Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvoj ali onboarding tima

Razvoj tima

Moderno delo je timsko usmerjeno. Raziskave kažejo, da se je čas, ki ga zaposleni namenjajo timskemu delu, v zadnjih dveh desetletjih povečal za petdeset odstotkov. Za uspeh na kompleksnih globalnih trgih se moramo temu prilagoditi in se naučiti učinkoviteje sodelovati.

Zakaj razvijati time?

Raziskave so pokazale koristi, ki jih prinaša razvoj timske organizacije dela. 

 • Hitra identifikacija napak: v timu zaposleni hitreje opazijo napake in poiščejo boljše rešitve, kot če med seboj ne sodelujejo.
 • Odlični rezultati: v timu zaposleni dosegajo boljše rezultate in poročajo o višjem zadovoljstvu.
 • Visoka profitabilnost – profitabilnost podjetja se poveča, če zaposleni med seboj več sodelujejo.

Kako poteka razvoj tima?

 1. Psihološko testiranje članov tima,
 2. identifikacija trenutnega razvojnega nivoja tima,
 3. izbira in izvedba najprimernejših izboljšav glede na prepoznane lastnosti tima.

Posebno pozornost namenimo prenosu znanja in dogovorov v vsakdanje delovanje. Sprememba vedenja in sprejemanje novosti namreč ljudem pogosto predstavlja zahteven izziv. Ker se tega zavedamo, smo razvili metodo za strukturirano vpeljevanje novih vedenj v prakso in spremljanje lastnega napredka.

Kakšne so koristi za tim, vodjo in organizacijo?

Z izvedbo procesa razvoja tima zaposleni pridobi:

 • priložnost za samo-spoznavanje: s psihološkim poročilom in individualno povratno informacijo s strani psihologa posameznik ozavesti svoj psihološki profil, spozna svoje moči in se zave, kako lahko s svojimi osebnostnimi lastnostmi v delovnem okolju in v timu deluje najbolj učinkovito.
 • vpogled v delovanje skupine: to omogoča učinkovitejše prilagajanje posameznikovega vedenja v smeri višje uspešnosti pri delu. Poznavanje in razumevanje delovanja skupine pripomore k občutku varnosti in boljšemu počutju v delovnem okolju.

Z izvedbo procesa razvoja tima vodja pridobi:

 • vpogled v lastnosti svoje delovne ekipe: na tak način lahko učinkovito razvija in izkorišča potencial svojih zaposlenih.
 • Povratno informacijo o tem, kako skupina gleda na sodelovanje in kako si predstavljajo učinkovito skupno delo v prihodnosti.

Z izvedbo procesa razvoja tima organizacija pridobi:

 • učinkovitejši in produktivnejši tim;
 • informacije o lastnostih, močeh in šibkostih tima;
 • boljšo delovno klimo in zavzete sodelavce, ki se bodo počutili kot pomemben del tima in organizacije.

Onboarding tima

Izbira prave osebe na izbrano delovno mesto je pogosto šele prvi korak k uspehu. Prvih 90 dni pomembno vpliva na to, ali se novo zaposleni uspešno vključi v delovno okolje, ki ima svojevrstno dinamiko dela in procese. Onboarding tima ponuja novemu članu in obstoječi ekipi podporo za gradnjo uspešnega sodelovanja.

Ustrezno zastavljen program vključevanja zaposlenega na novo delovno mesto in novo delovno okolje ima številne koristi.

Zakaj onboarding tima?

Delodajalci, ki so v svoje procese uspešno vpeljali onboarding proces, poročajo, da je njihova raven zadržanih novo zaposlenih 86 % . (1) Ena tretjina novo zaposlenih išče nove zaposlitvene priložnosti v prvih šestih mesecih po začetku dela. (2) Izguba zaposlenega, ki se je na delovnem mestu počutil zmedenega, odtujenega in nesamozavestnega, je znak slabo izpeljanega procesa vključevanja zaposlenega na delovno mesto. (3)

Učinkovita vključitev zaposlenega na delovno mesto je koristna tako za novo zaposlenega kot tudi organizacijo. Zaposleni pridobi bolj jasno predstavo o svoji vlogi, njegovi rezultati dela so boljši; organizacija pa uspe zadržati večji je odstotek novo zaposlenih, višje je splošno zadovoljstvoz delom.  (4)

Kako poteka onboarding tima?

Competova storitev onboarding tima združuje principe diagnostike tima, razvoja tima in onboardinga, torej vključevanja novo zaposlenega v delovno okolje.

V tem procesu člani tima izpolnijo osebnostne vprašalnike na podlagi katerih analiziramo njihovo dinamiko sodelovanja. Sledijo timske vaje in izbrane aktivnosti, s katerimi podpiramo obstoječe procese v delovni skupini in gradimo skupne norme ter dogovore za prihodnost.

Novo zaposleni preko te izkušnje hitro spozna svoj tim ter se uspešno vključi v delovno okolje.

Zakaj onboarding tima?

Proces onboarding tima je koristen z različnih vidikov:

 • obstoječi člani delovne ekipe ozavestijo svoj način delovanja;
 • novo zaposleni spozna svojo ožjo skupino sodelavcev in kako se njihovi delovni procesi med seboj povezujejo;
 • prek skupne izkušnje ima novo zaposleni priložnost hitro zgraditi temelje za odnose z drugimi in raziskuje, kakšna je njegova vloga v skupini. Poleg tega lahko med delavnico razvije zaupanje in pozitivne medosebne odnose, ki ga bodo v prvih mesecih na delovnem mestu podpirali v zahtevnih trenutkih;
 • obstoječa skupina skupaj z novim članov (pre)oblikuje skupne dogovore, načine dela in cilje, kar jim pomaga, da v prihodnje učinkoviteje sodelujejo.