Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Team building

Vsak tim in vsako podjetje se razlikuje v tem, kakšni so zaposleni in na kakšen način se povezujejo kot tim. V ta namen naročnikom ne ponujamo vnaprej pripravljenih team buildingov, temveč izvedbo in vsebimo prilagodimo željam in potrebam naročnika – vsak pripravljen team building je unikaten in sestavljen iz personaliziranih nalog za izbrano podjetje/tim.

Team buildingi so osnovani na podlagi našega bogatega psihološkega znanja o povezovanju sodelavcev in spodbujanju učinkovitega sodelovanja. Team buildingi na igriv način spodbujajo udeležence k sodelovanju v iskanju drugačnih, nepričakovanih in inovativnih rešitev. Omogočajo razvijanje in povezovanje tima, saj imajo udeleženci ob reševanju praktičnih izzivov priložnost spoznati, kako razmišljajo in delujejo ostali člani.

Način izvedbe in vsebine delavnic prilagodimo glede na cilje, potrebe in značilnosti skupine ter lokacijo, kjer delavnica poteka. Osnovni koncept team buildinga je lahko delavniški (npr. načrtovanje in oblikovanje strategije podjetja za boljše sodelovanje), ustvarjalni (npr. udeleženci ustvarjajo in izdelajo nek izdelek) ali aktivni (npr. vključimo gibanje v naravi).

Za izvedbo team buildinga pripravimo podrobno časovnico, materiale in praktične naloge in izzive. Z namenom osmišljanja opravljenih team building aktivnosti ob zaključku sledijo evalvacije, diskusije, refleksije in analize, ki jih z udeleženci interaktivno izvedejo naši psihologi. Po zaključku za naročnika pripravimo gradivo s ključnimi povzetki in spoznanji team building delavnice.