Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvoj ljudi

Zakaj Competo?

Naš pristop h kadrovskemu svetovanju je osnovan na poslušanju in empatiji: želimo slišati in razumeti, kakšne so težave naših partnerjev, prepoznati prave vzroke zanje in soustvariti rešitve, ki bodo pripeljale k bolj učinkoviti organizaciji in zaposlenim prijaznejši kulturi. Opolnomočimo time in posameznike, da na podlagi lastnih potencialov učinkovito rešujejo izzive.

 • Poslušamo in slišimo: naš pristop k svetovanju je osnovan na poslušanju in empatiji.
 • Strokovna ekipa psihologov: močna izhodišča psihologije in teorije izbire, ki preizkušeno delujejo v praksi.
 • Živimo, kar govorimo: ko vstopimo v sodelovanje, predano zasledujemo skupne cilje.
 • Razumemo posel: znamo razmišljati kot poslovneži. Razumemo poslovno okolje in najdemo rešitve, ki zagotavljajo uspešnost na dolgi rok.

360 analiza kompetenc vodij

Razvoj sodelavcev

DNK voditeljstva

Psihološko testiranje

Individualni coaching

Razvojni ocenjevalni center

Team building

Razvoj ali onboarding tima

360 analiza kompetenc vodij

Razvoj sodelavcev

DNK voditeljstva

Psihološko testiranje

Izbira pravega kandidata na izbrano delovno mesto je za podjetje izrednega pomena. Z uporabo psiholoških testiranj lahko občutno izboljšamo kakovost procesa izbire. S tem standardiziranim in objektivnim orodjem namreč korektno opišemo posameznikove lastnosti ne glede na njihovo izobrazbo in izkušnje.

Informacije, pridobljene s pomočjo psiholoških testiranj, so široko uporabne:

 1. izboljša se točnost napovedi, kakšna bo uspešnost osebe na delovnem mestu;
 2. nudijo pojasnila za dileme, ki se pojavijo ob zaposlitvenem intervjuju ali sodelovanju;
 3. usmerjajo vodjo pri oblikovanju učinkovitega delovnega okolja za zaposlenega;
 4. pokažejo na potenciale in možnosti razvoja posameznika ter potencial za napredovanje.

Individualni coaching

Individualni coaching je namenjen razvoju osebnih in poklicnih potencialov posameznika z namenom, da udeleženci razvijejo ustrezno kondicijo, spretnosti za dosego ciljev in izboljšajo nivo kompetenc. Poteka osebno ena na ena (tj. coach in udeleženec), število srečanj pa se določi glede na dogovor.

Coaching se je razvil iz koncepta športnega trenerstva. Najprej se je pojavil na poslovnem področju, kasneje pa se razširil tudi na področje izobraževanja, karierne orientacije in osebnostnega razvoja.

V praksi se pogosto zgodi, da ne vemo točno, kaj coaching je in kaj coaching ni. Tako se zgodi, da se vloga coacha zamenjuje z vlogo mentorja, svetovalca ali celo psihoterapevta. V nadaljevanju bomo skozi razlage predstavili, kakšne so pravzaprav razlike med temi pristopi in pri katerih izzivih se posluževati katerega.

 

Razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe. Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih. Je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge. Izvedemo ga lahko za posameznika ali skupino. 

Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Team building

Vsak tim in vsako podjetje se razlikuje v tem, kakšni so zaposleni in na kakšen način se povezujejo kot tim. V ta namen naročnikom ne ponujamo vnaprej pripravljenih team buildingov, temveč izvedbo in vsebimo prilagodimo željam in potrebam naročnika – vsak pripravljen team building je unikaten in sestavljen iz personaliziranih nalog za izbrano podjetje/tim.

 

Razvoj ali onboarding tima

Moderno delo je timsko usmerjeno. Raziskave kažejo, da se je čas, ki ga zaposleni namenjajo timskemu delu, v zadnjih dveh desetletjih povečal za petdeset odstotkov. Za uspeh na kompleksnih globalnih trgih se moramo temu prilagoditi in se naučiti učinkoviteje sodelovati. 

