Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kako leto 2020, morda za vedno, spreminja področje zaposlovanja?

Maša Budnar Radilović

Svetovalka za iskanje in selekcijo

Ko pomislim na leto 2020 na področju zaposlovanja v stilu vsakoletnega Google videa, ki prikazuje pregled leta skozi največkrat iskane pojme v brskalniku, se v prvih nekaj mesecih vrtijo podobe številnih zaposlitvenih oglasov in negativnih odzivov najboljših headhuntiranih kandidatov. Nato se sredi marca video dramatično zatemni. Pompozna glasba pa upočasni. Odprte karierne priložnosti se ožigosajo z zaustavljeno in preklicano. Zaznati je porast ključnih besed tipa »delo od doma«, »razgovor preko spleta«, »protikoronski paket«, »zavod za zaposlovanje«, »posledice Covida-19 na zaposlovanje«, »karierne priložnosti med korono«… V nadaljevanju se v glasbi in sličicah izmenjujeta poskočnost in previdnost na strani zaposlovalcev ter kandidatov. Vključijo se grafi, ki prikazujejo dogajanje pod letnimi plani in ponujajo več možnih scenarijev za leto, ki prihaja. Zadnji kadri ulovijo še ključni besedi »prilagajanje« in »nova normalnost«. Nato ostanem v tišini, ki jo prekine divja možganska nevihta. Kako korona, morda za vedno, spreminja področje zaposlovanja?

Nujen dvig konkurenčnosti kandidatov

Prej zaprt trg kandidatov se je nenadoma močno odprl. Deloma zaradi odpuščanj oz. zaznane nestabilnosti v podjetju, deloma zaradi vzgibov samih kandidatov, ki pogodbe za nedoločen čas neustrašno zamenjujejo za nove priložnosti s poizkusno dobo, saj so v krizi prepoznali prave obraze organizacijske kulture, s katero se ne želijo več usklajevati. Trg kandidatov je nenadoma, zaradi možnosti dela od doma, tudi širši kot kadarkoli, saj se seli na svetovno raven.

Za kandidate spremembe na področju zaposlovanja pomenijo nujen dvig lastne konkurenčnosti na vsaj dveh področjih:

 • Na področju veščin se je potrebno vprašati, ali njihov nivo in nabor gradimo v koraku z novimi potrebami trga zaposlovanja, med katerimi za ključne veljajo:
  • Digitalna pismenost, ki je v tem letu presegla suvereno uporabo spletnih komunikacijskih orodij kot je Zoom in se že konkretno spogleduje s celostnim prenosom procesov v elektronske module.
  • Kreativnost, inovativnost, sposobnost iskanja rešitev in kritičnega mišljenja so vse manj le v domeni strokovnjakov s področja marketinga, razvoja, kontrole letalskega prometa in poslovne analitike, vse bolj nujnost vseh nas, ki želimo učinkovito in tekoče delovati v hitro spreminjajočem okolju, ki ga je soustvaril Covid-19.
  • Medosebne spretnosti, komunikacijske spretnosti in čustvena inteligenca so v časih, ko je osebnih stikov malo, prava čarovnija. In to še kako pomembna za uspešno sodelovanje in upravljanje.
  • Prilagodljivost, odpornost in vzdržljivost imamo priložnost vaditi že vsaj od marca. Pričakovali bi, da bo dobra izraženost teh kompetenc iz nas naredila brezčutne vojake. A lepota je prav v občutkih ranljivosti in nelagodja, ki jih spremljajo, saj nas ti ženejo, da se neprenehoma urimo.

Zaposlovanje je vse bolj prepleteno s tehnologijami

Prvi stik običajno ustvarjamo preko elektronske pošte ali sistema z oddano vlogo oz. življenjepisom. Drugega ustvarjamo preko kamere (razgovori preko spleta). V okviru prvega vedno poudarjamo, naj bo pripravljen tako, kot da je bil pisan le za razpisano delovno mesto (oseben pristop, poudarek na skladnosti vsebine življenjepisa s potrebami delovnega mesta). V obdobju večje konkurence na trgu kandidatov je to še posebej pomembno. Naj bo optimiziran za vse pogostejšo uporabo sistemov za zbiranje in pregledovanje prijav (ATS). Pomaga uporaba ključnih izrazov, skladnih s potrebami delovnega mesta.

