Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

HR svetovanje

Usmerite pogled v prihodnost, nadgradite kadrovske rešitve in omogočite uresničevanje vaše poslovne strategije z opolnomočenjem vaših ljudi.

Raznolikost znanj, pogledov in izkušenj

Naši svetovalci so strokovnjaki različnih področij (kadri, management, organizacija, psihologija, komunikacija) in združujejo izkušnje iz številnih mednarodnih in domačih organizacij.

Inovativen model svetovanja

Naši svetovalci so strokovnjaki različnih področij (kadri, management, organizacija, psihologija, komunikacija) in združujejo izkušnje iz številnih mednarodnih in domačih organizacij.

Učinkovite HR rešitve po meri

Naši svetovalci so strokovnjaki različnih področij (kadri, management, organizacija, psihologija, komunikacija) in združujejo izkušnje iz številnih mednarodnih in domačih organizacij.

Vzajemno sodelovanje

Sodelovanje z nami bo partnerski odnos. Nepristransko in odgovorno bomo ocenili stanje, predlagali rešitve in vas usmerjali pri razvoju, implementaciji ter merjenju rezultatov.

Piramida upravljanja sprememb

Sodelovanje z našimi svetovalci

Sodelovanje s Competovimi HR svetovalci bo nadgradilo vaše dosedanje kadrovske prakse. Zaradi svojih bogatih strokovnih izkušenj, poznavanja globalnih trendov in usmerjenosti k praktičnim rešitvam hitro prepoznamo ozka grla in priložnosti za izboljšave na različnih nivojih kadrovskih procesov. Glede na identificirana ključna področja kadrovskega razvoja skupaj z vami pripravimo tako strateške smernice kot tudi konkreten akcijski načrt za vpeljavo sprememb. Koraki izhajajo iz strategije podjetja in so osnovani na spodbujanju sodelovanja med različnimi funkcijami znotraj podjetja, vzpostavljanju jasne komunikacije ter razvoju podpornih (digitalnih) procesov.

dr. Jana Jereb

Svetovalka in vodja projektov

Nataša Tovornik

Svetovalka in vodja projektov