Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Z avtentičnim vodenjem do navdihujočega delovnega okolja

Anita Lovše, senior svetovalka Competo

Avtentični voditelj ustvarja pozitivno in navdihujoče delovno okolje, kjer se vsakdo počuti cenjenega in slišanega. V stroki ima avtentično vodenje posebno mesto in vse več literature ter izobraževanj managerjev se ukvarja s tem, kaj ga pravzaprav bistveno ločuje od ostalih oblik ali načinov vodenja.

Kaj je avtentičnost?

Če besedo avtentičnost dobesedno prevajamo, govorimo o pristnosti ali verodostojnosti. V primeru avtentičnega vodenja pa je prevod nekako premalo določljiv. Ob kakšni nerodnosti pri vodenju se vedno lahko dobrohotno nasmehnemo in rečemo, da sicer ni bila najbolj prijetna izkušnja, zagotovo pa je bila poteza iskrena in izvedena res “avtentično”. Razlika je precejšnja med frazo “bodi to, kar si” in frazo “delaj, kar govoriš” (walk the talk). Avtentičnega vodenja se torej ne moremo priučiti na način, da preslikamo situacije iz priročnikov za vodenje, naravnamo svoja ravnanja tako, da so okolici všečna, in se v kar največji meri “trudimo” biti dober vodja.

Prvi korak k avtentičnemu vodenju

Prvi korak k avtentičnemu vodenju je, da vodja dobro pozna samega sebe in ugotovi, kakšen je njegov naraven (lasten) slog vodenja. Še bolj pomembno je, kako vodjo doživljajo sodelavci v ekipi, saj so edino pomembno merilo avtentičnosti. Avtentični voditelj dela v skladu s tem, kar govori, kar kaže na njegovo integriteto in zanesljivost. Ne skriva informacij ali namenov, temveč komunicira odprto in iskreno. Ni popoln in se ne boji priznati svojih napak. Dovzeten je za povratne informacije, izraža svojo ranljivost in se uči iz situacij.

Empatija in razumevanje

Avtentični voditelj se zanima za dobrobit in potrebe svojih sodelavcev, je empatičen in se trudi razumeti različne perspektive. Deluje v skladu s skupnimi vrednotami in cilji organizacije. Vodi z zgledom, kar pomeni, da so tudi drugi motivirani, da sledijo skupnemu poslanstvu. Gradi kulturo vključenosti, kjer se vsi počutijo dobrodošli in spoštovani, ne glede na različne perspektive in ideje. Tudi v težkih situacijah ostaja zvest svojim vrednotam in načelom, deluje z integriteto in drži moralni kompas celotni ekipi. Navdihuje svoje sodelavce in jih spodbuja k odličnosti. Njegova pozitivna energija, vizija in optimizem se spontano prenašajo na druge. Z doslednim delom in iskrenimi odnosi zgradi zaupanje, da se ljudje ob njem počutijo varne in podprte.

Akademija DNK voditeljstva

Na akademiji DNK voditeljstva se na sproščen, interaktiven ter praktičen način odpirajo različne dimenzije razvoja potencialov. S pomočjo osebnostnega profiliranja in 360° merjenja kompetenc poglobimo razumevanje lastnega vedenja in delovanja. Na delavnicah pridobimo konkretne izkušnje, se opazujemo in pogovorimo o spoznanjih, ozavestimo ravnanje in smo pripravljeni na testiranje spoznanj v novih situacijah. Individualni coachingi med posameznimi moduli pa omogočajo dodatno podporo pri doseganju profesionalnih in osebnih ciljev ter razvoja potencialov.

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...