Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Sistem napredovanja

Sistem napredovanja je orodje, ki opredeljuje merila, kriterije in postopke za napredovanje delavcev na delovnih mestih in deluje kot pomembna spodbuda (motivacija) za njihov strokovni in vsestranski razvoj.

Z vidika kakovostnega opravljanja dela, je smiselno, da se v sistem napredovanja vključi tako stopnja razvitosti kompetenc, kot tudi doseganja ciljev oz. uspešnost posameznika pri doseganjem delu.

V modelu napredovanja predstavimo pot, ki omogoča razvoj in napredovanje posameznikov znotraj delovnega mesta ali širše. Na ta način se izognemo nesistematičnemu in ne-transparentnemu prilagajanju plač posameznikom, ter omogočimo večjo zavzetost in nižjo fluktuacijo zaposlenih.

sistem napredovanja

Rezultati

  • Pravilnik – model napredovanja,
  • priročnik za uporabo modela napredovanja.

Kaj pridobimo s sistemom napredovanja?

  • Jasno postavljene kriterije napredovanja.
  • Predstavitev možnih poti razvoja posameznikov.
  • Natančnejše načrtovanje budgeta in denarnega toka, vezanih na cilje podjetja.
  • Jasno opredelitev odgovornosti vodij v procesu razvoja posameznika.