Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Case study: BIG BANG NA COMPETO HR HEKATONU

»Prepričana sem, da so inovativne in HR agilne rešitve možne in smiselne za podjetja ne glede na panogo, na vrsto storitev, zrelost podjetja ali miselnost. Nujno je veliko eksperimentiranja ter najbolj važno – začeti je treba z majhnimi koraki.« 

Maja Majstorović Hajduković, direktorica HR, Big Bang, d. o. o

O Big Bangu

Podjetje Big Bang, d.o.o. je največji slovenski ponudnik avdio-video izdelkov in računalništva s tržnimi deleži, ki segajo od 30 % do 60 %. Sodi tudi med večje ponudnike izdelkov bele tehnike in telekomunikacij.

V Competu smo sodelovanje z Big Bangom začeli na področju iskanja in selekcije, marca 2018 pa so kot partnerji sodelovali na našem prvem Competo HR hekatonu. Skupaj smo oblikovali tudi HR marketing kampanjo.

Povzetek

Big Bang se v procesu spremembe organizacijske kulture osredotoča na spodbujanje ambicioznosti, dinamičnosti, fleksibilnosti, odgovornosti, strokovne usposobljenosti in motiviranosti za razvoj pri svojih zaposlenih. Prizadevajo si, da bi bili takšni tudi njihovi kadrovski procesi, zato so v inoviranje in iskanje novih možnosti na področju kadrovanja želeli vključili vse zaposlene. Competo HR hekatona se je udeležilo šest Big Bangovcev, ki so sodelovali pri razvoju rešitev za različne kadrovske izzive. Trenutno so v fazi implementacije ene izmed rešitev, po pozitivni izkušnji na Competo HR hekatonu pa so se lotili tudi organizacije svojega internega hekatona.

Izzivi/cilji

  • V času spremembe organizacijske kulture na inovativen način spodbuditi zaposlene, da se vključijo v prepoznavanje izzivov na kadrovskem področju ter v iskanje rešitev zanje.
  • Z majhnimi koraki v kadrovske procese vpeljati agilno miselnost ter zaposlenim pokazati dodano vrednost agilnih in inovativnih HR rešitev.

Kakšen je bil učinek udeležbe na Competo HR hekatonu?

Maja Majstorović Hajduković, direktorica HR, Big Bang, d. o. o: “V nas je udeležba na Competo HR hekatonu vzbudila ogromno željo, da nekaj podobnega izpeljemo tudi interno. In to nam bo uspelo že letos! V juniju smo začeli z nizom aktivnosti – oblikovali smo InnoTeam, ki ga sestavljajo ambasadorji Hackathona, sredi julija so se zaključile prijave (tako idej kot udeležencev), nato je sledil korak, v katerem so idejni vodje posredovali specificiran in bolj podroben opis svojega »heka«.

 

V juniju smo začeli z nizom aktivnosti – oblikovali smo InnoTeam, ki ga sestavljajo ambasadorji Hackathona.

S ponosom povemo, da bo na 1. internem poslovnem Big Bang Hackathonu prisotnih več kot 80 udeležencev, ki bo »hekalo« kar 18 izvrstnih idej (s področja poslovnih idej – npr. novi prodajni kanali, kategorije, storitev ali pa odnos do potrošnika itn.). Navdušeni smo, saj smo cilje, ki so se dotaknili števila prijav, krepko presegli. Do 1. Hackathona se bodo imeli prijavljeni člani priložnost udeležiti vrste zanimivih izobraževanj in s pomočjo zunanjih strokovnjakov se bodo naučili ogromno uporabnega. Verjamemo, da bomo v sklopu tega Hackathona poleg kreiranja novih poslovnih rešitev vzpostavili tudi sistematičen prenos praks in skupne sinergije različnih timov ter dvignili inovacijsko kulturo znotraj podjetja. Že komaj čakamo – o vtisih zagotovo poročamo!

Pravzaprav so bile vse predstavljene rešitve na Competo HR hekatonu izjemno zanimive.

Sami smo začeli uporabljati »semafor« počutja v manjši skupini, stremimo pa k temu, da bomo počutje spremljali vsakodnevno med vsemi zaposlenimi – trenutno smo v dogovorih, da pripravimo platformo, ki bo to spremljanje omogočala.

Udeležba na tovrstnih dogodkih je izjemno pomembna, saj se odpira širina, ideje kar vrejo iz glav udeležencev. Vsekakor si želimo, da bi bilo takšnih dogodkov vse več.

Ali po vaši izkušnji inovativne in agilne HR rešitve uspevajo tudi v manj agilnih podjetjih?

»Verjamem v agilne HR rešitve, saj velja, da so to le nekoliko drugačni principi razmišljanja in delovanja. Ugotavljam, da je drugačen pristop HR procesov v poslovanju ključen, saj se tudi poslovno okolje in način dela nenehno spreminja, prilagaja.

Korporativne kulture, globalna miselnost in primarni cilji zaposlenih se spreminjajo, kar pomeni, da se morajo tudi HR rešitve razvijati/spreminjati. Za zagotovitev, da so ekipe dobro oblikovane, motivirane in uspešne, morajo vodje in HR strokovnjaki izstopiti izven svojega območja udobja in se prilagoditi modernim načinom razmišljanja – postati agilni v razmišljanju oz. ključnih procesih, rešitvah.

Nujno je veliko eksperimentiranja ter najbolj važno – začeti je treba z majhnimi koraki.

Prepričana sem, da so inovativne in HR agilne rešitve možne in smiselne za podjetja ne glede na panogo, na vrsto storitev, zrelost podjetja ali miselnost. Vsekakor moram biti iskrena, da je hitrost povzemanja tovrstnih rešitev hitrejša in intenzivnejša v tehnoloških okoljih. Pa vendarle, tudi v morebiti bolj »tradicionalnih« panogah je uvedba agilnih in inovativnih HR rešitev uspešna – nujen je le drugačen pristop in potrpežljivost. Dane rešitve je potrebno povezati s poslovno strategijo in kar je najbolj pomembno: zaposlenim pokazati, kje je dodana vrednost za njih. Nujno je veliko eksperimentiranja ter ključno – začeti je potrebno z majhnimi koraki.?«

Rezultati

  1. Competo HR hekaton kot kick-off projekt za interni Big Bang hekaton.
  2. Oblikovanje skupine InnoTeam, ki ga sestavljajo udeleženci Competo HR hekatona in ki je gonilna sila za interne hekaton aktivnosti.
  3. Implementacija “semaforja počutja” v manjši ekipi in priprave na širitev na celotno organizacijo.

 

Kaj je Competo HR hekaton?

FOTO in VIDEO iz prvega Competo HR hekatona

O septembrskem Competo HR hekatonu

 

Bi želeli tudi vi kot podjetje sodelovati na Competo HR hekatonu? Pišite nam na ana.gabrscek@competo.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali članki

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Poslanstvo, vizija, vrednote, kultura – še nikoli tako pomembni

09.02.2024
Če si priznamo ali ne, je še kako pomembno, da verjamemo, da delujemo za višje in ne zgolj parcialne cilje, da ustvarjamo sledi, ki jih bomo lahko...

Dobro se poznati je profit zame kot tudi organizacijo

16.01.2024
 »Poznavanje sebe je začetek vseh modrosti,« je dejal eden od velikih brihtnežev Aristotel. Spet drugi, Sokrat, da: »Neraziskanega življenja...