:1, ni nujno povezana z višino dohodka – pravzaprav je delovnih mest z malo interakcije največ v Srednji Evropi, kar je pripisati visokemu odstotku proizvodnih delovnih mest. Vir: Worldbank

 

Kateri so top karierni premiki v Sloveniji? Kaj se dogaja na področju iskanja talentov? Kako učinkovito voditi, sodelovati in komunicirati? Kako graditi dobre odnose in razvijati kompetence? Kako ponotranjiti agilni način razmišljanja? Prijavite se na Competo e-novice in bodite v stiku z aktualnim HR dogajanjem.

Ostali članki

Voditeljstvo v dobi generacijskih razlik: ključ do trajnostne uspešnosti podjetja

18.04.2024
Vse pogosteje poslušamo o izzivih vodenja sodelavcev različnih generacij. Veliko smo lahko prebrali o posebnostih ene ali druge generacije. Imamo...

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Znamka delodajalca: kaj je, kaj ni, s čim jo pogosto zamenjujemo

20.03.2024
Znamke podjetja Korporativna znamka podjetja, blagovne znamke podjetja in znamka delodajalca predstavljajo tri stebre identitete podjetja, ki skupaj...