Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvoj sodelavcev

Organizacije, ki v središče svojega delovanja postavljajo človeka, se zavedajo, da je razvoj različnih kompetenc (zlasti mehkih veščin) v času hitrih in nepredvidljivih sprememb še posebej pomemben. Hkrati je pomembna zavest, da usmerjenost v ljudi in njihov razvoj omogoča večjo verjetnost zadrževanja ključnih kadrov, boljše doseganje rezultatov ter fleksibilnost glede na prihodnje izzive.

Učinkovit razvoj sodelavcev presega enkratne aktivnosti v obliki predavanja ali delavnice. Pomemben je strateški pristop k razvoju, ki je opredeljen v kadrovski strategiji, se povezuje z ostalimi kadrovskimi sistemi ter je del organizacijske kulture in vodenja v organizaciji. Organizacijske kulture, ki niso razvojno usmerjene imajo lahko pogosto izzive pri ohranjanju osredotočenosti na dejavnostih razvoja kadrov ter kontinuirane izvedbe tovrstnih aktivnosti. Prav tako lahko vodje s svojim pristopom pomembno podpirajo razvoj sodelavcev in krepijo pomen tovrstnih aktivnosti ali pa slednje ovirajo. Poglobljen, sistematičen in strateški pristop z opredeljenimi cilji in rezultati je zato pomemben za uspešen razvoj kadrov, ki se posledično kaže v boljših rezultatih in učinkovitejšemu sodelovanju.

Nudimo različne programe usposabljanj, pri čemer vsebine in postopek prilagodimo specifičnim potrebam naročnika oz. ciljem v okviru kadrovske strategije.

 Značilnosti naših delavnic

 • Vključujejo veliko praktičnega dela (individualne ali skupinske naloge, študije primerov, igre vlog …) in diskusij. Spodbujajo odprte diskusije o praktičnih, vsakodnevnih izzivih ter oblikovanje rešitev.
 • Spodbujajo preseganje razlik med posamezniki oziroma med posameznimi skupinami/ timi ter posledično poglobljeno zavedanje, da smo vsi na »isti ladji«, ki včasih pluje v bolj mirnih, včasih bolj razburkanih vodah in je podvržena različnim vplivom in interesom.
 • Krepijo motivacijo in prevzemanje osebne odgovornosti – spremembo pogleda od »žrtve« okoliščin do »akterja«.
 • Širijo razumevanje človeškega vedenja, čustvovanja, mišljenja s pomočjo močnega tima psihologov, ki izvajajo delavnice. Zato je tudi namenjen poseben poudarek gradnji medosebnih spretnosti in čustveno bolj inteligentnega pristopa k reševanju različnih izzivov in napetih situacij pri delu.
 • Drugačna teoretska osnova – Teorija izbire, ki daje močan poudarek opolnomočenju posameznika in aktivnemu pristopu k gradnji boljšega življenja in dela.
 • Bogat nabor vsebin in izkušenj: motivacija, osebna odgovornost, timsko delo, učinkovito sodelovanje (med oddelki, timi), čustvena inteligentnost pri delu, obnova osebne energije, upravljanje stresa, optimizem, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktnih situacij, učinkovite povratne informacije, razvojna usmerjenost (growth mindset), vrednote v praksi ipd.
 • Povratne informacije o poteku dela na usposabljanjih – poglobljeno razumevanje različnih problematik nam omogoča, da organizaciji predlagamo smernice za nadaljnji razvoj kadrov ali nadgradnjo kadrovskih sistemov.
 • Možnost kombinacije dela »v živo« in online.
 • Ohranjamo kontinuiteto dela med posameznimi delavnicami in spodbujamo prenos »teorije v prakso«. To izpeljemo s pomočjo »domačih nalog«, ki vključujejo različna gradiva, naloge, ki spodbujajo introspekcijo ter praktične naloge in aktivnosti, ki jih udeleženci izvajajo pri delu. Naloge udeleženci prejmejo po delavnici in na naslednji delavnici poročajo o izvedbi naloge, izkušnji, rezultatih ipd.

Kaj pridobite?

 • Prilagojen program usposabljanj glede na specifične potrebe in cilje.
 • Praktičen trening na delavnici in po njej.
 • Krepitev osebne odgovornosti, opolnomočenosti, samostojnosti zaposlenih.
 • Krepitev medosebnih veščin, spoštovanja, zaupanja.
 • Preseganje »vrtičkanja« in gradnjo zavesti »mi«.
 • Partnersko sodelovanje s podjetjem: svetovanje in smernice za reševanje specifičnih izzivov, za dodaten razvoj posameznikov, timov, organizacije, tudi v smislu razumevanja kulture in dejavnikov, ki nanjo vplivajo.