Različne raziskave so pokazale koristi, ki jih prinaša razvoj timske organizacije dela.

 • Hitra identifikacija napak: v timu zaposleni hitreje opazijo napake in poiščejo boljše rešitve, kot če med seboj ne sodelujejo.
 • Odlični rezultati: v timu zaposleni dosegajo boljše rezultate in poročajo o višjem zadovoljstvu.
 • Visoka profitabilnost – profitabilnost podjetja se poveča, če zaposleni med seboj več sodelujejo.

360 analiza kompetenc vodij

Razvoj sodelavcev

DNK voditeljstva

Psihološko testiranje

Izbira pravega kandidata na izbrano delovno mesto je za podjetje izrednega pomena. Z uporabo psiholoških testiranj lahko občutno izboljšamo kakovost procesa izbire. S tem standardiziranim in objektivnim orodjem namreč korektno opišemo posameznikove lastnosti ne glede na njihovo izobrazbo in izkušnje.

Informacije, pridobljene s pomočjo psiholoških testiranj, so široko uporabne:

 1. izboljša se točnost napovedi, kakšna bo uspešnost osebe na delovnem mestu;
 2. nudijo pojasnila za dileme, ki se pojavijo ob zaposlitvenem intervjuju ali sodelovanju;
 3. usmerjajo vodjo pri oblikovanju učinkovitega delovnega okolja za zaposlenega;
 4. pokažejo na potenciale in možnosti razvoja posameznika ter potencial za napredovanje.

Individualni coaching

Individualni coaching je namenjen razvoju osebnih in poklicnih potencialov posameznika z namenom, da udeleženci razvijejo ustrezno kondicijo, spretnosti za dosego ciljev in izboljšajo nivo kompetenc. Poteka osebno ena na ena (tj. coach in udeleženec), število srečanj pa se določi glede na dogovor.

Coaching se je razvil iz koncepta športnega trenerstva. Najprej se je pojavil na poslovnem področju, kasneje pa se razširil tudi na področje izobraževanja, karierne orientacije in osebnostnega razvoja.

V praksi se pogosto zgodi, da ne vemo točno, kaj coaching je in kaj coaching ni. Tako se zgodi, da se vloga coacha zamenjuje z vlogo mentorja, svetovalca ali celo psihoterapevta. V nadaljevanju bomo skozi razlage predstavili, kakšne so pravzaprav razlike med temi pristopi in pri katerih izzivih se posluževati katerega.

 

Razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe. Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih. Je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge. Izvedemo ga lahko za posameznika ali skupino. 

Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Team building

Vsak tim in vsako podjetje se razlikuje v tem, kakšni so zaposleni in na kakšen način se povezujejo kot tim. V ta namen naročnikom ne ponujamo vnaprej pripravljenih team buildingov, temveč izvedbo in vsebimo prilagodimo željam in potrebam naročnika – vsak pripravljen team building je unikaten in sestavljen iz personaliziranih nalog za izbrano podjetje/tim.

 

Razvoj ali onboarding tima

Moderno delo je timsko usmerjeno. Raziskave kažejo, da se je čas, ki ga zaposleni namenjajo timskemu delu, v zadnjih dveh desetletjih povečal za petdeset odstotkov. Za uspeh na kompleksnih globalnih trgih se moramo temu prilagoditi in se naučiti učinkoviteje sodelovati. 

Različne raziskave so pokazale koristi, ki jih prinaša razvoj timske organizacije dela.

 • Hitra identifikacija napak: v timu zaposleni hitreje opazijo napake in poiščejo boljše rešitve, kot če med seboj ne sodelujejo.
 • Odlični rezultati: v timu zaposleni dosegajo boljše rezultate in poročajo o višjem zadovoljstvu.
 • Visoka profitabilnost – profitabilnost podjetja se poveča, če zaposleni med seboj več sodelujejo.