Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Plačni sistem in nagrajevanje

Plačni sistem preslika odgovornosti iz sistemizacije v vrednosti. Združi tudi model merjenja uspešnosti v morebitno nagrado ter sistem napredovanja v plačilne razrede.

Zato sta ta dva elementa nujen pogoj za učinkovit in pravičen plačni model ter sistem nagrajevanja. Pomembno je torej najprej vzpostaviti dobre temelje, ki bodo zaživeli v praksi ter na tej osnovi oblikovati sistem nagrajevanja uspešnosti.

V začetku določimo cilje projekta, kjer opredelimo, kaj točno so razlogi za vzpostavitev / prilagoditev plačnega sistema in kaj naročnik želi s tem doseči.

V plačnem sistemu določimo meje posameznih plačnih razredov (skladno z odgovornostmi delovnega mesta), razpon variabilnega dela plače za posamezna delovna mesta ter druge morebitne nagrade in izplačila.

plačni sistem in nagrajevanje

Rezultat: pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja.

Kaj pridobimo s posodobitvijo plačnega sistema in nagrajevanja?

  • Transparenten in pravičen model plač.
  • Jasen razpon in pogoji za izplačilo variabilnega dela.
  • Dvig zavzetosti zaposlenih.
  • Spremembo fokusa iz vložkov na rezultate.