Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Organizacijska kultura in (ali) plača?

Finančno nagrajevanje je eden od ključnih atributov za zadržanje zaposlenih in privabljanje talentov. Zato vpliva, ki ga ima pri izbiri in zvestobi delodajalcu velikost plače, ne gre zanemariti. A obstaja še vsaj deset drugih ključnih elementov, zaradi katerih zaposleni ostajajo oziroma se pridružijo podjetju.

Zaposleni danes iščejo več kot samo dobre finančne pogoje delodajalca: želijo razumeti poslanstvo in videti, v kaj podjetje verjame. Pomembna jim je kultura, katere del so vrednote, ki jih podjetje postavi in tudi živi. Poleg te osnovne naravnanosti podjetja pa je za zaposlene pomembna tudi možnost razvoja kariere, priložnost izobraževanja in razvoja, ravnovesje med zasebnim in službenim življenjem, fizično delovno okolje, kako podjetje naslavlja multikulturnost, kako spoštuje raznolikosti, kakšna je družbena odgovornost podjetja in kako se izraža v produktih in storitvah, ki jih podjetje trži.

plača nagrade

Kultura in plača kot najpomembnejša dejavnika zadovoljstva

Koliko pomembna je pri izbiri zaposlitve plača in koliko organizacijska kultura, je seveda odvisno od vsakega posameznika in življenjskega obdobja, v katerem se nahaja.

Medianina raziskava Uvid na primer ugotavlja, da je želja po boljšem plačilu glavni razlog za iskanje nove zaposlitve. Po drugi strani pa je raziskava, ki jo je v lanskem letu opravil Glassdoor, pokazala, da ima za več kot polovico vprašanih organizacijska kultura večji vpliv na zadovoljstvo na delovnem mestu kot plača.

Več kot 77 % anketirancev bi pred prijavo na delovno mesto razmislilo o kulturi podjetja, 79 % bi jih razmislilo o viziji in smislu podjetja, 73 % pa se jih na delovno mesto ne bi prijavilo, če vrednote podjetja ne bi bile skladne z njihovimi osebnimi vrednotami.

Zelo zanimiva je tudi ugotovitev, da je kultura še posebej pomembna za milenijce in mlajše odrasle – slednji pogosteje kulturi pripišejo večji pomen kot plači.

Zaposleni odhajajo zaradi odnosov in vodij

Na področju odnosov in vodenja imamo še veliko za postoriti – raziskava Privlačnost delodajalca, ki meri percepcijo javnosti o privlačnosti 100 največjih slovenskih delodajalcev, na primer ugotavlja, da so medosebni odnosi najslabše ocenjen element privlačnosti slovenskih delodajalcev (ostali elementi so še: družbena odgovornost, razvoj kariere, zanimivost dela, stimulativno plačilo, ugled podjetja, varnost zaposlitve).

Raziskave kažejo, da v več kot 50 % primerov zaposleni zapuščajo svoje vodje (ne podjetja) in da so prav vodje pogost razlog za odhod zaposlenih.

odnosi vodenje

Dobra organizacija in kompetentno vodstvo sta zato izjemnega pomena tako za pridobivanje kot večje zadovoljstvo zaposlenih. Kakšni so vodje, v kaj verjamejo, kako podjetje odgovarja na spremembe v okolju, kako in koliko uvaja nove tehnologije, ali je okolje kreativno, inovativno, ali se posameznik lahko izrazi, principi vodenja ljudi, kvaliteta vodij… Vse to so dejavniki, ki po pomembnosti parirajo (če ne celo nadvladajo) finančne nagrade.

Skupni imenovalec privlačnih delodajalcev

Dvigovanje plač je lahko učinkovit način zadrževanja in povečanja zadovoljstva zaposlenih, a le do določene meje. Skupni imenovalec najbolj privlačnih delodajalcev je namreč več kot plačilo – je način, na katerega finančne nagrade dopolnjujete z ostalimi, bolj mehkimi elementi. In seveda tudi to, kako dobro in iskreno to komuniciramo tako svojim zaposlenim kot navzven.

Povedano drugače: skupni imenovalec privlačnih delodajalcev je privlačna znamka delodajalca, ki na avtentičen in jasen način govori o podjetju kot delodajalcu, o delovnem okolju in o zaposlenih.

 

 

Kateri so top karierni premiki v Sloveniji? Kaj se dogaja na področju iskanja talentov? Kako učinkovito voditi, sodelovati in komunicirati? Kako graditi dobre odnose in razvijati kompetence? Kako ponotranjiti agilni način razmišljanja? Prijavite se na Competo e-novice in bodite v stiku z aktualnim HR dogajanjem.

Ostali članki

Voditeljstvo v dobi generacijskih razlik: ključ do trajnostne uspešnosti podjetja

18.04.2024
Vse pogosteje poslušamo o izzivih vodenja sodelavcev različnih generacij. Veliko smo lahko prebrali o posebnostih ene ali druge generacije. Imamo...

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Znamka delodajalca: kaj je, kaj ni, s čim jo pogosto zamenjujemo

20.03.2024
Znamke podjetja Korporativna znamka podjetja, blagovne znamke podjetja in znamka delodajalca predstavljajo tri stebre identitete podjetja, ki skupaj...