Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Zakaj znamka delodajalca (še) ni ustaljena praksa sodelovanja HR, komunikacijskih in marketinških strokovnjakov?

Znamka delodajalca (Emloyer brand – EB) je postala pravi »buzzword«. Na žalost pa veliko raziskav na lokalnem in EU nivoju ugotavlja, da ima samo malo več kot polovica podjetij določeno strategijo znamke podjetja kot delodajalca in da jo v resnici tudi živi.

Znamka delodajalca se rodi iz kulture podjetja

Na srečo je zaznati izboljšanje. Vodstva podjetij so v preteklosti z mislijo na pričakovanja lastnikov skrbela predvsem za oblikovanje poslovne strategije podjetja, ki je zagotavljala rast prihodkov in razvoj poslovnih priložnosti. V zadnjem času pa opažam spremembo v zavedanju vodstev, da samo motivirani zaposleni lahko tudi realizirajo strateške in letne cilje podjetja. Zato vedno več govorimo o kulturi podjetja, iz katere se gradi tudi podoba delodajalca in o potrebni spremembi prioritet – na prvo mesto prihaja vprašanje, kako bo podjetje v »vojni talentov« lahko tekmovalo za najboljše kadre.

Znamka delodajalca ponuja več kot finančne pogoje

Razmere na trgu se spreminjajo, prihajajo nove generacije, panoge se povezujejo, razvija se tehnologija, ki spreminja življenjski slog, a tudi trg dela… Vse te zunanje spremembe vplivajo na podjetja v vseh panogah in predstavljajo dodaten pritisk na vodstva, ki so zaznala, da je močna znamka delodajalca za podjetje velika prednost. Z njeno pomočjo namreč podjetje privablja nove talente in hkrati povečuje zadovoljstvo in zavzetost obstoječih zaposlenih.

S pomočjo znamke delodajalca podjetje privablja nove talente in hkrati povečuje zadovoljstvo in zavzetost obstoječih zaposlenih.

Zagotovo ste že slišali stavek »Zaposleni so najpomembnejše bogastvo podjetja.« Se strinjate tudi s trditvijo, da samo motivirani zaposleni lahko realizirajo strategijo, ki jo podjetje ima in tako prispevajo k rasti in uspehu podjetja? Če je vaš odgovor da, zagotovo že občutite, da današnji zaposleni iščejo več kot samo dobre finančne pogoje: pomembno jim je, v kaj podjetje verjame, kaj je poslanstvo, kakšne so vrednote, kako jih podjetje živi in kako se odražajo skozi produkte in storitve, ki jih podjetje ponuja.

Kaj nam še manjka do odličnih znamk delodajalca?

Grajenje privlačne podobe delodajalca je v Sloveniji še precej v povojih in obstaja kar nekaj razlogov za to. Najprej: obstajajo različne »definicije«, kaj sploh pomeni gradnja znamke delodajalca. Gradnja znamke zagotovo ni samo zaposlitveni oglas oziroma komuniciranje odprtih delovnih mest. V načrt gradnje znamke delodajalca so vključene tako HR kot komunikacijske in marketinške aktivnosti. Znamka delodajalca se ne ustavi z eno kampanjo ali izboljšanjem procesa intervjujev v HR.

Znamka delodajalca se ne ustavi z eno kampanjo ali izboljšanjem procesa intervjujev v HR.

Trajnostno usmerjena znamka delodajalca izhaja iz strategije podjetja in njegove kulture, saj tu podjetje določi kakšne zaposlene želi privabiti in razvijati, kakšne vrednote so pomembne v podjetju in kako bo podjetje z zaposlenimi, ki živijo vrednote podjetja tudi uresničilo zastavljene cilje.

Eden pomembnejših razlogov za počasen razvoj znamke delodajalca pri nas je tudi ta, da sta funkciji komuniciranja in HR, ki sta glavna partnerja pri grajenju podobe delodajalca, dostikrat percipirani kot operativni funkciji, organizirani funkcijsko (silosno). Gradnja znamke delodajalca pa je proces, ki prehaja med funkcijami in potrebuje veliko koordinacije in sodelovanja. Tako je način organizacije in vodenja podjetij dostikrat ovira, da ne izkoristimo sodelovanja na tako pomembnem projektu.

Funkciji komuniciranja in HR, ki sta glavna partnerja pri grajenju podobe delodajalca, sta še vedno dostikrat percipirani kot operativni funkciji, organizirani funkcijsko (silosno). Gradnja znamke delodajalca pa zahteva njuno neposredno sodelovanje. 

 

Čas, denar in konsistentnost

Dejstvo je, da ima vsako podjetje svojo podobo, ne glede na to ali dela na njej ali ne. V sodobnih podjetjih vodstva razumejo, da je znamka delodajalca naprej odgovornost vodstva, ki skupaj z HR in komuniciranjem postavi takšno kulturo in organizacijo, da omogoča sodelovanje med funkcijami. Tak team lahko skupaj premišljeno oblikuje znamko delodajalca in tako podjetje pozicionira kot dobrega delodajalca, ki ponuja kakovostno okolje za delo.

Gradnja in upravljanje znamke delodajalca je kontinuirana aktivnost, ki zahteva (tako kot upravljanje drugih blagovnih znamk) čas, denar, konsistentnost in strateški pogled. Potrebuje konstantno prisotnost v podjetju in izven podjetja ter merjenje uspešnosti. Poleg standardnih HR in komunikacijskih KPI je nujno, da podjetje določi tudi KPI, s katerimi spremlja uspešnost upravljanja znamke delodajalca skozi finančne kazalnike. Za takšen pogled in pristop pa je potrebno, da se podjetje nahaja v primerni fazi življenjskega cikla, kjer se zave, da je znamka delodajalca orodje za transformacijo podjetja v vseh dimenzijah.

Le še ena od znamk?

Znamka delodajalca je »samo« ena od blagovnih znamk podjetja. Podjetja, ki se zavedajo pomena postavitve korporativne znamke podjetja in njegove usklajenosti z ostalimi produktnimi ali storitvenimi znamkami, vidijo v postavi usklajene znamke delodajalca samo še dodatno prednost – bolj, kot so znamke med seboj usklajene, večji je ROI vseh. Največ koristi znamke delodajalca lahko zato pričakujejo podjetja, ki prepoznajo pomen vseh svojih znamk in predvsem cenijo ljudi, ki za temi znamkami stojijo.

Bolj, kot so znamke med seboj usklajene, večji je ROI vseh.

 

 

 

Kateri so top karierni premiki v Sloveniji? Kaj se dogaja na področju iskanja talentov? Kako učinkovito voditi, sodelovati in komunicirati? Kako graditi dobre odnose in razvijati kompetence? Kako ponotranjiti agilni način razmišljanja? Prijavite se na Competo e-novice in bodite v stiku z aktualnim HR dogajanjem.

 

 

Ostali članki

Kako motivirati zaposlene 45+ za izobraževanje?

17.06.2024
Anita Lovše, senior svetovalka Competo Za boljšo vključitev zrelejših zaposlenih v izobraževalne programe je pomembno, da organizacije...

Projekt 45+: »Nisem dovolj mlad, da bi vedel vse.« Oscar Wilde

14.06.2024
Anja Kocjančič, ambasadorka Competo projekta 45+ V letošnjem letu bom dosegla pogoje za upokojitev. Čeprav sem zadnjih deset let vztrajno trdila,...

Sodobna sistemizacija delovnih mest

27.05.2024
Na sistemizacijo večino gledamo kot na zelo birokratski del kadrovske službe. Toda, sodobna sistemizacija lahko predstavlja tudi strateško orodje,...