Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

DNK voditeljstva

DNK VODITELJSTVA je program razvoja voditeljstva, ki ga je razvila Competo ekipa.

Zakaj DNK voditeljstva?

V DNK-ju vsakega se skriva njegov unikatni življenjski potencial, med drugim tudi potencial za voditelja. Ta se z aktivnim pristopom k razvoju udejanji v razvitih kompetencah, dobrih odnosih in doseženih ciljih.

DNK voditeljstva odgovarja, kako…

 • dolgoročno voditi z vizijo in poslanstvom,
 • krepiti osebno odgovornost in navdihovati sodelavce,
 • motivirati sebe in druge,
 • se srečati s svojimi frustracijami in jih ustrezno razrešiti,
 • strateške cilje prevajati v operativne in obratno,
 • podirati silose in bolje sodelovati,
 • opolnomočiti ekipe in zaupati,
 • vključevati sodelavce in jih opogumljati za spremembe,
 • kritično razmišljati in se odločati.

Competo pristop:

 • Interaktivni pristop.
 • Izkustveno učenje v varnem okolju.
 • Ozaveščanje ravnanj.
 • Takojšnji prenos v prakso.
 • Celovito razumevanje človeškega vedenja.

Komu je program namenjen?

Zaključenim skupinam vodij ali bodočih vodij v posameznem podjetju.

Kaj vključuje program?

 • 8 modulov po 8 pedagoških ur.
 • Kontinuiteta dela med srečanji z izkustvenim učenjem v praksi.
 • 1 zaključno srečanje 4 pedagoške ure.
 • Individualni razvojni načrt z evalvacijo napredka.
 • Individualno mapo z gradivi in delovnimi listi.
 • Skupne zaveze vodij, ki bodo odražale nadgradnjo kulture sodelovanja in vodenja v podjetju.

Za doseganje optimalnih rezultatov priporočamo podporne aktivnosti:

 • 360 meritev kompetenc prej in po programu*
 • Psihološko testiranje ob začetku programa*
 • 3 individualna coaching srečanja na osebo *

*Po dogovoru z naročnikom; ni vključeno v ceno programa.

Učinki DNK voditeljstva:

 • Dvig razvitosti kompetenc vodij.
 • Dvig zavzetosti zaposlenih.
 • Večja povezanost in učinkovitejše sodelovanje.
 • Oblikovanje skupnega jezika vodenja.
 • Učinkovitejše doseganje ciljev.