Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Sistem nasledstev

Sistem nasledstev je načrtovan proces identificiranja ključnih pozicij in razvoja bodočih vodij ter ključnih kadrov, tako kratkoročno kot dolgoročno.

S tem v podjetju zagotovimo možnost za pravočasne in ustrezne zamenjave vodstvenih in ključnih delovnih mest na podlagi strateških ciljev in potreb organizacije.

Ker je za učinkovito delovanje sistema ključno poenoteno razumevanje in vključevanje vodij, je smiselno, da jih vključimo že v samo postavitev sistema.

Razvoj in zadrževanje ključnih kadrov, ki vedo, kako se lahko osebnostno in strokovno razvijajo in napredujejo znotraj podjetja, zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih ter pozitivno vpliva na njihovo motivacijo in zavzetost.

V procesu upravljanja nasledstev vključimo korake, kjer sistem periodično ali ob spremembah strategije ponovno prilagodimo bodoči situaciji. Na ta način zagotovimo, da podjetje razvija znanja in kompetence, ki bodo potrebna v prihodnosti, ne zgolj tista, ki so bila potrebna v preteklosti.

Sodelovanje kadrovske službe in vodij v izvajanju identifikacije in razvoja omogoča poenoten proces za vse ključne kadre ter zagotavlja objektivnost izbora.

sistem nasledstev

Rezultati

  • Priročnik – sistem nasledstev,
  • predlog razvojnih aktivnosti.

Kaj pridobimo s sistemom nasledstev?

  • Identifikacijo ključnih delovnih mest za prihodnji razvoj podjetja.
  • Zadrževanje ključnih znanj in zaposelnih v podjetju.
  • Pravočasno in ustrezno kadrovanje.
  • Razvoj zaposlenih skladen z bodočimi potrebami in sredstvi podjetja.
  • Zmanjšanje fluktuacije (ključnih) zaposlenih.