Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Šola voditeljstva

Kakovost vodenja je ključnega pomena za uspeh organizacij. Vodje prenašajo strateške cilje organizacije v operativno delo posameznikov ter vzpostavljajo ustrezne pogoje, odnose in delovno okolje za uspešno delo in realizacijo ciljev. Vodje imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju ali spreminjanju organizacijske kulture, pri krepitvi ustreznih vrednot, pri vzpostavljanju pozitivne klime in zavzetosti zaposlenih. Ključna je njihova vloga pri implementaciji sprememb, pri podpori in izvedbi kadrovskih sistemov ter pri razvoju zaposlenih.

Vodje lahko svojo vlogo pri delu udejstvujejo na način »mikro upravljalca«, kar pa je lahko pomanjkljiv pristop glede na kompleksne izzive sodobnega časa. Vse bolj postaja jasno, da je vloga vodje v organizaciji ključna in pri tem nosi močan pomen pristop k vodenju. Uspešno vodenje v sodobnem času se odmika od transakcijskega pristopa k vodenju in se vse bolj približuje transformacijskemu vodenju, ki je usmerjeno v razvoj potencialov in opolnomočenje posameznikov. To pomeni v bistvu razvoj voditeljstva.

Vodenje v svojem bistvu pomeni delo z ljudmi – za uspešno vodenje so vse bolj pomembne veščine upravljanja medosebnih odnosov in čustvena inteligentnost. Vodja gradi psihološko varnost v timu ter tako kulturo vzajemnih povratnih informacij, zaupanja, sprejemanja medosebnih razlik, odprte komunikacije ter razvoja potencialov.

Razvoj voditeljstva – kako pristopamo

Razvoj voditeljstva predstavlja v bistvu nadgradnjo običajnih šol vodenja, saj bolj poglobljeno posega tako v razvoj potencialov posameznikov kot skupine v smeri prehoda iz klasičnega vodjo v »voditelja«.

 1. Spoznavanje stanja, postavljanje ciljev in priprava programa

Spoznavanje potreb glede razvoja vodij, spoznavanje organizacijske kulture ter spoznavanje kadrovskih sistemov, ki predstavljajo orodje za vodenje zaposlenih. Oblikovanje ustreznih ciljev in programa akademije za vodje.

 1. Osnovno ogrodje naše akademije za razvoj voditeljstva vedno prilagodimo specifikam organizacije!

Pripravimo program, ki je prilagojen izzivom organizacije tako iz vidika vsebin in aktivnosti kot časovne izvedbe. Poglobljeni programi, ki spodbujajo prave rezultate v praksi trajajo vsaj 1 leto.

Osnovni gradniki programa

 • Psihološko profiliranje vodij
 • Individualni coaching za vodje
 • Usposabljanja – primeri vsebin: ključni izzivi vodenja in rešitve, gradnja vloga vodje, ključne medosebne spretnosti pri vodenju, čustvena inteligentnost in vodenje, učinkovita komunikacija in upravljanje konfliktov, gradnja psihološke varnosti v timu, vzpostavljanje kulture dajanja povratnih informacij, pristopi k vodenju, ciljno vodenje, vodenje različnih generacij, upravljanje stresa, motivacija, opolnomočenje in razvoj zaposlenih … ipd.
 • Zagotavljanje kontinuitete dela in prenos v praksogradiva in praktične naloge (za preizkušanje pridobljenih znanj) pred in po posamezni delavnici.
 1. Priročnik za uspešno vodenje v organizaciji

Pripravimo uporaben pripomoček za organizacijo, ki povzema ključne smernice za uspešno vodenju. Priročnik je poleg za obstoječe vodje zelo uporaben tudi za bodoče vodje ali novo zaposlene.

Teorije o vodenju s “korenčkom in palico” so preživete, učinkovite le na kratek rok – osnova našega pristopa sta Teorija izbire in transformacijsko vodenje (ki se oba močno osredotočata na opolnomočenje vodij in zaposlenih ter gradnjo medosebnih spretnosti ter razvoj potencialov).

Kaj pridobite z akademijo vodenja?

 • Poenotenje vodstvenega tima – preseganje silosov, gradnja skupnega jezika in sloga vodenja,
 • krepitev vodstvenih kompetenc na vseh nivojih,
 • prenos novih znanj v prakso,
 • priročnik o vodenju,
 • smernice za reševanje ključnih izzivov vodenja v organizaciji,
 • individualno podporo vodjem pri njihovih specifičnih izzivov,
 • dvig organizacijske klime.