Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Meritve in razvoj organizacijske klime

Organizacijska klima podjetja v veliki meri odraža, kako zadovoljni so zaposleni z različnimi vidiki delovnega okolja. Zadovoljni zaposleni pa so tisti, ki bolj učinkovito delajo, so inovativni in pomembno prispevajo k uspehu podjetja.

Za namen meritve organizacijske klime smo na podlagi dolgoletnih izkušenj in smernic za izdelavo kakovostnih merskih pripomočkov izdelali strokovni psihološki vprašalnik, ki je odlično orodje za ocenjevanje organizacijske klime in nujna podlaga za morebitne spremembe.

Zakaj meriti organizacijsko klimo?

Naš strokovni psihološki vprašalnik zadovoljstva z delom nam omogoča, da pridobimo informacije o tem, kako zaposleni doživljajo svoje delo, podjetje in odnose v podjetju skozi 5 ključnih dimenzij oz. skupin temeljnih potreb (preživetje, pripadnost, moč, svoboda in zabava).

Izpolnjevanje vprašalnikov lahko poteka na klasičen način ali preko spletnega vprašalnika. Pri tem zagotavljamo ustrezno varovanje osebnih podatkov, omogočimo pa lahko tudi anonimnost zaposlenih pri ocenjevanju.

Kaj je organizacijska klima?

Organizacijska klima so občutki in vedenja zaposlenih o dogajanju v podjetju. Gre za njihovo subjektivno doživljanje vzdušja oziroma dojemanje organizacijskih vrednot in procesov. Klima odraža zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki in je zato osnovna informacija za kadrovike o stanju organizacije.

Kako merimo organizacijsko klimo?

 • Prvi korak: izvedba vprašalnika Zadovoljstvo z delom. Vprašalnik, ki smo ga razvili Competovi psihologi, je namenjen merjenju organizacijske klime preko različnih vidikov zadovoljstva z delom. Vsebina vprašalnika sloni na:
  • teoretski osnovi teorije izbire,
  • psiholoških vprašalnikih s področja merjenja zadovoljstva,
  • dolgoletnih izkušnjah z delavnicami za izboljšanje organizacijske klime, motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih.
 • Drugi korak: poročilo poročilo o rezultatih meritev in predlog okvirnih ukrepov.

Poročilo vodstvu predstavimo na krajši delavnici. Na delavnici se udeleženci spoznajo s pomenom pozitivne organizacijske klime za dobro počutje in učinkovitost zaposlenih. Med diskusijo lahko delijo svoje razumevanje trenutnega stanja v podjetju in z našo pomočjo oblikujejo predloge ukrepov, ki na podjetju prilagojen način izboljšajo določene kazalnike organizacijske klime.

Kaj pridobimo z merjenjem organizacijske klime?

 • Vpogled v dejansko stanje v podjetju, analizo in povratno informacijo Competo strokovne ekipe psihologov,
 • skladnost stanja s pričakovanji in odstopanja od pričakovanih rezultatov,
 • poročilo z jasno prikazanimi rezultati,
 • osnovo za oblikovanje načrta izobraževanj in različnih postopkov izboljšanja organizacijske klime ter povečanja zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih,
 • podlago za nadaljnje načrtovanje dela z vodjami in razvoj zaposlenih.