Ker si zaposlovalci v novih časih še toliko manj želijo dragih spodrsljajev pri zaposlovanju, ste lahko prepričljivejši, če v življenjepis navedete dejstva, ki jasno prikazujejo vaše dosežke in dodane vrednosti. Na primer »Dvig prodaje za 30% v obdobju dveh let.« ali »Organizacijske spretnosti sem uril/a v hitro spreminjajočih okoljih, kjer sem dnevno načrtoval/a svoje aktivnosti v skladu z viri, pravili, zahtevami in cilji, k nalogam sem pristopal/a strukturirano in v skladu s spremembami učinkovito prilagajal/a svoj načrt dela.«

Nujnost prenovitve obljube delodajalca

V obdobju, ko so bolj kot kadarkoli pomembni proračuni, postajajo procesi zaposlovanja še toliko bolj premišljeni in previdni. Želja po najboljših kandidatih pa toliko večja.

Še vedno velja, da bodo najboljše talente najlažje prepričala in obdržala podjetja z močno znamko delodajalca in privlačno obljubo (EVP – employee value proposition). Ta se, če se še ni, mora spreminjati v skladu z novo normalnostjo in v ospredje močneje kot kadarkoli prej postaviti vsaj:

 • Zdravje in varnost zaposlenih
  • Razširjeni redni zdravniški pregledi,
  • dodatno zdravstveno zavarovanje,
  • možnosti za varno vadbo,
  • dvig zavesti o pomenu skrbi zase,
  • terapevtsko svetovanje,
  • ureditev ustreznega pisarniškega kotička na domu,
  • razumevanje ob usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti…
 • Odnos, ki je empatičen, spoštljiv, odkrit, sprejemajoč, vključujoč, človeški, razumevajoč, oseben
  • Je tisto, kar poboža tudi brez telesnega stika. Je lepilo tima, se množi, prenaša, vrača in kroži. Odraža pa se tudi v delu in navzven ter ima dolgoročen učinek.
 • Stabilnost
  • Po kateri (se) sprašujejo tako zaposleni kot kandidati. Če ravno ne delujejo na področjih, ki jih Covid kriza ni prizadela. Če gre, je pomembno, da podjetje predstavi, zakaj bo še naprej (uspešno) delovalo. Zakaj ne bodo ogroženi prihodki in delovna mesta. Če temu ni tako, bodo cenjeni odprtost, jasnost in pravočasnost podajanja informacij, v okviru tega tudi skupno iskanje rešitev za povrnitev stabilnosti. Če sta med zaposlenimi in kandidati prepoznani in živeti prvi dve točki, bo dala tretja vse od sebe.

Kategorija: Izjemno leto

Zdi se, da letos bolj kot o trendih, govorimo o nujnostih. Takih, nad katerimi smo in bomo še večkrat bentili. Vnukom pa pripovedovali, kako smo se leta 2020 obrnili k sebi in sočloveku. Kako smo poskrbeli zase ob drugih in kako se je to odrazilo tudi na delovnem mestu. Kako ni bilo vedno lahko, niti najmanj, a kako smo zmogli, kako kreativni in inovativni smo bili v tem. Kako smo ob tem rasli in kaj smo se naučili. Male glavice nas bodo poslušale z iskrico v očeh in si želele, da bi doživele to izjemno leto 2020.

Maša Budnar Radilović, svetovalka za iskanje in selekcijo

Ostali članki

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...

CV ni ključni pokazatelj tega, kako uspešen bo nekdo v novi službi

23.05.2024
Bitka za kadri in talenti predstavlja enega večjih izzivov vseh delodajalcev danes. Vsi iščemo načine za izboljšanje zaposlitvenih praks in še...