Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je več kot notranji akt podjetja. Posameznikom jasno opredeli odgovornosti za svoje delo, ter ureja notranjo organiziranost in sodelovanje.

Moderne sistemizacije vsebujejo poleg osnovnih značilnosti delovnega mesta tudi specifične odgovornosti, ki jih posameznik na tem delovnem mestu ima. Odgovornosti dajo odgovor na to, kaj je pričakovani rezultat dela posameznika, s čim dodaja vrednost podjetju. S tem zagotovimo, da se v podjetju delajo prave stvari.

Ker gre pri tem za spremembo miselnost iz merjenja vložkov (časa, napora,…) v merjenje rezultatov, sistemizacije ne napišemo sami ali samo s kadrovsko službo, temveč vključimo vse vodje v organizaciji. Na ta način presegamo silose, saj poenotimo delovna mesta glede na njihov prispevek, ter s tem tudi širimo razumevanje o pomenu drugih vlog v podjetju.

sistemizacija delovnih mest

Kakšni so rezultati postavitve sistemizacije delovnih mest?

  • Akt o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest s prenovljenimi opisi, ki omogočajo večjo fleksibilnost sistemizacije glede na spremembe in prihodnost dela.
  • Prečiščena in jasna struktura delovnih mest.
  • Možnost povezovanja s plačnim sistemom, sistemom nasledstev in nagrajevanja.

Kaj pridobite s sistematizacijo delovnih mest?

  • Boljše razumevanje delitve odgovornosti med posameznimi delovnimi mesti in oddelki.
  • Oblikovanje skupnih odgovornosti in nalog na ravni celotne organizacije, ki pripomorejo k močnejšemu poistovetenju zaposlenih z organizacijo.
  • Osmišljanje dela in krepitev osebne odgovornosti.
  • Izboljšanje sodelovanja med oddelki in funkcijami.
  • Z odmikom od zadolžitev do ključnih odgovornosti se krepi opolnomočenje sodelavcev, njihova odgovornost do dela ter poistovetenje z organizacijo.